Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen

Index of Words in PhraseBank

d

da   
dabledi   
dac   (tac)
dacareg   
dach   
dachau   
dachwedd   (tachwedd)
dacia   
dacl   (tacl)
daclai   (taclo)
daclau   (tacl)
daclo   (taclo)
daclor   
daclu   (taclu)
daclus   (taclus)
dacluso   (tacluso)
dacsi   (tacsi)
dacsiau   
dacteg   (tacteg)
dactegau   (tacteg)
dactegol   
dactylorhiza   
dacw   
dad   
dada   
dadalau   
dadansoddi   
dadansoddiad   
dadansoddiadau   (dadansoddiad)
dadansoddiadol   
dadansoddir   (dadansoddi)
dadansoddol   
dadansoddwr   
dadansoddwyd   (dadansoddi)
dadau   (tad)
dadberfeddu   
dadbwytho   
dadcu   
dadebru   
dadelfennu   
dadeni   
dadfachodd   
dadfeiliad   
dadfeilio   
dadfeiliodd   (dadfeilio)
dadi   
dadl   
dadla   
dadlai   
dadlau   
dadleniadol   
dadlennai   (dadlennu)
dadlennir   (dadlennu)
dadlennol   
dadlennu   
dadlennwyd   (dadlennu)
dadleoli   
dadleth   
dadleua   (dadlau)
dadleuai   (dadlau)
dadleuem   (dadlau)
dadleugar   
dadleuid   (dadlau)
dadleuir   (dadlau)
dadleuodd   (dadlau)
dadleuol   
dadleuon   (dadl)
dadleusant   (dadlau)
dadleuwn   (dadlau)
dadleuwyd   (dadlau)
dadlwytho   
dadlwythwyd   (dadlwytho)
dadmaeth   
dadmar   
dadmer   
dadogi   (tadogi)
dadol   (tadol)
dadolaeth   (tadolaeth)
dadorchuddio   
dadrith   
dadrithiad   
dadrithio   
daduniadau   
dadwaddoliad   
dadwersyllwyd   
dadwisgo   
dadwneud   
dadwreiddia   
dadywelyd   
dae   
daear   
daearau   
daeareg   
daearegol   
daearegwr   
daearegwyr   (daearegwr)
daeargi   
daeargryn   
daeargrynfeydd   (daeargryn)
daeargwr   
daearol   
daearyddiaeth   
daearyddol   
daearyddwr   
daedalus   
daenlen   (taenlen)
daenu   (taenu)
daeog   (taeog)
daeogion   (taeog)
daer   (taer)
daerach   (taer)
daerid   (taeru)
daeru   (taeru)
daeth   (dod)
daetha   
daethai   (dod)
daethant   (dod)
daethent   (dod)
daethoch   (dod)
daethom   (dod)
daethon   (dod)
daethost   (dod)
daethpwyd   (dod)
daewoo   
daf   
dafad   
dafarn   (tafarn)
dafarnau   (tafarn)
dafarndai   (tafarndy)
dafell   
dafi   
dafis   
daflegrau   
daflen   (taflen)
daflenni   (taflen)
dafliad   (tafliad)
daflod   
daflodd   (taflu)
daflodydd   
daflu   (taflu)
dafluniad   
daflwn   (taflu)
daflwyd   (taflu)
daflyd   (taflyd)
dafnau   
dafod   (tafod)
dafodau   (tafod)
dafodi   
dafodiaethol   
dafodiaith   (tafodiaith)
dafodieithau   
dafodieithoedd   (tafodiaith)
dafodieithol   (tafodieithol)
dafodrill   
dafodrydd   
dafy   
dafydd   
dafyddion   
dag   (tag)
dagell   (tagell)
dagellau   (tagell)
dagfa   
dagfeydd   
dagiad   
dagiau   (tag)
dagr   
dagrau   (deigryn)
dagraur   
dagreuo   
dagreuol   
dagu   (tagu)
dagw   
dai   (ty)
daid   (taid)
daihatsu   
dail   (dalen)
daildebyg   
daingean   
daioni   
daionus   
dair   (tair)
dairy   
dais   
daith   (taith)
dakota   
dal   
dala   
dalach   (tal)
daladwy   
dalaf   (dala)
dalai   (dala)
dalaith   (talaith)
dalar   
dalcan   
dalcdn   
dalcen   (talcen)
dalcennau   (talcen)
dalcenwen   
daldra   
dale   
daleithau   
daleithiau   (talaith)
daleithiol   (taleithiol)
dalen   
dalennau   
dalent   (talent)
dalentau   (talent)
dalentog   (talentog)
dalfan   
dalfrig   
dalglish   
dalgylch   
dalgylchol   
daliad   
daliadaeth   
daliadau   (daliad)
daliaf   (dal)
daliai   (dal)
daliais   (dal)
dalian   (dal)
daliant   
daliasai   (dal)
daliasant   (dal)
daliem   (dal)
dalient   (dal)
dalier   (dal)
daliesin   
dalio   (dal)
daliodd   (dal)
dalis   
daliwch   (dal)
daliwn   (dal)
daliwyd   (dal)
dall   
dallaglio   
dallas   
dallineb   
dallt   
dallta   
dallu   
dallwyd   (dallu)
dalmatians   
dalodd   (dala)
dalog   (talog)
dalon   (dala)
dalp   (talp)
dalpau   (talp)
dalpe   
dalpyn   
dalsyth   
dalton   
dalu   (talu)
dalur   
dalwr   
dalwrn   (talwrn)
dalwyd   (dala)
dam   
damad   
damaid   (tamaid)
damascus   
dambusters   
damcaniaeth   
damcaniaethau   (damcaniaeth)
damcaniaethol   
damcaniaethu   
dame   
damed   
dameg   
dameidiau   (tamaid)
dameidiog   (tameidiog)
damhegion   (dameg)
damia   
damian   
damien   
damilola   
damiodd   
damnedigaeth   
damniol   
damore   
damp   (tamp)
damprwydd   
damsgen   
damwain   
damwaint   
damweiniau   (damwain)
damweiniodd   
damweiniol   
dan   
dana   
danadl   
danaf   (dan)
danair   
danat   
danau   (tan)
danbaid   (tanbaid)
danbaud   
danbeidrwydd   (tanbeidrwydd)
danc   (tanc)
dance   
danceri   (tancer)
danchwa   (tanchwa)
danddaearol   (tanddaearol)
dandelion   
danfon   
danfonais   (danfon)
danfonid   (danfon)
danfonodd   (danfon)
danfonwch   (danfon)
danfonwyd   (danfon)
danfor   (tanfor)
dangerous   
dangnefedd   (tangnefedd)
dangnefeddus   (tangnefeddus)
dangnefeddwr   
dangos   
dangosa   (dangos)
dangosai   (dangos)
dangosais   (dangos)
dangosaist   (dangos)
dangosiad   
dangosiadau   (dangosiad)
dangosir   (dangos)
dangosodd   (dangos)
dangosol   
dangoswch   (dangos)
dangoswyd   (dangos)
dangosydd   
dangosyddion   (dangosydd)
dangyflawni   
danheddog   
dani   
daniaid   
danial   
danid   
danied   (tanio)
daniel   
daniels   
danio   (tanio)
daniodd   (tanio)
danish   
danlinellai   (tanlinellu)
danlinellu   (tanlinellu)
danlli   
danllwyth   (tanllwyth)
danllyd   (tanllyd)
dannadd   
dannau   (tant)
dannedd   
dannod   
danny   
dano   
danodd   
danolfan   
danom   
danseilio   (tanseilio)
dansig   
danson   
dant   
dante   
danteithfwydydd   
danteithiol   
danteithion   
danwydd   (tanwydd)
danyn   
danynt   
danysgrifio   (tanysgrifio)
danysgrifwyr   
dap   (tap)
dapiau   (tap)
dapio   
dapraru   
dar   (tar)
dara   (taro)
darai   (taro)
daran   (taran)
daranau   (taran)
daranu   (taranu)
darawodd   
darbi   
darbishire   
darbodaeth   
darbodus   
darbwyllai   (darbwyllo)
darbwyllo   
darbwyllwyd   (darbwyllo)
darddai   (tarddu)
darddiad   (tarddiad)
darddle   (tarddle)
darddodd   (tarddu)
darddu   (tarddu)
dare   
dares   (taro)
darewir   
darfod   
darfodedig   
darfodedigrwydd   
darfu   (darfod)
darfyddai   (darfod)
darfyddodd   
darganfod   
darganfu   
darganfum   
darganfuwyd   
darganfyddiad   
darganfyddiadau   (darganfyddiad)
darganfyddid   
darganfyddwch   
darganfyddwn   
darganfyddwyd   
dargarvel   
darged   (targed)
dargedau   (targed)
dargedu   (targedu)
dargludo   
dargludydd   
daria   (tario)
darian   (tarian)
dario   (tario)
darjeeling   
dark   
darling   
darlings   
darlith   
darlithiau   (darlith)
darlithio   
darlithoedd   (darlith)
darlithwyr   
darlithydd   
darllan   
darllediad   
darllediadau   (darllediad)
darlledir   (darlledu)
darlledodd   (darlledu)
darlledu   
darlledur   
darlledwr   
darlledwyd   (darlledu)
darlledwyr   (darlledwr)
darllen   
darllenadwy   
darllenai   (darllen)
darllenais   (darllen)
darllened   (darllen)
darllenedd   
darllener   (darllen)
darllenfa   
darllengar   
darlleniad   
darlleniadau   (darlleniad)
darllenid   (darllen)
darllenir   (darllen)
darllenod   
darllenodd   (darllen)
darllenwch   (darllen)
darllenwn   (darllen)
darllenwr   
darllenwyd   (darllen)
darllenwyr   (darllenwr)
darllenydd   
darlun   
darlunia   (darlunio)
darluniad   
darluniadol   
darluniau   (darlun)
darluniedig   
darlunio   
darluniwr   
darluniwyd   (darlunio)
darlunnir   (darlunio)
darma   
darmac   (tarmac)
darmacadam   
darn   
darnau   (darn)
darnio   
darniog   
darno   
darnynol   
daro   (taro)
darodd   (taro)
darogan   
daroganau   (darogan)
darom   (taro)
daror   
darostwng   
darostyngiad   
darostyngol   
darostyngwch   (darostwng)
darostyngwyd   (darostwng)
darowen   
darpar   
darpariadau   (darpar)
darpariaeth   
darpariaethau   (darpariaeth)
darparodd   (darparu)
darparu   
darparwr   
darparwyd   (darparu)
darparwyr   (darparwr)
darperir   (darparu)
darsus   
dart   
darth   (tarth)
dartiau   (dart)
daru   
darw   (tarw)
das   (da)
dasg   (tasg)
dasgau   (tasg)
dash   
daswn   
dat   
data   
