Index: Songs

Yn Nyffryn Llangollen

Author: John Ceiriog Hughes

Contributed by: David Wood

Yn Nyffryn Llangollen ar ochor y Glyn,
R oedd gynt hen delynor, ai hanes yw hyn:
Heb damaid iw fwyta, na llymaid o ddw+r,
Mewn newyn ac eisiau, bu farwr hen w+r:
Ond iw gladdedigaeth, gwirionedd oer yw
Daeth digon o fwydydd iw gadw en fyw.

Ni welwyd moi delyn fyth fyth wedi hyn;
Ond clywir hin fynych ar Fynydd y Glyn.
Ymysg y bwganod ran amlaf y bydd,
Mewn brwyn ac mewn corsydd yn cwynfan yn brudd:
Os cnawd eto wisgwn ym myd dynolryw,
Rhoddwn damaid in gilydd tra byddom ni byw.