Index: Owen: William Williams (Pantycelyn) 1717-1791

Cariad at Dduw

Author: Owen: William Williams (Pantycelyn) 1717-1791

Contributed by: David Wood

'R wy'n edrych dros y bryniau pell
 Amdanat bob yr awr;
Tyrd, fy Anwylyd, mae'n hwyrhau
 A'm haul bron mynd i lawr.

Tro fy nghariadau oll i gyd
 'Nawr yn anffyddlon im;
Ond yr wyf finnau'n hyfryd glaf
 O gariad mwy ei rym.

Cariad na 'nabu plant y llawr
 Mo'i rinwedd nac mo'i ras,
Ac sydd yn sugno'm serch a'm bryd
 O'r creadur oll i maes.

O gwna fi'n ffyddlon tra fwy' byw
 A'm lefel at dy glod,
Ac na fo pleser fynd a 'mryd
 A welwyd is y rhod.

Tyn fy serchiadau'n gryno iawn
 Oddi wrth wrthrychau gau
At yr un gwrthrych ag sydd fyth
 Yn ffyddlon yn parhau.

'Does gyflwr tan yr awyr las
 'Rwy' ynddo'n chwennych byw;
Ond fy hyfrydwch fyth gaiff fod
 O fewn cynteddau'm Duw.

Fe ddarfu blas, fe ddarfu chwant
 At holl bwysau'r byd;
Nid oes ond gwagedd heb ddim trai
 Yn rhedeg trwyddo i gyd.