databas   
datblyga   (datblygu)
datblygai   (datblygu)
datblygant   (datblygu)
datblygasai   (datblygu)
datblygedig   
datblygiad   
datblygiadau   (datblygiad)
datblygiedig   
datblygodd   (datblygu)
datblygol   
datblygu   
datblygun   
datblygur   
datblygwch   (datblygu)
datblygwyd   (datblygu)
datblygwyr   
datbygu   
datchwyddiant   
date   
daten   (taten)
datgan   
datganaf   (datgan)
datganai   (datgan)
datganddiad   
datganiad   
datganiadau   
datganias   
datganodd   (datgan)
datganoledig   
datganoli   
datganolir   (datganoli)
datganolwyd   (datganoli)
datganolwyr   
datganwr   
datganwyd   (datgan)
datgeiniad   
datgeiniaid   (datgeiniad)
datgeinydd   
datgelir   (datgelu)
datgelu   
datgelwyd   (datgelu)
datgenwch   
datgladdiad   
datgloi   
datgomisiynu   
datgorciwyd   
datguddiad   
datguddiadau   (datguddiad)
datguddio   
datguddiodd   (datguddio)
datguddioddd   
datguddir   (datguddio)
datgymalodd   (datgymalu)
datgymalu   
datgymalwyd   (datgymalu)
datgymwysiadau   
datgysylltiad   
datgysylltu   
dathliad   
dathliadau   (dathliad)
dathliadaur   
dathlodd   (dathlu)
dathlu   
dathlwyd   (dathlu)
datini   
datlbygodd   
datod   
datodai   (datod)
datododd   (datod)
datrannu   
datrys   
datrysiadau   
datrysir   (datrys)
datw   
datws   (taten)
dau   
daucanmlwyddiant   
dauddegau   
daufryn   
daugava   
daughter   
daughters   (daughter)
daulton   
davage   
dave   
daveis   
davenport   
daventry   
davey   
davidian   
davidii   
davids   
davidson   
davied   
davis   
davison   
davos   
daw   
dawch   (tawch)
dawdd   (tawdd)
dawedog   (tawedog)
dawedogrwydd   (tawedogrwydd)
dawel   (tawel)
dawelodd   (tawelu)
dawelu   (tawelu)
dawelur   
dawelwch   (tawelwch)
dawelyddol   
dawer   (tewi)
dawn   
dawngoeth   
dawns   
dawnsfeydd   
dawnsia   (dawnsio)
dawnsiau   (dawns)
dawnsient   (dawnsio)
dawnsio   
dawnsiodd   (dawnsio)
dawnsiwn   (dawnsio)
dawnswraig   
dawnswyr   
dawnus   
dawo   (tewi)
dawr   
dawson   
dawy   
dax   
day   
days   
daz   
db   
dc   
dcgell   
dchown   
dcms   
dd   
dda   (da)
ddabiau   
ddachre   
ddad   (dad)
ddadansoddi   (dadansoddi)
ddadansoddiad   (dadansoddiad)
ddadansoddiadau   (dadansoddiad)
ddadansoddol   (dadansoddol)
ddadansoddwn   (dadansoddi)
ddadbacio   
ddadebru   (dadebru)
ddadeni   (dadeni)
ddadfeiliedig   
ddadfeilio   (dadfeilio)
ddadfytholegu   
ddadfythu   
ddadl   (dadl)
ddadlau   (dadlau)
ddadlenir   
ddadlennol   (dadlennol)
ddadlennu   (dadlennu)
ddadleuan   (dadlau)
ddadleuent   (dadlau)
ddadleuid   (dadlau)
ddadleuol   (dadleuol)
ddadleuon   (dadl)
ddadleuwyd   (dadlau)
ddadlu   
ddadlwytho   (dadlwytho)
ddadmer   (dadmer)
ddadorchuddio   (dadorchuddio)
ddadorchuddiodd   (dadorchuddio)
ddadrithiad   (dadrithiad)
ddadwneud   (dadwneud)
ddadymerodraethu   
ddaear   (daear)
ddaeareg   (daeareg)
ddaearegol   (daearegol)
ddaearegwyr   (daearegwr)
ddaearen   
ddaeargryn   (daeargryn)
ddaearol   (daearol)
ddaearu   
ddaearyddiaeth   (daearyddiaeth)
ddaearyddol   (daearyddol)
ddaeth   (dod)
ddaethai   (dod)
ddaethant   (dod)
ddaethoch   (dod)
ddaethom   (dod)
ddaethon   (dod)
ddaethpwyd   (dod)
ddafad   (dafad)
ddafadennau   
ddaffod   
ddafnau   
ddafydd   
ddagrau   (deigryn)
ddagreuol   (dagreuol)
ddai   
ddail   (dalen)
ddaioni   (daioni)
ddal   (dal)
ddala   (dala)
ddalen   (dalen)
ddalennau   (dalen)
ddalfa   
ddalgylch   (dalgylch)
ddalia   (dal)
ddaliadau   (daliad)
ddaliaf   (dal)
ddaliai   (dal)
ddaliodd   (dal)
ddaliwn   (dal)
ddaliwr   
ddaliwyd   (dal)
ddall   (dall)
ddallaf   (dallu)
ddallineb   (dallineb)
ddallt   (dallt)
ddalmatians   
ddalodd   (dala)
ddalwasg   
ddalwr   
ddamcaniaeth   (damcaniaeth)
ddamcaniaethau   (damcaniaeth)
ddamcaniaethol   (damcaniaethol)
ddamcaniaethu   (damcaniaethu)
ddameg   (dameg)
ddamgos   
ddamhegion   (dameg)
ddamniol   (damniol)
ddamwain   (damwain)
ddamweiniau   (damwain)
ddamweiniol   (damweiniol)
ddanaidd   
ddanbgosai   
ddaneg   
ddanfon   (danfon)
ddangos   (dangos)
ddangosa   (dangos)
ddangosaf   (dangos)
ddangosai   (dangos)
ddangose   
ddangosir   (dangos)
ddangosith   (dangos)
ddangosodd   (dangos)
ddangosolion   
ddangoson   (dangos)
ddangoswyd   (dangos)
ddangosyddion   (dangosydd)
ddanheddog   (danheddog)
ddaniaid   
ddaniel   
ddanjeris   
ddannadd   
ddannedd   (dant)
ddannod   (dannod)
ddannodd   
ddannoedd   
ddant   (dant)
ddanteithiol   (danteithiol)
ddanteithion   
ddarbi   
ddarblwyllo   
ddarbwyllo   (darbwyllo)
ddarbwyllol   
ddarfod   (darfod)
ddarfodedigaeth   
ddarfu   (darfod)
ddarganfod   (darganfod)
ddarganfu   
ddarganfum   
ddarganfuwyd   
ddarganfyddiad   (darganfyddiad)
ddarganfyddiadau   (darganfyddiad)
ddarganfyddir   
ddarganfyddwyd   
ddargludo   (dargludo)
ddargludol   
ddargludyddion   (dargludydd)
ddarlith   (darlith)
ddarlithiau   (darlith)
ddarlithio   (darlithio)
ddarlithoedd   (darlith)
ddarlithwyr   
ddarlithydd   (darlithydd)
ddarlithyddiaeth   
ddarllan   
ddarllediad   (darllediad)
ddarllediadau   (darllediad)
ddarlledir   (darlledu)
ddarlledu   (darlledu)
ddarlledun   
ddarlledwr   (darlledwr)
ddarlledwraig   
ddarlledwyd   (darlledu)
ddarlledwyr   (darlledwr)
ddarllen   (darllen)
ddarllena   (darllen)
ddarllenadwy   (darllenadwy)
ddarllenai   (darllen)
ddarllenais   (darllen)
ddarllenant   (darllen)
ddarllenasai   (darllen)
ddarllengar   (darllengar)
ddarlleniad   (darlleniad)
ddarllenir   (darllen)
ddarllenodd   (darllen)
ddarllenwr   (darllenwr)
ddarllenwyd   (darllen)
ddarllenwyr   (darllenwr)
ddarllenydd   (darllenydd)
ddarlun   (darlun)
ddarluniad   (darluniad)
ddarluniai   (darlunio)
ddarluniau   (darlun)
ddarlunio   (darlunio)
ddarlunir   
ddarlunnir   (darlunio)
ddarn   (darn)
ddarnau   (darn)
ddarniedig   
ddarniog   (darniog)
ddarnnau   
ddarogan   (darogan)
ddaroganau   (darogan)
ddarostwng   (darostwng)
ddarostyngai   (darostwng)
ddarostyngedig   
ddarpar   (darpar)
ddarpara   (darparu)
ddarparai   (darparu)
ddarpariaeth   (darpariaeth)
ddarparieth   
ddarparu   (darparu)
ddarparur   
ddarparwr   (darparwr)
ddarparwyd   (darparu)
ddarparwyr   (darparwr)
ddarperir   (darparu)
ddartiau   (dart)
ddaru   
ddaruen   
ddata   (data)
ddatblyga   (datblygu)
ddatblygai   (datblygu)
ddatblygedig   (datblygedig)
ddatblygiad   (datblygiad)
ddatblygiadau   (datblygiad)
ddatblygiadol   
ddatblygir   (datblygu)
ddatblygodd   (datblygu)
ddatblygol   (datblygol)
ddatblygu   (datblygu)
ddatblygur   
ddatblygwyd   (datblygu)
ddatblygwyr   
ddateglu   
ddatgan   (datgan)
ddatganiad   (datganiad)
ddatganiadau   (datganiad)
ddatganodd   (datgan)
ddatganoli   (datganoli)
ddatganolwyd   (datganoli)
ddatganwyd   (datgan)
ddatgeiniaid   (datgeiniad)
ddatgeliadau   
ddatgelir   (datgelu)
ddatgelodd   (datgelu)
ddatgelu   (datgelu)
ddatgelwyd   (datgelu)
ddatguddiad   (datguddiad)
ddatguddio   (datguddio)
ddatguddiodd   (datguddio)
ddatguddiwn   (datguddio)
ddatguddiwyd   (datguddio)
ddatgymalu   (datgymalu)
ddatgysylltu   (datgysylltu)
ddathla   (dathlu)
ddathliad   (dathliad)
ddathliadau   (dathliad)
ddathlodd   (dathlu)
ddathlu   (dathlu)
ddathlur   
ddathlwyd   (dathlu)
ddatod   (datod)
ddatrannau   
ddatrannu   (datrannu)
ddatrys   (datrys)
ddatrysir   (datrys)
ddats   
ddau   (dau)
ddauwynebog   
ddaw   (daw)
ddawn   (dawn)
ddawns   (dawns)
ddawnsfeydd   
ddawnsiai   (dawnsio)
ddawnsient   (dawnsio)
ddawnsio   (dawnsio)
ddawnswyr   
ddawnus   (dawnus)
ddc   
ddchongli   
dddargludyddion   
dddarparu   
dddibynnu   
dde   (de)
ddeall   (deall)
ddealladwy   (dealladwy)
ddeallaf   (deall)
ddeallai   (deall)
ddeallais   (deall)
ddeallasai   (deall)
ddealledig   
ddeallent   (deall)
ddeallir   
ddeallo   (deall)
ddeallodd   (deall)
ddealltwriaeth   (dealltwriaeth)
ddeallus   (deallus)
ddeallusol   (deallusol)
ddeallusrwydd   (deallusrwydd)
ddeallwn   (deall)
ddeallwyd   (deall)
ddeau   (deau)
ddec   (dec)
ddechra   
ddechrau   (dechrau)
