Index: Songs

Yn Iach Iti Gymru

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Wood

Yn iach iti Gymru, ffarwèl ith fynyddoedd,
	Dy nentydd grisialog ath ddolydd di-ail;
Y coedydd lle treuliais fy ieuanc flynyddoedd,
	Lle gwyliais agoriad y blodau ar dail!
Maer llong yn y porth yn disgwyl amdanaf,
	O gwae imi feddwl ymadael erioed;
Ffarwèl or holl famau, y buraf, ar lanaf,
	Am cartref gwyn annwyl yng nghanol y coed!

Fy nwylo ddychwelant yn llawn neu yn weigion
	I agor drws annwyl fy nghartref gwyn draw.
Maer afon yn sisial yng nghlust yr hen eigion,
	Gan ofyn pa ddiwrnod yn o+l a fi ddaw!
O! am dy hen awyr i wrido fy ngruddiau,
	Am hwian fel plentyn i huno mewn hedd;
A phan y gadawaf hen fyd y cystuddiau,
	Rhwng muriaur hen fynwent O torrwch fy medd.