Index: Owen: William Williams (Pantycelyn) 1717-1791

Tegwch yr Anweledig

Author: Owen: William Williams (Pantycelyn) 1717-1791

Contributed by: David Wood

Anweledig, 'r wy'n dy garu,
 Ac ni fedda' i yn y byd
Wrthrych alla' i bwyso arno,
 Wrthrych da rhoi iddo 'mryd;
  'Does fy lleinw
 O bob pleser ond dy hun.

Ti'm harweiniast o'r creadur
 Ar hyd llwybrau geirwon iawn;
Ni ches lonydd gyda 'mhleser
 Fyth na bore na phrynhawn;
  Yn yr anial
 Dwedaist eiriau wrth fy modd.

'R wyf yn fodlon i'th geryddon,
 Pan 'nabyddwyf mai dy lais
Sy'n fy nwyn o blith y llewod,
 O bob gormes, o bob trais;
  Gwell ni diliau
 Yw deniadau geiriau'r nef.

'Chlywodd clust, ni welodd llygad,
 Ac ni ddaeth i galon dyn
Erioed feddwl na dychymyg
 Y fath ydwyt ti dy hun;
  Rhagor decach
 Wyt nag welodd nef na llawr.

Ac 'r wyf finnau yn dy garu
 Uwch a welais eto erioed,
Uwch a glywais sn amdano,
 Neu ynteu a ddychmygais fod;
  Dyma fflamau
 Perffaith, mwyn trigannau'r nef.