ddechraun   
ddechraur   
ddechre   
ddechrer   
ddechreu   
ddechreua   (dechrau)
ddechreuad   (dechreuad)
ddechreuadau   (dechrau)
ddechreuai   (dechrau)
ddechreuais   (dechrau)
ddechreuant   (dechrau)
ddechreuasai   (dechrau)
ddechreues   (dechrau)
ddechreuith   (dechrau)
ddechreuodd   (dechrau)
ddechreuon   (dechrau)
ddechreuwch   (dechrau)
ddechreuwyd   (dechrau)
ddechreuwyr   
ddeddf   (deddf)
ddeddfau   (deddf)
ddeddfol   
ddeddfoldeb   
ddeddfu   (deddfu)
ddeddfwriaeth   (deddfwriaeth)
ddeddfwyd   (deddfu)
ddedfryd   (dedfryd)
ddedfrydid   (dedfrydu)
ddedfrydu   (dedfrydu)
ddedwydd   (dedwydd)
ddedwyddwch   (dedwyddwch)
ddeellir   
ddeewis   
ddefaid   
ddefed   
ddeffro   (deffro)
ddeffroad   (deffroad)
ddeffroadau   (deffroad)
ddeffroais   
ddeffrodd   (deffro)
ddeffrowyd   (deffroi)
ddeffry   (deffro)
ddefnydd   (defnydd)
ddefnyddia   (defnyddio)
ddefnyddiai   (defnyddio)
ddefnyddiau   (defnydd)
ddefnyddid   (defnyddio)
ddefnyddiem   (defnyddio)
ddefnyddiest   (defnyddio)
ddefnyddio   (defnyddio)
ddefnyddiodd   (defnyddio)
ddefnyddiol   (defnyddiol)
ddefnyddioldeb   (defnyddioldeb)
ddefnyddior   
ddefnyddir   (defnyddio)
ddefnyddiwn   (defnyddio)
ddefnyddiwr   (defnyddiwr)
ddefnyddiwyd   (defnyddio)
ddefnyddwyn   
ddefnyddwyr   (defnyddiwr)
ddefod   (defod)
ddefodau   (defod)
ddefodol   (defodol)
ddefosiynol   (defosiynol)
ddeg   (deg)
ddega   
ddegau   (degau)
ddegawd   (degawd)
ddegawdau   (degawd)
ddegfed   (degfed)
ddegpunt   
ddegwm   (degwm)
ddegymwyr   
ddeheuig   (deheuig)
ddeheulaw   
ddeheuol   (deheuol)
ddehongli   (dehongli)
ddehongliad   (dehongliad)
ddehongliadau   (dehongliad)
ddehonglwyr   (dehonglydd)
ddeiacronig   
ddeiagramau   
ddeialau   
ddeialio   
ddeialog   (deialog)
ddeialogau   (deialog)
ddeiet   
ddeifiol   (deifiol)
ddeifwyr   
ddeigryn   (deigryn)
ddeil   (dalio)
ddeilen   (deilen)
ddeilia   
ddeiliach   
ddeiliaid   (deiliad)
ddeilio   (deilio)
ddeiliodd   
ddeillia   (deillio)
ddeilliai   (deillio)
ddeillio   (deillio)
ddeilliodd   (deillio)
ddeimensiwn   
ddeinameg   (deinameg)
ddeinameit   
ddeinamig   (deinamig)
ddeiniolen   
ddeintydd   (deintydd)
ddeintyddol   
ddeiseb   (deiseb)
ddeisyf   (deisyf)
ddeisyfai   (deisyfu)
ddeisyfu   (deisyfu)
ddel   (del)
ddelaf   (del)
ddelai   (dod)
ddelfryd   (delfryd)
ddelfrydau   (delfryd)
ddelfrydiaeth   (delfrydiaeth)
ddelfrydol   (delfrydol)
ddelfrydoli   
ddelfrydu   (delfrydu)
ddelicet   
ddelid   (delid)
ddelio   (delio)
ddeliodd   (delio)
ddelo   (dod)
ddelw   (delw)
ddelwadau   
ddelwau   (delw)
ddelwedd   (delwedd)
ddelweddau   (delwedd)
ddemcvrataidd   
ddemiwrg   
ddemocrataidd   (democrataidd)
ddemocrateiddio   
ddemocratiaeth   (democratiaeth)
ddemocratiaid   (democrat)
ddemocratig   
ddemoniaid   
ddenai   (denu)
ddenamig   
ddeng   (deng)
ddengair   
ddengar   (dengar)
ddengwaith   
ddengys   (dangos)
ddeniadaol   
ddeniadol   (deniadol)
ddenim   (denim)
ddenir   (denu)
ddenmarc   (denmarc)
ddenodd   (denu)
ddenu   (denu)
ddenur   
ddenwyd   (denu)
ddeon   (deon)
ddeongliadau   
ddeoniaeth   
ddeoniaethau   
dder   
dderbyn   (derbyn)
dderbynfa   
dderbynia   (derbyn)
dderbyniad   (derbyniad)
dderbyniade   
dderbyniai   (derbyn)
dderbyniais   (derbyn)
dderbyniant   (derbyn)
dderbyniasai   (derbyn)
dderbyniem   (derbyn)
dderbynient   (derbyn)
dderbyniodd   (derbyn)
dderbyniol   (derbyniol)
dderbyniwn   (derbyn)
dderbyniwyd   (derbyn)
dderbynnid   (derbyn)
dderbynnir   (derbyn)
dderbynnydd   (derbynnydd)
dderbynwraig   
dderbynwyr   
dderbynyddion   (derbynnydd)
dderfydd   (darfod)
dderi   (derwen)
ddernynnol   
dderrbyn   
dderw   (derwen)
dderwen   (derwen)
dderwydd   
dderwyddon   
dderyn   (deryn)
ddes   (dod)
ddesg   (desg)
ddesgiau   (desg)
ddesgil   
ddesgl   
ddespotiaeth   
ddestlus   (destlus)
ddestryw   
ddet   
ddetgly   (datgloi)
ddethau   
ddethlid   (dathlu)
ddethol   (dethol)
ddetholiad   (detholiad)
ddetholion   (detholiad)
ddetholwyd   (dethol)
ddetholyn   (detholyn)
ddeuai   (dod)
ddeuair   
ddeuant   (dod)
ddeubarthol   
ddeuben   
ddeuberl   
ddeubeth   (deubeth)
ddeublyg   (deublyg)
ddeud   (deud)
ddeuda   (deud)
ddeudais   (deud)
ddeuddeg   (deuddeg)
ddeuddegfed   (deuddegfed)
ddeuddeng   (deuddeng)
ddeuddwr   
ddeuddydd   (deuddydd)
ddeuddyn   (deuddyn)
ddeudist   
ddeudoch   (deud)
ddeudodd   (deud)
ddeudson   
ddeue   
ddeuech   (dod)
ddeuem   (dod)
ddeuent   (dod)
ddeufalfiaid   
ddeufiniog   
ddeufis   (deufis)
ddeufyd   
ddeugain   (deugain)
ddeugant   
ddeui   (dod)
ddeulyfr   
ddeulygadion   
ddeulyn   
ddeunaw   (deunaw)
ddeunawfed   
ddeunydd   (deunydd)
ddeunyddiau   (deunydd)
ddeuocsin   
ddeuol   
ddeuoliaeth   (deuoliaeth)
ddeuoliaethau   (deuoliaeth)
ddeupen   (deupen)
ddeupeth   
ddeuswllt   (deuswllt)
ddeuthum   (dod)
ddeutsoch   
ddeutu   (deutu)
ddeuwn   (dod)
ddewch   (dod)
ddewddf   
ddewi   
ddewin   (dewin)
ddewiniaid   (dewin)
ddewino   (dewino)
ddewis   (dewis)
ddewisa   (dewis)
ddewisais   (dewis)
ddewisiad   (dewisiad)
ddewisiadau   (dewis)
ddewisid   (dewis)
ddewisiedig   
ddewisir   (dewis)
ddewislen   (dewislen)
ddewisodd   (dewis)
ddewisoedd   
ddewisol   (dewisol)
ddewiswch   (dewis)
ddewiswyd   (dewis)
ddewiswyr   
ddewr   (dewr)
ddewrder   (dewrder)
ddewrion   
ddi   
ddiacon   
ddiacones   
ddiaconiaeth   
ddiaconiaid   
ddiaddurn   (diaddurn)
ddiaddysg   
ddiadell   (diadell)
ddiadlam   (diadlam)
ddiafolaidd   
ddiagnosis   
ddiagram   (diagram)
ddial   (dial)
ddialar   
ddialedd   (dialedd)
ddialgar   (dialgar)
ddiamau   (diamau)
ddiamcan   (diamcan)
ddiamddiffyn   (diamddiffyn)
ddiamgyffred   
ddiamheuaeth   
ddiamheuol   (diamheuol)
ddiamod   (diamod)
ddiamodol   
ddiamwntau   
ddiamwys   (diamwys)
ddiamyd   
ddiamynedd   (diamynedd)
ddianaf   
ddianc   (dianc)
ddiangen   (diangen)
ddianghenraid   
ddiangodd   
ddiarbed   (diarbed)
ddiarddel   (diarddel)
ddiarddelwyd   (diarddel)
ddiarebol   
ddiarffordd   (diarffordd)
ddiargyfwng   
ddiargyhoeddiad   
ddiarhebion   (dihareb)
ddiarhebol   (diarhebol)
ddiarhebu   
ddiarth   (diarth)
ddiarwybod   
ddiasbedain   (diasbedain)
ddiatreg   
ddiau   (diau)
ddiawl   (diawl)
ddiawledig   (diawledig)
ddiawlio   (diawlio)
ddibaid   
ddibaratoad   
ddibechod   (dibechod)
ddiben   (diben)
ddibenion   (diben)
ddibennu   
ddiberygl   
ddibetrus   (dibetrus)
ddiboblogi   (diboblogi)
ddibriod   (dibriod)
ddibris   
ddibrisiai   (dibrisio)
ddibrisio   (dibrisio)
ddibrofiad   (dibrofiad)
ddibrotest   
ddibryder   (dibryder)
ddibwrpas   (dibwrpas)
ddibwys   (dibwys)
ddibyn   (dibyn)
ddibynadwy   (dibynadwy)
ddibyniaeth   (dibyniaeth)
ddibynna   (dibynnu)
ddibynnadwy   
ddibynnai   (dibynnu)
ddibynnol   (dibynnol)
ddibynnu   (dibynnu)
ddibynol   
ddibynu   
ddic   
ddichon   (dichon)
ddicter   (dicter)
ddidaro   
ddiddadl   
ddiddan   (diddan)
ddiddanu   (diddanu)
ddiddanwch   (diddanwch)
ddiddanwr   (diddanwr)
ddiddanwyr   (diddanwr)
ddiddeall   (diddeall)
ddiddefodd   
ddiddig   (diddig)
ddiddiwedd   (diddiwedd)
ddiddiwylliant   
ddiddordab   
ddiddordeb   (diddordeb)
ddiddordebau   (diddordeb)
ddiddori   (diddori)
ddiddorol   (diddorol)
ddiddorus   
ddiddos   (diddos)
ddiddosrwydd   (diddosrwydd)
ddiddychwelyd   
ddiddyfnu   (diddyfnu)
ddiddymu   (diddymu)
ddiddymwr   
ddiddymwyd   (diddymu)
ddideimlad   (dideimlad)
ddideitl   
ddiderfyn   (diderfyn)
ddidoli   (didoli)
ddidor   
ddidoreth   (didoreth)
ddidoriad   
ddidoriant   
ddidostur   (didostur)
ddidrafferth   (didrafferth)
ddidragwydd   
ddidramgwydd   (didramgwydd)
ddidramwy   
ddidrugaredd   (didrugaredd)
ddiduedd   
ddidwyll   (didwyll)
ddieffaith   
ddieflig   (dieflig)
ddieithr   (dieithr)
ddieithriad   (dieithriad)
ddieithriaid   (dieithryn)
ddieithrio   (dieithrio)
ddieithrwch   (dieithrwch)
ddieithrwyd   
ddieithryn   (dieithryn)
ddiemwnt   (diemwnt)
ddienaid   (dienaid)
ddienw   (dienw)
ddienwad   
ddienyddiad   (dienyddiad)
