Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

dalwyd

dalwyd

Ers y cyfarfod hwnnw, nid oedd y Ganolfan Gynghori yn gorfod talu am yr ystafell, a gobeithid derbyn ad- daliad am y swm dalwyd eisoes gan fod Canolfannau Cynghori yn elusen gofrestredig.

Eithr nid ym Mhwllheli yn unig y bu anniddigrwydd; daeth yn glir fod eraill, yn gysylltiedig ag uchel-lysoedd y Brifwyl, yn teimlo'n anesmwyth iawn oherwydd swm yr arian ychwanegol a dalwyd i'r Ysgrifennydd Cyffredinol.

Pris arall a dalwyd yw'r newid ym mherthynas amaeth â bywyd gwyllt a'r tirlun.

Yn y teyrngedau a dalwyd iddo ar ôl ei farw dywedwyd llawer, fel yn rhan agoriadol yr ysgrif hon, am ei anwyldeb a'i agosatrwydd.

Mab y teulu oedd tad y baban, ac fe dalwyd cryn swm o arian iddi am gadw'r gyfrinach a magu'r baban ei hunan.