Index: Songs

Yn Nyffryn Clwyd

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Wood

Yn Nyffryn Clwyd nid oes,
Dim ond darn bach or groes,
	Oedd gynt yn golofn ar las fedd;
Y bugail ga+n iw braidd,
Tra Einion Ririd Flaidd,
Yn gorffwys dan ei droed,
	Gan afael yn ei gledd.

Ond cedwir ei goffa+d
Er mewn pridd mewn parhad,
	Gla+n yw ei gleddyf fel erioed.
Os caru cofio r wyd,
Am ddolydd Dyffryn Clwyd,
O! cofia gofior dewr
	Sydd yno dan dy droed.

Mewn angof ni cha+nt fod,
Gwy+r y cledd, hir eu clod,
	Trar awel tros eu beddau chwy+th.
Y mae yng Nghymru fyrdd,
O feddau ar y ffyrdd,
Yn balmant hyd yr hwn
	Yn rhodia Rhyddid byth!