ddienyddio   (dienyddio)
ddierth   
ddiet   (diet)
ddietau   (diet)
ddiethriad   
ddieuog   
ddifa   (difa)
ddifai   (difa)
ddifalais   
ddifancoll   (difancoll)
ddifaru   (difaru)
ddifater   (difater)
ddifaterwch   (difaterwch)
ddifeddwl   (difeddwl)
ddifeind   
ddifenwi   
ddiferion   (diferyn)
ddiferodd   (diferu)
ddiferu   (diferu)
ddiferyn   (diferyn)
ddifetha   (difetha)
ddifethis   
ddiffaith   (diffaith)
ddiffeithio   
ddiffeithwch   (diffeithwch)
ddiffiniad   (diffiniad)
ddiffiniadau   (diffiniad)
ddiffiniedig   (diffiniedig)
ddiffinio   (diffinio)
ddiffinnir   (diffinio)
ddiffinydd   
ddiffnio   
ddiffodd   (diffodd)
ddiffoddodd   
ddiffoddwyd   
ddiffrwyth   (diffrwyth)
ddiffuant   (diffuant)
ddiffuantrwydd   
ddiffwdan   
ddiffyg   (diffyg)
ddiffygio   (diffygio)
ddiffygiol   
ddiffygion   (diffyg)
ddiffyniad   
ddiffynydd   
ddiffynyddion   (diffynnydd)
ddifianiad   
ddifinydd   
ddiflaniad   (diflaniad)
ddiflanna   (diflannu)
ddiflannodd   (diflannu)
ddiflannu   (diflannu)
ddiflanol   
ddiflas   (diflas)
ddiflastod   (diflastod)
ddiflasu   (diflasu)
ddifleidio   
ddiflewyn   
ddiflino   (diflino)
ddifloesgni   (difloesgni)
ddifodi   (difodi)
ddifodiant   (difodiant)
ddifodol   
ddifoethau   
ddifraw   
ddifreintiedig   (difreintiedig)
ddifri   (difri)
ddifrif   (difrif)
ddifrifddwys   
ddifrifol   (difrifol)
ddifrifoldeb   (difrifoldeb)
ddifrifoli   (difrifoli)
ddifrifwch   (difrifwch)
ddifrio   
ddifriol   
ddifrod   (difrod)
ddifrodaeth   
ddifrodi   (difrodi)
ddifrycheulyd   
ddifwyno   (difwyno)
ddifyfyr   (difyfyr)
ddifyg   
ddifynegiant   
ddifyod   
ddifyr   (difyr)
ddifyrrach   (difyrrach)
ddifyrraf   (difyrraf)
ddifyrru   (difyrru)
ddifyrrwch   (difyrrwch)
ddifywyd   (difywyd)
ddig   (dig)
ddigalon   (digalon)
ddigalondid   (digalondid)
ddigalonni   (digalonni)
ddigamsyniol   (digamsyniol)
ddigaon   
ddigartref   (digartref)
ddigbyblion   
ddigenedlaetholi   
ddigerydd   
ddigidol   (digidol)
ddigio   (digio)
ddigiodd   (digio)
ddiglaer   
ddiglossia   
ddigofaint   (digofaint)
ddigomisiynu   
ddigon   (digon)
ddigonedd   (digonedd)
ddigoni   (digoni)
ddigonol   (digonol)
ddigonolrwydd   
ddigri   (digri)
ddigrif   (digrif)
ddigrifaf   (digrif)
ddigrifwch   (digrifwch)
ddigroeso   (digroeso)
ddigryn   
ddigswyl   
ddigwafers   
ddigwestiwn   
ddigwmwl   
ddigwsg   
ddigwydd   (digwydd)
ddigwyddai   (digwydd)
ddigwyddais   (digwydd)
ddigwyddasai   (digwydd)
ddigwyddi   (digwydd)
ddigwyddiad   (digwyddiad)
ddigwyddiadau   (digwyddiad)
ddigwyddith   (digwydd)
ddigwyddodd   (digwydd)
ddigydymdeimlad   
ddigyfaddawd   
ddigyffro   
ddigyffwrdd   
ddigyfnewid   (digyfnewid)
ddigyfrif   
ddigymar   (digymar)
ddigymell   (digymell)
ddigymeriad   
ddigyn   
ddigynnwrf   (digynnwrf)
ddigynsail   
ddigyswllt   
ddigywilydd   (digywilydd)
ddihafal   (dihafal)
ddihalog   (dihalog)
ddihangai   
ddihangfa   (dihangfa)
ddihangodd   
ddihareb   (dihareb)
ddiheintio   (diheintio)
ddihelp   
ddihelynt   
ddihewyd   (dihewyd)
ddihidans   
ddihidio   
ddihidlo   
ddihirod   (dihiryn)
ddihiryn   (dihiryn)
ddihiwmor   
ddihun   
ddihuno   (dihuno)
ddihunodd   (dihuno)
ddihyder   
ddihysbydd   (dihysbydd)
ddilawnter   
ddiledryw   (diledryw)
ddileir   
ddileit   
ddilema   
ddileu   (dileu)
ddilewyd   
ddilewyrch   (dilewyrch)
ddiliw   
ddillad   (dilledyn)
ddilochgar   
ddilorni   (dilorni)
ddilornus   
ddilsrwydd   
ddilwgr   (dilwgr)
ddilychwin   (dilychwin)
ddilyd   
ddilyffethair   (dilyffethair)
ddilyn   (dilyn)
ddilynai   (dilyn)
ddilynais   (dilyn)
ddilyniant   (dilyniant)
ddilynodd   (dilyn)
ddilynol   (dilynol)
ddilynwr   (dilynwr)
ddilynwyr   (dilynwr)
ddilynydd   
ddilys   (dilys)
ddilysrwydd   (dilysrwydd)
ddilyw   (dilyw)
ddilywodraeth   
ddim   
ddima   
ddimai   (dimai)
ddime   
ddimensiwn   (dimensiwn)
ddimensiynau   (dimensiwn)
ddimmygus   
ddinas   (dinas)
ddinasoedd   (dinas)
ddinasyddiaeth   (dinasyddiaeth)
ddinasyddion   (dinesydd)
ddinbych   (dinbych)
ddinesig   (dinesig)
ddinesydd   (dinesydd)
ddinewid   
ddinist   
ddinistr   (dinistr)
ddinistriai   (dinistrio)
ddinistrio   (dinistrio)
ddinistriol   (dinistriol)
ddiniwad   
ddiniwed   (diniwed)
ddiniweidrwydd   (diniweidrwydd)
ddiniweityn   
ddinod   (dinod)
ddinodedd   
ddinodwedd   
ddinoethi   (dinoethi)
ddiobaith   
ddiod   (diod)
ddioddai   
ddiodde   
ddioddef   (dioddef)
ddioddefai   (dioddef)
ddioddefaint   (dioddefaint)
ddioddefasai   (dioddef)
ddioddefiadau   (dioddefaint)
ddioddefir   (dioddef)
ddioddefodd   (dioddef)
ddioddefwn   (dioddef)
ddioddefws   
ddiodydd   (diod)
ddioed   
ddiofal   (diofal)
ddiofalwch   (diofalwch)
ddiog   (diog)
ddiogel   (diogel)
ddiogelai   (diogelu)
ddiogelodd   (diogelu)
ddiogelu   (diogelu)
ddiogelwch   (diogelwch)
ddiogleu   
ddioglyd   (dioglyd)
ddiogyn   (diogyn)
ddiolch   (diolch)
ddiolchais   (diolch)
ddiolchgar   (diolchgar)
ddiolchgarwch   (diolchgarwch)
ddiolchiadau   (diolch)
ddios   
ddiosg   (diosg)
ddiosgoi   
ddiota   (diota)
ddiotwr   (diotwr)
ddipio   (dipio)
ddiplomat   
ddiplomau   (diploma)
ddiplomyddol   (diplomyddol)
ddiraddio   (diraddio)
ddiraddiol   (diraddiol)
ddiragrith   
ddirdynnol   (dirdynnol)
ddireidi   (direidi)
ddireidus   (direidus)
ddireol   
ddirfawr   (dirfawr)
ddirgel   (dirgel)
ddirgelaidd   
ddirgelion   (dirgel)
ddirgelwch   (dirgelwch)
ddirgryniad   (dirgryniad)
ddiriaeth   (diriaeth)
ddiriaethol   (diriaethol)
ddirisglo   (dirisglo)
ddirmyg   (dirmyg)
ddirmygi   (dirmygu)
ddirmygo   (dirmygu)
ddirmygu   (dirmygu)
ddirmygus   (dirmygus)
ddirnad   (dirnad)
ddirnadaeth   (dirnadaeth)
ddirnadaethau   (dirnadaeth)
ddirni   
ddirprwy   (dirprwy)
ddirprwyaeth   (dirprwyaeth)
ddirprwyol   
ddirprwyon   (dirprwy)
ddirprwywr   (dirprwywr)
ddirprwywyd   (dirprwyo)
ddirprwywyr   (dirprwywr)
ddirwasgiad   (dirwasgiad)
ddirwest   (dirwest)
ddirwestol   (dirwestol)
ddirwestwr   (dirwestwr)
ddirwgnach   
ddirwnod   
ddirwy   (dirwy)
ddirwyn   (dirwyn)
ddirwyon   (dirwy)
ddirwystr   (dirwystr)
ddirybudd   (dirybudd)
ddirym   
ddirymu   
ddirywiad   (dirywiad)
ddirywiedig   
ddirywio   (dirywio)
ddirywiodd   (dirywio)
ddis   (dis)
ddisail   
ddisberod   (disberod)
ddisel   
ddiseremoni   (diseremoni)
ddisg   (disg)
ddisgiau   
ddisglair   (disglair)
ddisgleirdeb   (disgleirdeb)
ddisgleiriach   
ddisgleiriaf   (disgleirio)
ddisgleirio   (disgleirio)
ddisgleiriodd   (disgleirio)
ddisgleirwen   
ddisgo   (disgo)
ddisgos   (disgo)
ddisgownt   (disgownt)
ddisgresiwn   
ddisgrifia   (disgrifio)
ddisgrifiad   (disgrifiad)
ddisgrifiadau   (disgrifiad)
ddisgrifiadol   (disgrifiadol)
ddisgrifio   (disgrifio)
ddisgrifiodd   (disgrifio)
ddisgrifir   (disgrifio)
ddisgrifiwr   
ddisgrifiwyd   (disgrifio)
ddisgw   
ddisgwyl   (disgwyl)
ddisgwylgar   (disgwylgar)
ddisgwyliad   (disgwyliad)
ddisgwyliadau   (disgwyliad)
ddisgwyliai   (disgwyl)
ddisgwylid   (disgwyl)
ddisgwyliech   (disgwyl)
ddisgwyliedig   (disgwyliedig)
ddisgwylient   (disgwyl)
ddisgwyliodd   (disgwyl)
ddisgwylir   (disgwyl)
ddisgwyliwn   (disgwyl)
ddisgybl   (disgybl)
ddisgyblaeth   (disgyblaeth)
ddisgybledig   (disgybledig)
ddisgyblion   (disgybl)
ddisgyblu   (disgyblu)
ddisgyddodd   
ddisgyn   (disgyn)
ddisgyniad   
ddisgynna   (disgyn)
ddisgynnai   (disgyn)
ddisgynnant   (disgyn)
ddisgynnodd   (disgyn)
ddisgynnydd   
ddisgynyddiaeth   
ddisgynyddion   
ddisodli   (disodli)
ddisodliad   
ddisprin   
ddisrgifio   
ddistadl   (distadl)
ddistadledd   (distadledd)
ddistaw   (distaw)
ddistawach   (distaw)
ddistawodd   (distewi)
ddistawrwydd   (distawrwydd)
ddistewi   (distewi)
ddistrywio   (distrywio)
ddistrywiol   
ddistyllodd   (distyllu)
ddiswyddo   (diswyddo)
ddiswyddwyd   (diswyddo)
ddisychedai   
ddisylw   
ddisylwedd   (disylwedd)
ddisymwth   (disymwth)
dditectif   (ditectif)
dditectifs   (ditectif)
ddiurddas   
ddivyrrwch   
ddiwaelod   (diwaelod)
ddiwahan   
ddiwair   (diwair)
ddiwaith   
ddiwallu   (diwallu)
