Index: Owen: William Williams (Pantycelyn) 1717-1791

Sancteiddio'r Nwydau

Author: Owen: William Williams (Pantycelyn) 1717-1791

Contributed by: David Wood

O sancteiddia f' enaid, Arglwydd,
 Ym mhob nwyd ac ym mhob dawn;
Rho egwyddor bur y nefoedd
 Yn fy ysbryd llesg yn llawn;
  Na fi grwydro
 Draw nac yma o fy lle.

Llwybr cul gwna'n llwybr esmwyth,
 Tyle serth yn wastad iawn,
Cyfyngderau chwith a chroesau
 O ddiddanwch pur yn llawn;
  Edrych trwyddynt
 I fynyddau ty fy Nhad.

Ti dy hunan all fy nghadw
 Rhag im wyro ar y dde,
Rhedeg eilwaith ar yr aswy,
 Methu cadw llwybrau'r ne;
  O tosturia,
 Mewn anialwch 'r wyf yn byw.

Planna'r egwyddorion hynny
 Yn fy natur bob yr un
Ag sydd megis peraroglau
 Yn dy natur Di dy hun;
  Blodau hyfryd
 Fo'n disgleirio daer a nef.

Fel na chaffo'r pechod atgas,
 Mwg na tharth o'r pydew mawr
I fy nallu ar y llwybr
 Na fy nhaflu fyth i lawr,
  Gwna im gerdded
 Union ffordd wrth olau dydd.