Index: William Ambrose (Emrys) 1813-1873

Yr Hwyr

Author: William Ambrose (Emrys) 1813-1873

Contributed by: David Wood

Wele'r hwyr a'r haul a'i rin
Yn lliwio y gorllewin,
Y nen mewn gwrid ennynawl
A'r mr yn darnguddio'r gwawl;
Y don lariaidd dan loywrid,
Awel leddf heb chwa o lid
Yn hebrwng teyrn yr wybren
I wely'r lli islaw'r llen.

Y lloer a'i mantell eirian,
A'i gemwisg ddisgleirwisg ln,
Di-wres frenhines y nef
Arweiniai gr y wiwnef;
A'r sr yn rhesi arian
I gyd yn disgleirio'n gn:
Holl len y ffurfafen faith
Oedd lawen hardd oleuwaith.