ddiwedd   (diwedd)
ddiweddaach   
ddiweddaf   (diweddu)
ddiweddar   (diweddar)
ddiweddara   (diweddaru)
ddiweddarach   (diweddarach)
ddiweddaraf   (diweddaraf)
ddiweddaru   (diweddaru)
ddiwedddar   
ddiweddglo   (diweddglo)
ddiweddodd   (diweddu)
ddiweddu   (diweddu)
ddiweirdeb   (diweirdeb)
ddiweithdra   (diweithdra)
ddiweniaith   
ddiwers   
ddiwerth   (diwerth)
ddiwetha   
ddiwethaf   (diwethaf)
ddiwethafiaeth   (diwethafiaeth)
ddiwinydd   (diwinydd)
ddiwinyddiaeth   (diwinyddiaeth)
ddiwinyddion   (diwinydd)
ddiwinyddol   (diwinyddol)
ddiwreiddio   (diwreiddio)
ddiwrnod   (diwrnod)
ddiwrnodau   (diwrnod)
ddiwrnode   
ddiwrthwynebiad   
ddiwyd   (diwyd)
ddiwydiannau   (diwydiant)
ddiwydiannol   (diwydiannol)
ddiwydiannu   (diwydiannu)
ddiwydiant   (diwydiant)
ddiwydrwydd   (diwydrwydd)
ddiwyg   (diwyg)
ddiwygiad   (diwygiad)
ddiwygiadau   (diwygiad)
ddiwygiadol   (diwygiadol)
ddiwygiedig   (diwygiedig)
ddiwygio   (diwygio)
ddiwygiwr   (diwygiwr)
ddiwygwyr   (diwygiwr)
ddiwylliadol   (diwylliadol)
ddiwyllianau   
ddiwylliannau   (diwylliant)
ddiwylliannol   (diwylliannol)
ddiwylliant   (diwylliant)
ddiwylliedig   (diwylliedig)
ddiwyllio   (diwyllio)
ddiwylllant   
ddiymadferth   (diymadferth)
ddiymadferthedd   
ddiymarbed   
ddiymateb   
ddiymdrech   (diymdrech)
ddiymdroi   (diymdroi)
ddiymgeledd   (diymgeledd)
ddiymhongar   (diymhongar)
ddiymhongarwch   
ddiymwad   (diymwad)
ddiymwared   
ddiysgog   (diysgog)
ddiystr   
ddiystyr   (diystyr)
ddiystyriol   
ddiystyrodd   (diystyru)
ddiystyru   (diystyru)
ddiystyrwch   
ddo   
ddobarth   
ddociau   (doc)
ddoctor   (doctor)
ddoctoriaid   (doctor)
ddocwyr   
ddod   (dod)
ddodai   (dodi)
ddodasai   (dodi)
ddodd   
ddodi   (dodi)
ddodrefn   (dodrefnyn)
ddodrefnyn   (dodrefnyn)
ddodwyd   (dodi)
ddodwywyd   (dodwy)
ddoe   
ddoedodd   
ddoeth   (doeth)
ddoethach   (doeth)
ddoethaf   (doeth)
ddoethineb   (doethineb)
ddoethinebau   (doethinebau)
ddoethion   
ddoethuriaeth   (doethuriaeth)
ddof   (dof)
ddofer   (dofi)
ddofi   (dofi)
ddofn   
ddogau   
ddogfen   (dogfen)
ddogfennaeth   
ddogfennau   
ddogfennol   (dogfennol)
ddogma   (dogma)
ddogmatic   
ddogmatig   
ddogmau   
ddogn   (dogn)
ddogni   (dogni)
ddoi   (dod)
ddois   
ddoist   
ddol   (dol)
ddolef   
ddolefiad   
ddolen   (dolen)
ddolennau   (dolen)
ddoleri   (doler)
ddolgellau   (dolgellau)
ddoli   (doli)
ddolia   
ddolur   (dolur)
ddoluriau   (dolur)
ddolurus   (dolurus)
ddolwyddelan   (dolwyddelan)
ddomen   
ddominyddol   (dominyddol)
ddon   
ddoniau   (dawn)
ddoniog   
ddoniol   (doniol)
ddonioldeb   
ddoniolwch   (doniolwch)
ddont   
ddor   
ddorau   (dor)
ddos   (dos)
ddosbarth   (dosbarth)
ddosbarthai   (dosbarthu)
ddosbarthiad   (dosbarthiad)
ddosbarthiadau   (dosbarthiad)
ddosbarthu   (dosbarthu)
ddosbarthwyd   (dosbarthu)
ddosrannu   (dosrannu)
ddosus   
ddoth   (dod)
ddotio   (dotio)
ddotyn   
ddou   
ddowch   (dod)
ddowd   
ddowlais   
ddown   (dod)
ddr   
ddracht   
ddrachtiodd   (drachtio)
ddraenen   (draenen)
ddraenio   (draenio)
ddraffl   
ddrafft   (drafft)
ddrafftiog   (drafftiog)
ddraffts   (draffts)
ddraft   
ddraig   (draig)
ddrain   (draenen)
ddrama   (drama)
ddramatig   (dramatig)
ddramau   
ddramaur   
ddramodig   
ddramodigau   
ddramodwyr   (dramodwr)
ddramodydd   (dramodydd)
ddrar   
ddraw   
ddreif   (dreif)
ddreifar   
ddreifio   (dreifio)
ddreir   
ddreng   (dreng)
ddreser   (dreser)
ddrewi   (drewi)
ddrifft   (drifft)
ddringai   (dringo)
ddringo   (dringo)
ddringodd   (dringo)
ddringwr   (dringwr)
ddringwyr   (dringwr)
ddroi   
ddror   
ddrud   (drud)
ddrutach   (drutach)
ddrutaf   (drutaf)
ddrwg   (drwg)
ddrwgdeimlad   (drwgdeimlad)
ddrwgdybiaeth   (drwgdybiaeth)
ddrwgdybus   (drwgdybus)
ddrwgeffeithiau   
ddrwglecio   
ddrwgleciwn   
ddrwm   (drwm)
ddrws   (drws)
ddrych   (drych)
ddrychau   (drych)
ddrychiolaeth   (drychiolaeth)
ddrycin   (drycin)
ddrygau   (drwg)
ddrygioni   (drygioni)
ddrygionus   (drygionus)
ddrygs   
ddryll   (dryll)
ddrylliedig   (drylliedig)
ddryllio   (dryllio)
ddrylliodd   (dryllio)
ddryllior   
ddrylliwyd   (dryllio)
ddrymiau   (drwm)
ddrysa   (drysu)
ddrysau   (drws)
ddrysien   
ddryslyd   (dryslyd)
ddrysni   (drysni)
ddrysu   (drysu)
ddryswch   (dryswch)
ddu   (du)
dduach   (du)
dduaf   (duo)
ddubai   
ddudodd   
ddued   (duo)
ddug   (dug)
ddul   
ddulid   
ddull   (dull)
ddulliau   (dull)
ddullwedd   
ddulyn   (dulyn)
ddunoding   
dduon   (duon)
ddur   (dur)
dduu   
dduw   (duw)
dduwch   (duo)
dduwcs   
dduwdod   (duwdod)
dduwia   
dduwiau   (duw)
dduwies   (duwies)
dduwiol   (duwiol)
dduwioldeb   (duwioldeb)
ddvlai   
ddw+ad   
ddw+r   
ddwad   
ddwaetha   
ddwbl   (dwbl)
ddwbwl   
ddweda   (dweud)
ddwedaf   (dweud)
ddwedai   (dweud)
ddwedais   (dweud)
ddweden   
ddwedes   (dweud)
ddwedith   (dweud)
ddwedodd   (dweud)
ddwedon   (dweud)
ddwedsoch   
ddwedwn   (dweud)
ddwedwyd   (dweud)
ddwetha   
ddweud   (dweud)
ddwewiswyd   
ddwfn   (dwfn)
ddwg   (dwyn)
ddwgyd   (dwgyd)
ddwieithrwydd   
ddwiniaid   
ddwl   (dwl)
ddwli   (dwli)
ddwlodd   (dwlu)
ddwr   
ddwrdiai   (dwrdio)
ddwrdio   (dwrdio)
ddwrlawn   
ddwrn   (dwrn)
ddwsin   (dwsin)
ddwsinau   (dwsin)
ddwy   (dwy)
ddwyaith   
ddwyawr   
ddwyblaid   
ddwyeithog   
ddwyflwydd   (dwyflwydd)
ddwyfol   (dwyfol)
ddwyfoli   (dwyfoli)
ddwyfor   (dwyfor)
ddwyfraich   
ddwyieithiog   
ddwyieithog   (dwyieithog)
ddwyieithrwydd   (dwyieithrwydd)
ddwylath   
ddwylaw   (llaw)
ddwylo   (llaw)
ddwylor   
ddwyn   (dwyn)
ddwynwen   
ddwyrain   (dwyrain)
ddwyran   (dwyran)
ddwyreiniol   (dwyreiniol)
ddwys   (dwys)
ddwysaf   
ddwysau   (dwysau)
ddwyseid   (dwysau)
ddwyseir   (dwysau)
ddwysfyfyrio   
ddwyster   (dwyster)
ddwytha   
ddwywaith   (dwywaith)
ddy   
ddyalladwy   
ddybl   
ddyblu   (dyblu)
ddyblur   
ddyblygir   (dyblygu)
ddyblygu   (dyblygu)
ddybryd   (dybryd)
ddychan   (dychan)
ddychanol   (dychanol)
ddychanu   (dychanu)
ddychanwr   
ddychanwyr   
ddychhwelyd   
ddychmygais   (dychmygu)
ddychmygion   (dychymyg)
ddychmygodd   (dychmygu)
ddychmygol   (dychmygol)
ddychmygu   (dychmygu)
ddychmygus   (dychmygus)
ddychmygwyd   (dychmygu)
ddychryn   (dychryn)
ddychrynais   (dychrynu)
ddychrynllyd   (dychrynllyd)
ddychrynodd   (dychrynu)
ddychwel   (dychwel)
ddychwelai   (dychwelyd)
ddychwelais   (dychwelyd)
ddychweliad   (dychweliad)
ddychwelodd   (dychwelyd)
ddychwelwch   (dychwelyd)
ddychwelwn   (dychwelyd)
ddychwelwyd   (dychwelyd)
ddychwelyd   (dychwelyd)
ddychymyg   (dychymyg)
ddycnach   
ddycnwch   (dycnwch)
ddydd   (dydd)
ddyddia   (dyddio)
ddyddiad   (dyddiad)
ddyddiadau   (dyddiad)
ddyddiadaur   
ddyddiadur   (dyddiadur)
ddyddiaduron   (dyddiadur)
ddyddiau   (dydd)
ddyddio   (dyddio)
ddyddiol   (dyddiol)
ddyddlyfr   
ddyeithriaith   
ddyfais   (dyfais)
ddyfal   (dyfal)
ddyfalbarhad   (dyfalbarhad)
ddyfalbarhau   
ddyfaliad   
ddyfaliadau   
ddyfalu   (dyfalu)
ddyfarnai   (dyfarnu)
ddyfarniad   (dyfarniad)
ddyfarniadau   (dyfarniad)
ddyfarnodd   (dyfarnu)
ddyfarnu   (dyfarnu)
ddyfarnwr   (dyfarnwr)
ddyfarnwyd   (dyfarnu)
ddyfarnwyr   (dyfarnwr)
ddyfed   (dyfed)
ddyfedeg   
ddyfeises   
ddyfeisgar   (dyfeisgar)
ddyfeisgarwch   (dyfeisgarwch)
ddyfeisiadau   
ddyfeisiau   (dyfais)
ddyfeisio   (dyfeisio)
ddyfeisiodd   (dyfeisio)
ddyfeisiwyd   (dyfeisio)
ddyffeiai   
ddyffl   (dyffl)
ddyffryn   (dyffryn)
ddyffrynnoedd   (dyffryn)
ddyffrynoedd   
ddyfi   
ddyflwydd   
ddyfn   
ddyfnach   (dyfnach)
ddyfnaf   (dyfnaf)
ddyfnder   (dyfnder)
ddyfnderoedd   (dyfnder)
ddyfnhai   
ddyfnhau   (dyfnhau)
ddyfod   (dyfod)
ddyfodiad   (dyfodiad)
ddyfodiaid   (dyfodiad)
ddyfodol   (dyfodol)
ddyfrdwy   (dyfrdwy)
ddyfrhau   (dyfrhau)
ddyfroedd   (dwr)
ddyfyniad   (dyfyniad)
ddyfyniadau   (dyfyniad)
ddyfynnaf   
ddyfynnu   (dyfynnu)
ddyfynnur   
ddyfynnwyd   
ddyfyrmwyd   
ddyga   (dwyn)
ddygai   (dwyn)
ddygasoch   (dwyn)
ddygid   (dwyn)
ddygir   (dwyn)
ddygn   (dygn)
ddygnwch   (dygnwch)
ddygodd   (dwyn)
ddygwyd   (dwyn)
ddygyfor   (dygyfor)
ddygymod   (dygymod)
ddyhead   (dyhead)
ddyheadau   (dyhead)
ddyheai   (dyheu)
ddyheu   (dyheu)
ddyladwy   
ddylai   
ddylair   
ddylan   
ddylanawadau   
ddylanwad   (dylanwad)
ddylanwadau   (dylanwad)
ddylanwadodd   (dylanwadu)
ddylanwadol   (dylanwadol)
ddylanwadu   (dylanwadu)
ddylasai   
ddylasem   
ddyle   
ddylech   
ddyled   (dyled)
ddyledion   (dyled)
ddyledswydd   
ddyledus   (dyledus)
ddylem   
ddylen   (dylai)
ddylent   
ddylestwydd   
ddylet   
ddyletswydd   (dyletswydd)
ddyletswyddau   (dyletswydd)
ddyli   (dyli)
ddylia   
ddyliai   
ddylid   
ddyliet   
ddylife   
ddylifiad   (dylifiad)
ddyliwn   
ddylsai   
ddylse   
ddylsen   
ddylsent   
ddylser   
ddylset   
ddylswn   
ddylunio   (dylunio)
ddylwn   
ddymchwel   (dymchwel)
ddymchwelodd   
ddymchwelyd   
ddymu   
ddymuna   (dymuno)
ddymunai   (dymuno)
ddymunant   (dymuno)
ddymunem   (dymuno)
ddymunent   (dymuno)
ddymuniad   (dymuniad)
ddymuniadau   (dymuniad)
ddymuno   (dymuno)
ddymunodd   (dymuno)
ddymunol   (dymunol)
ddymunwn   (dymuno)
ddymuoent   
ddyn   (dyn)
ddynameg   
ddynas   
ddyndod   (dyndod)
ddyneiddiaeth   (dyneiddiaeth)
ddynes   (dynes)
ddynesu   (dynesu)
ddyngarwch   
ddynion   (dyn)
ddynionach   
ddynodai   (dynodi)
ddynodi   (dynodi)
ddynodir   (dynodi)
ddynol   (dynol)
ddynoli   
ddynoliaeth   (dynoliaeth)
ddynolryw   (dynolryw)
ddynt   
ddynwared   (dynwared)
ddynwaredai   (dynwared)
ddyodiad   
ddyrannu   (dyrannu)
ddyranu   
ddyranwyd   
ddyrchafedig   (dyrchafedig)
ddyrchafiad   (dyrchafiad)
ddyrchafodd   (dyrchafu)
ddyrchafu   (dyrchafu)
ddyrchafwyd   (dyrchafu)
ddyrennir   (dyrannu)
ddyrna   (dyrnu)
ddyrnad   
ddyrnaid   (dyrnaid)
ddyrnau   (dwrn)
ddyrnu   (dyrnu)
ddyruon   
ddyrus   
ddyry   
ddyrys   (dyrys)
ddysg   (dysg)
ddysgai   (dysgu)
ddysgais   (dysgu)
ddysgasai   (dysgu)
ddysgawdwyr   
ddysgedicaf   
ddysgedig   (dysgedig)
ddysgedigion   (dysgedigion)
ddysgeidiaeth   (dysgeidiaeth)
ddysgeidydd   
ddysgi   (dysgu)
ddysgid   (dysgu)
ddysgir   (dysgu)
ddysgl   (dysgl)
ddysgodd   (dysgu)
ddysgu   (dysgu)
ddysgwr   (dysgwr)
ddysgwyd   (dysgu)
ddysgwyl   
ddysgwyr   (dysgwr)
ddysgyblion   
ddystar   
ddywed   (dywed)
ddyweda   (dywedyd)
ddywedaf   (dywedyd)
ddywedai   (dywedyd)
ddywedais   (dywedyd)
ddywedaist   (dywedyd)
ddywedant   (dywedyd)
ddywedasai   (dywedyd)
ddyweddiad   
ddyweddio   
ddyweded   (dywedyd)
ddywededig   (dywededig)
ddywedent   (dywedyd)
ddywedes   (dywedyd)
ddywedi   (dywedyd)
ddywediad   (dywediad)
ddywediadau   (dywediad)
ddywedid   (dywedyd)
ddywedir   (dywedyd)
ddywedo   (dywedyd)
ddywedodd   (dywedyd)
ddywedon   (dywedyd)
ddywedsoch   
ddywedson   
ddywedwch   (dywedyd)
ddywedwn   (dywedyd)
ddywedwyd   (dywedyd)
ddywedyd   (dywedyd)
ddywetont   
de   
dead   
deadness   
deal   
deall   
dealla   (deall)
dealladwy   
deallaf   (deall)
deallai   (deall)
deallais   (deall)
deallasai   (deall)
dealled   (deall)
deallem   (deall)
deallgar   
deallir   (deall)
deallodd   (deall)
dealltwriaeth   
dealltwriaethau   (dealltwriaeth)
deallus   
deallusion   
deallusol   
deallusrwydd   
deallwn   (deall)
deallwyd   (deall)
dean   
dear   
dearden   
death   
deau   
deb   
debate   
debbie   
debig   
debora   
debot   (tebot)
debra   
debycach   (tebycach)
debycaf   (tebycaf)
debyced   
debyd   
debyg   (tebyg)
debygol   (tebygol)
debygolrwydd   (tebygolrwydd)
debygrwydd   (tebygrwydd)
debygwn   
dec   
decboi   
deche   
dechneg   (techneg)
dechnegau   (techneg)
dechnegol   (technegol)
dechnegwyr   (technegydd)
dechnoleg   (technoleg)
dechnolegol   (technolegol)
dechra   
dechrau   
dechraui   
dechraun   
dechraur   
dechre   
dechreu   
dechreua   (dechrau)
dechreuad   
dechreuadau   (dechrau)
dechreuaf   (dechrau)
dechreuai   (dechrau)
dechreuais   (dechrau)
dechreuasai   (dechrau)
dechreuasant   (dechrau)
dechreuasom   (dechrau)
dechreuir   (dechrau)
dechreuo   (dechrau)
dechreuodd   (dechrau)
dechreuol   
dechreuon   (dechrau)
dechreusant   (dechrau)
dechreuson   
dechreuwch   (dechrau)
dechreuwn   (dechrau)
dechreuwyd   (dechrau)
dechruais   
deciau   (dec)
decided   
decllath   
declyn   (teclyn)
deco   
decpunt   
decwm   
deddf   
deddfau   (deddf)
deddfe   
deddfir   (deddfu)
deddfu   
deddfwriaeth   
deddfwriaethol   
dedfryd   
dedfrydau   (dedfryd)
dedfrydid   (dedfrydu)
dedfrydu   
dedfrydwyd   (dedfrydu)
dedi   (tedi)
dedwydd   
dedwyddwch   
dee   
deellais   (deall)
deellid   
deellir   (deall)
deep   
def   
defacto   
defaid   
defed   
defence   
defensio   
deffiniad   
deffolais   
deffra   (deffro)
deffrai   (deffro)
deffro   
deffroad   
deffroais   
deffrodd   (deffro)
deffroed   (deffroi)
deffroi   
deffrowyd   (deffroi)
deffry   (deffro)
deffyl   
defi   
deflaist   (taflu)
deflections   
deflid   (taflu)
defn   
defniddiodd   
defnydd   
defnyddd   
defnyddia   (defnyddio)
defnyddiaf   (defnyddio)
defnyddiai   (defnyddio)
defnyddiant   (defnyddio)
defnyddiau   
defnyddid   (defnyddio)
defnyddient   (defnyddio)
defnyddio   
defnyddiodd   (defnyddio)
defnyddiol   
defnyddioldeb   
defnyddior   
defnyddiou   
defnyddir   (defnyddio)
defnyddiwch   (defnyddio)
defnyddiwr   
defnyddiwyd   (defnyddio)
defnyddwyr   (defnyddiwr)
defnydio   
defnydiwyd   
defnyn   
defod   
defodaeth   
defodau   (defod)
defodol   
defonaidd   
defosiwn   
defosiynol   
defynddio   
deg   
degan   (tegan)
deganau   (tegan)
degannwy   
degas   
degau   
degaun   
degawd   
degawdau   (degawd)
degeirian   (tegeirian)
degeiriannau   
degfed   
degol   
degswllt   
degwch   (tegwch)
degwm   
dehcrau   
dehcreuodd   
deheubarth   
deheudir   
deheuig   
deheuol   
deheuwr   
dehoglid   
dehonglai   (dehongli)
dehongli   
dehongliad   
dehongliadau   (dehongliad)
dehonglid   (dehongli)
dehonglir   (dehongli)
dehonglwn   (dehongli)
dehonglydd   
dei   
deiagramau   
deialog   
deialu   
deian   
deiana   
deiar   (teiar)
deiars   (teiar)
deiategydd   
deidi   
deidiau   (taid)
deiet   
deifar   
deifio   
deifiodd   
deifiol   
deifwyr   
deigryn   
deil   (dalio)
deilbridd   
deilchion   
deilen   
deiliach   
deiliad   
deiliadaeth   
deiliaid   (deiliad)
deilio   
deiliog   
deilios   
deiliwr   (teiliwr)
deillia   (deillio)
deilliai   (deillio)
deillio   
deilliodd   (deillio)
deillion   
deilwen   
deilwng   (teilwng)
deilwrio   (teilwrio)
deilyngdod   (teilyngdod)
deimensiwn   
deimensiynau   
deimla   (teimlo)
deimlad   (teimlad)
deimladau   (teimlad)
deimladol   (teimladol)
deimladwy   (teimladwy)
deimlaf   (teimlo)
deimlai   (teimlo)
deimlais   (teimlo)
deimlech   (teimlo)
deimles   (teimlo)
deimlid   (teimlo)
deimlir   (teimlo)
deimlo   (teimlo)
deimlodd   (teimlo)
deimlon   (teimlo)
deimlwn   (teimlo)
deinameg   
deinamig   
deinasoriaid   
deiniol   
deiniolen   
deinlech   
deinlo   
deinosor   
deinosoriaid   
deintydd   
deintyddion   (deintydd)
deio   
deip   (teip)
deipiadur   (teipiadur)
deipiaduron   (teipiadur)
deipio   (teipio)
deirawr   
deirdre   
deirect   
deirgwaith   
deirnles   
deirtroed   
deirw   (tarw)
deis   (tei)
deisan   
deiseb   
deisen   (teisen)
deisi   (da)
deisidaimonia   
deistaidd   
deisyf   
deisyfu   
deisyfwn   (deisyfu)
deithi   (teithi)
deithiai   (teithio)
deithiau   (taith)
deithio   (teithio)
deithiodd   (teithio)
deithiol   (teithiol)
deithion   (teithio)
deithiwr   (teithiwr)
deithiwyd   (teithio)
deitho   
deithwyr   (teithiwr)
deitl   (teitl)
deitlau   (teitl)
deitlir   
deitlo   
deja   
del   
dela   
delaf   (del)
delai   (dod)
dele   
deledir   (teledu)
deledu   (teledu)
deleffon   (teleffon)
deleffoniodd   
delegraff   (telegraff)
delegraffig   
delegraffydd   
delegram   (telegram)
delegramau   (telegram)
delepathi   (telepathi)
delerau   (telerau)
delesgop   (telesgop)
delete   
delfryd   
delfrydau   (delfryd)
delfrydiaeth   
delfrydol   
delfrydu   
delfrydwr   
delfrydyddol   
delhi   
delia   (delio)
deliago   
deliais   (delio)
delicet   
delid   
deliffon   (teliffon)
deliffons   
deligram   
delio   
delir   (delio)
delius   
dellt   
delme   
deloriaid   (telor)
delport   
delpyn   
delta   
delvecchio   
delw   
delwau   (delw)
delwedd   
delweddaeth   
delweddau   (delwedd)
delweddu   
delweddus   
delwen   
delwyf   (dod)
delwyn   
delyn   (telyn)
delyneg   (telyneg)
delynegaeth   
delynegion   (telyneg)
delynegol   (telynegol)
delynegu   
delynor   (telynor)
delynores   (telynores)
delynorion   (telynor)
delyth   
dem   
demeter   
demetradze   
deml   (teml)
demlau   (teml)
demo   
democrat   
democrataidd   
democratiaeth   
democratiaid   
demon   
demonig   
demos   
dempar   
dempseys   
demtasiwn   (temtasiwn)
demtiad   (temtiad)
demtio   (temtio)
dena   (denu)
denai   (denu)
denant   (tenant)
denantiaeth   (tenantiaeth)
denantiaid   (tenantiaid)
denau   (tenau)
denbigh   
dench   
dendar   
dendars   
dendr   
dene   
denent   (denu)
deneu   
deneuach   
deneued   (teneued)
deneuo   (teneuo)
deng   
dengar   
dengmlwyddiant   
dengwrs   
dengys   (dangos)
deniadol   
denim   
deniol   
denir   (denu)
denis   (tenis)
denmarc   
dennu   
dennyn   (tennyn)
denod   
denodd   (denu)
denoriaid   (tenor)
densil   
densiwn   (tensiwn)
dent   
dentaclau   (tentacl)
denton   
denu   
denver   
denwyd   (denu)
denys   
deon   
deongliadau   
deor   
deorodd   
dependo   
deportivo   
depth   
deputy   
depycach   
der   
deras   (teras)
derby   
derbyn   
derbynia   (derbyn)
derbyniad   
derbyniadau   
derbyniade   
derbyniaf   (derbyn)
derbyniai   (derbyn)
derbyniais   (derbyn)
derbyniant   (derbyn)
derbyniem   (derbyn)
derbyniodd   (derbyn)
derbyniol   
derbynir   
derbyniwch   (derbyn)
derbyniwn   (derbyn)
derbyniwyd   (derbyn)
derbynnid   (derbyn)
derbynnir   (derbyn)
derbynnydd   
derbynyddion   (derbynnydd)
dere   (dod)
derec   
derfel   
derfydd   (darfod)
derfyn   (terfyn)
derfynau   (terfyn)
derfyniad   (terfyniad)
derfynir   (terfynu)
derfynnol   
derfynol   (terfynol)
derfynu   (terfynu)
derfysg   (terfysg)
derfysgaeth   (terfysgaeth)
derfysglyd   (terfysglyd)
derfysgoedd   (terfysg)
derfysgol   
derfysgwr   (terfysgwr)
derfysgwyr   (terfysgwr)
deri   (derwen)
derier   
derlwyn   
derm   (term)
dermaptera   
dermatolegwyr   
dermau   (term)
derminoleg   
dermot   
dernerova   
dernyn   
derrero   
derry   
derw   (derwen)
derwen   
derwent   
derwyddol   
derwyddon   
dery   (taro)
deryfn   
deryn   
des   (dod)
desc   
desg   
desgiau   (desg)
desgl   
deshabille   
design   
designer   
desin   
desire   
desmond   
desog   (tesog)
despret   
dest   (dod)
destament   (testament)
destamentyddol   
destimonials   
destitution   
destlus   
destroyer   
destun   (testun)
destunau   (testun)
destunol   (testunol)
destunoli   
destynau   
detectif   
detergents   
deth   (teth)
dethlir   (dathlu)
dethol   
detholiad   
detholion   (detholiad)
detholus   
detholydd   
detholyn   
detol   
detra   
detroit   
deuaf   (dod)
deuai   (dod)
deuant   (dod)
deuawd   
deuawdau   (deuawd)
deuben   
deubeth   
deubig   
deublyg   
deubwys   
deucanmlwyddiant   
deucant   
deud   
deuddeg   
deuddegfed   
deuddeng   
deuddol   
deuddydd   
deuddyn   
deudodd   (deud)
deudwch   (deud)
deudwr   
deuech   (dod)
deued   
deuelectrig   
deuem   (dod)
deuent   (dod)
deufalf   
deufalfiaid   
deufel   
deufiniog   
deufis   
deufyd   
deugain   
deugan   
deugeinfed   
deugeiniau   
deugian   
deuglo   
deui   (dod)
deuid   (dod)
deuir   (dod)
deulawr   
deulin   
deulu   (teulu)
deuluaidd   (teuluaidd)
deuluoedd   (teulu)
deuluol   (teuluol)
deulygad   
deum   
deunaw   
deunawiaid   
deunod   
deunydd   
deunyddiau   (deunydd)
deuocsid   
deuoliaeth   
deuparth   
deupen   
deurudd   
deuswllt   
deuswut   
deut   
deuteronomium   
deutha   
deuthoch   
deuthum   (dod)
deutschmark   
deutu   
deuwn   (dod)
developed   
developer   
development   
developments   (development)
deveraux   
devereux   
devil   
devine   
devito   
devlin   
devonald   
devotio   
devulgt   
dew   (tew)
dewach   (tew)
dewadd   
dewaf   (tew)
dewch   (dod)
dewed   (tew)
dewhau   
dewi   
dewin   
dewina   
dewines   
dewiniaeth   
dewino   
dewinol   
dewion   (tewion)
dewis   
dewisa   (dewis)
dewisai   (dewis)
dewisaids   
dewisais   (dewis)
dewisant   (dewis)
dewisent   (dewis)
dewisiad   
dewisiadau   (dewis)
dewisiodd   
dewisiol   
dewisir   (dewis)
dewisiwyd   
dewislen   
dewislenni   (dewislen)
dewisodd   (dewis)
dewisol   
dewiswch   (dewis)
dewiswyd   (dewis)
dewiswyr   
dewitt   
dewr   
dewraf   (dewr)
dewrder   
dewrfalch   
dewrwas   
dewyn   
dewyrth   
deyrn   (teyrn)
deyrnas   (teyrnas)
deyrnasai   (teyrnasu)
deyrnasiad   (teyrnasiad)
deyrnasoedd   (teyrnas)
deyrnasu   (teyrnasu)
deyrnfradwriaeth   (teyrnfradwriaeth)
deyrngar   (teyrngar)
deyrngarwch   (teyrngarwch)
deyrnged   (teyrnged)
deyrngedau   (teyrnged)
dfc   
dfws   
dg   
dgwydd   
dhabi   
dhi   
dhwnnw   
di   
diaconaidd   
diaconiaid   
diadau   
diaddurn   
diaddysg   
diadell   
diadelloedd   (diadell)
diadlam   
diafael   
diafol   
diafoliaid   
diagnostig   
diagram   
diagramau   (diagram)
diaist   
dial   
dialectig   
dialedd   
dialgar   
dialodd   (dial)
dialog   
dialwyr   
dialydd   
diamau   
diamcan   
diamddiffyn   
diamheuol   
diamod   
diamond   
diamonds   (diamond)
diamser   
diamwnt   
diamwntau   
diamwys   
diamynedd   
dian   
diana   
dianc   
diangen   
dianghenrhaid   
diangyd   
dianne   
diantur   
dianwadalwch   
diar   
diarbed   
diarddel   
diareb   
diarffordd   
diarfodedigaeth   
diarfogi   
diargryn   
diarhebai   
diarhebion   (dihareb)
diarhebol   
diarth   
dias   
diasbedain   
diau   
diaw   
diawch   
diawcs   
diawl   
diawlad   
diawledig   
diawliaid   (diawl)
diawlio   
diawlyn   
diball   
dibechod   
diben   
dibenion   (diben)
diberfeddu   
dibetrus   
diboblogi   
dibrin   
dibriod   
dibrisio   
dibristod   
dibrofiad   
dibryder   
dibwrpas   
dibwys   
dibyn   
dibynadwy   
dibyniaeth   
dibynna   (dibynnu)
dibynnai   (dibynnu)
dibynnant   (dibynnu)
dibynniaeth   
dibynnir   (dibynnu)
dibynnol   
dibynnu   
dibynnuw   
dic   
dicach   
dicau   
diced   
dichell   
dichellgar   
dichon   
dichonol   
dichonoldeb   
dichwaeth   
dici   
dician   (tician)
diciau   
dicio   
dick   
dickens   
dickins   
dicllon   
dicrodonnau   
dicter   
dictionary   
did   
didachteg   
diddal   
diddan   
diddanion   
diddannedd   
diddanu   
diddanwch   
diddanwr   
diddarfod   
diddeall   
didderbynwyneb   
diddig   
diddim   
diddiwedd   
diddoedeb   
diddordeb   
diddordebau   (diddordeb)
diddori   
diddorir   (diddori)
diddorol   
diddos   
diddosrwydd   
diddychymyg   
diddyfnu   
diddyma   (diddymu)
diddymdra   
diddymodd   (diddymu)
diddymu   
diddysg   
dideimlad   
diderfyn   
diderot   
didol   
didoledig   
didoli   
didolir   (didoli)
didor   
didoreth   
didostur   
didrafferth   
didraidd   
didramgwydd   
didrugaredd   
didwyll   
didwylledd   
died   
dieflig   
diegni   
diegwyddor   
dieiriau   
dieithr   
dieithriad   
dieithriaid   (dieithryn)
dieithrio   
dieithro   
dieithrwch   
dieithryn   
diek   
diemen   
diemosiwn   
diems   
diemwnt   
dienaid   
dieneiniad   
dienw   
dienwad   
dienwaededig   
dienyddiad   
dienyddio   
dierth   
diet   
dietegwyr   
dietrich   
diets   (diet)
dieu   
difa   
difalch   
difancoll   
difaners   
difang   
difantais   
difaru   
difater   
difaterwch   
difathemateg   
dife   
difeddwl   
difenwol   
diferai   (diferu)
diferion   (diferyn)
diferol   
diferu   
diferyd   
diferyn   
diferynion   
difesur   
difetha   
difethodd   (difetha)
diffaeth   
diffaith   
diffeithdra   
diffeithwch   
diffetha   
diffiniad   
diffiniadau   (diffiniad)
diffiniadol   
diffiniai   (diffinio)
diffiniedig   
diffinio   
diffinir   
diffiniwyd   (diffinio)
diffinnir   (diffinio)
diffinydd   
diffinyddion   
diffodd   
diffoddodd   
diffoddwch   
diffoddwyd   
diffrwyth   
diffrwythdra   
diffuant   
diffwdan   
diffwys   
diffyd   
diffydd   (diffodd)
diffyg   
diffygio   
diffygiodd   (diffygio)
diffygion   (diffyg)
diffynnydd   
diffynwyr   
diffynydd   
diffynyddion   (diffynnydd)
difiau   
diflanasant   (diflannu)
diflanedig   
diflaniad   
diflannai   (diflannu)
diflannair   
diflannod   
diflannodd   (diflannu)
diflannu   
diflas   
diflasodd   (diflasu)
diflastod   
diflasu   
diflaswyd   (diflasu)
diflewyn   
diflino   
difloesgni   
difo   (difa)
difodi   
difodiant   
difrawder   
difreinio   
difreinteidig   
difreintiedig   
difri   
difrif   
difrifol   
difrifoldeb   
difrifoli   
difrifolwch   (difrifoli)
difrifwch   
difrio   
difriol   
difrod   
difrodi   
difrodwyr   
difwlch   
difwyno   
difwynodd   (difwyno)
difyfyr   
difyr   
difyrrach   
difyrraf   
difyrru   
difyrrwch   
difyrwch   
difywyd   
dig   
digalon   
digalondid   
digalonni   
digalonnodd   (digalonni)
digamsyniol   
digartref   
digartrefwyd   
digawn   
digby   
digelfyddyd   
digemeg   
digenedl   
digerdd   
digidol   
digio   
digiodd   (digio)
diglod   
diglossia   
digofaint   
digoler   
digolledu   
digon   
digonai   (digoni)
digonedd   
digoni   
digonol   
digred   
digri   
digrif   
digrifaf   (digrif)
digrifir   
digriflun   
digrifwch   
digrifwr   
digroeni   
digroeso   
digs   (dig)
diguro   
digwestiwn   
digwyd   
digwydd   
digwydda   (digwydd)
digwyddai   (digwydd)
digwyddais   (digwydd)
digwyddant   (digwydd)
digwyddasai   (digwydd)
digwyddasant   (digwydd)
digwyddasom   (digwydd)
digwyddem   (digwydd)
digwyddi   (digwydd)
digwyddiad   
digwyddiadau   (digwyddiad)
digwyddiff   (digwydd)
digwyddith   (digwydd)
digwyddoch   (digwydd)
digwyddodd   (digwydd)
digwyddwch   (digwydd)
digwyddwn   (digwydd)
digwygiadau   
digyfaddawd   
digyfeiriad   
digyfnewid   
digyfrwng   
digymar   
digymdeithas   
digymell   
digymraeg   
digymrodedd   
digymysg   
digyna   
digynnwrf   
digysgod   
digysur   
digywileidd   
digywilydd   
dihafal   
dihalog   
dihangai   
dihangfa   
dihangodd   
dihangol   
dihareb   
diheintio   
dihenydd   
dihewid   
dihewyd   
dihirod   (dihiryn)
dihiryn   
dihoeni   
dihunai   (dihuno)
dihuno   
dihunwyd   (dihuno)
dihysbydd   
dihysbyddu   
dik   
dil   
dila   (tila)
dildo   
dilead   
diledryw   
dilema   
dileodd   (dileu)
diletantiaid   
dileu   
dilewyd   
dilewyrch   
dilewys   
dilheintiedig   
diliain   
diliau   
dilifrio   
dilio   
dill   
dillad   
dilladach   
dilladau   (dilledyn)
dilladu   
dilledyn   
dillus   
dilorni   
diluw   
dilwen   
dilwgr   
dilwyn   
dilychwin   
dilychwyn   
dilyffethair   
dilyn   
dilyna   (dilyn)
dilynaf   (dilyn)
dilynai   (dilyn)
dilynais   (dilyn)
dilynant   (dilyn)
dilyniannau   (dilyniant)
dilyniant   
dilynid   (dilyn)
dilynir   (dilyn)
dilynodd   (dilyn)
dilynol   
dilynwch   (dilyn)
dilynwr   
dilynwyd   (dilyn)
dilynwyr   (dilynwr)
dilys   
dilysrwydd   
dilysu   
dilyw   
dim   
dima   
dimai   
dimau   (tim)
dime   
dimeiau   (dimai)
dimensiwn   
dimitri   
dimitris   
dimitrius   
din   (tin)
dinah   
dinas   
dinasoedd   (dinas)
dinasyddiaeth   
dinasyddion   (dinesydd)
dinbych   
dinc   (tinc)
dincar   
dincial   (tincial)
dindaethwy   
dindroi   (tindroi)
dinerth   
dinesig   
dinesydd   
dingle   
dingo   
dinist   
dinistr   
dinistrid   (dinistrio)
dinistrient   (dinistrio)
dinistrio   
dinistriodd   (dinistrio)
dinistriol   
dinistriwch   (dinistrio)
dinistriwr   
dinistriwyd   (dinistrio)
dinistro   
diniwad   
diniwed   
diniwedirwydd   
diniweidrwydd   
diniweitiaid   
dinlle   
dinmael   
dino   
dinod   
dinoethi   
dinoethoch   (dinoethi)
dinoethwyr   
dinogad   
dinorwic   
dinorwig   
dinosoriaid   
dinsdale   
dinsel   (tinsel)
dinwen   
dinystriol   
dio   
diocsid   
diod   
diodda   
diodde   
dioddef   
dioddefai   (dioddef)
dioddefaint   
dioddefaist   (dioddef)
dioddefant   (dioddef)
dioddefodd   (dioddef)
dioddefwr   
dioddefwyr   (dioddefwr)
diodydd   (diod)
dioer   
diofal   
diofalwch   
diofidiau   
diog   
diogel   
diogelach   (diogel)
diogelaf   (diogelu)
diogelu   
diogelun   
diogelwch   
diogi   
dioglewch   
dioglyd   
diogyn   
diolch   
diolcha   (diolch)
diolchai   (diolch)
diolchais   (diolch)
diolchant   (diolch)
diolchent   (diolch)
diolchgar   
diolchgarwch   
diolchiadau   (diolch)
diolchir   (diolch)
diolchodd   (diolch)
diolchwch   (diolch)
diolchwn   (diolch)
diolchwyd   (diolch)
diolud   
dion   
diorffwys   
diorseddu   
diorseddwyd   (diorseddu)
diosg   
diosgodd   (diosg)
diota   
diotai   
diotta   
diotwr   
dip   
dipiau   (dip)
dipio   
diploma   
diplomau   (diploma)
diplomyddion   
diplomyddol   
dipn   
dipsi   
diptera   
dipyn   (tipyn)
dir   
diraddiad   
diraddio   
diraddiol   
diraen   
dirdynnol   
dirdynnu   
direct   
directing   (direct)
diregl   
direidi   
direidus   
direolaeth   
dirfawr   
dirfeddianwyr   
dirfodol   
dirgel   
dirgelion   (dirgel)
dirgelwch   
dirgryniad   
dirgrynu   
diri   
diriaeth   
diriaethol   
diriaethu   
diriant   
dirif   
dirifedi   
diriogaeth   (tiriogaeth)
diriogaethau   (tiriogaeth)
diriogaethol   (tiriogaethol)
dirion   (tirion)
dirioni   
dirionwch   
dirisglo   
dirk   
dirlun   (tirlun)
dirluniau   (tirlun)
dirmon   
dirmyg   
dirmygedig   
dirmygu   
dirmygus   
dirnad   
dirnadaeth   
dirodres   
diroedd   (tir)
dirprwy   
dirprwyadaeth   
dirprwyaeth   
dirprwyedig   
dirprwyir   (dirprwyo)
dirprwyo   
dirprwyon   (dirprwy)
dirprwywr   
dirprwywyr   (dirprwywr)
dirty   
dirwasgedig   
dirwasgiad   
dirwedd   
dirweddol   
dirwest   
dirwestol   
dirwestwr   
dirwestwyr   (dirwestwr)
dirwy   
dirwyio   
dirwyn   
dirwynai   (dirwyn)
dirwyo   
dirwyon   (dirwy)
dirwystr   
dirybudd   
dirywiad   
dirywio   
dirywiodd   (dirywio)
dis   
disabil   
disail   
disbarth   
disberod   
disc   
dischmatal   
disco   
discograffi   
disconnecters   
discos   (disco)
discovering   
disease   
disentri   
diseremoni   
diseren   
disg   
disgifiad   
disglaer   
disglair   
disgled   
disgleirdeb   
disgleiria   (disgleirio)
disgleiriach   
disgleiriaf   (disgleirio)
disgleiriai   (disgleirio)
disgleirio   
disgleiriodd   (disgleirio)
disgleiriwch   (disgleirio)
disglleirio   
disgo   
disgograffeg   
disgos   (disgo)
disgownt   
disgrfir   
disgrifadau   
disgrifia   (disgrifio)
disgrifiad   
disgrifiadau   (disgrifiad)
disgrifiadol   
disgrifiai   (disgrifio)
disgrifiasai   (disgrifio)
disgrifio   
disgrifiodd   (disgrifio)
disgrifir   (disgrifio)
disgrifiwch   (disgrifio)
disgrifiwyd   (disgrifio)
disgw   
disgwl   
disgwyid   
disgwyl   
disgwylfa   
disgwylgar   
disgwylia   (disgwyl)
disgwyliad   
disgwyliadau   (disgwyliad)
disgwyliadwy   
disgwyliaf   (disgwyl)
disgwyliai   (disgwyl)
disgwyliasai   (disgwyl)
disgwylid   (disgwyl)
disgwyliedig   
disgwyliem   (disgwyl)
disgwylient   (disgwyl)
disgwyliodd   (disgwyl)
disgwylir   (disgwyl)
disgwyliwch   (disgwyl)
disgwyliwn   (disgwyl)
disgwylwyr   
disgybion   
disgybl   
disgyblaeth   
disgyblaethau   (disgyblaeth)
disgybledig   
disgyblion   (disgybl)
disgyblodd   (disgyblu)
disgyblu   
disgyflogi   
disgyn   
disgynasant   (disgyn)
disgynna   (disgyn)
disgynnai   (disgyn)
disgynni   (disgyn)
disgynnodd   (disgyn)
disgynnon   (disgyn)
disgynodd   
disgynyddiaeth   
disgynyddion   
disgyrchiant   
disgywdd   
dishgwl   
dishian   
dishy   
disl   
disney   
disneyland   
disodli   
disodlodd   (disodli)
disodlwyd   (disodli)
disoffa   
disorder   
dispatch   
dispensari   
display   
disraeli   
disrifiodd   
dissect   
distadl   
distadlaf   
distadledd   
distain   
distal   
distant   
distaw   
distawach   (distaw)
distawodd   (distewi)
distawrwydd   
distewi   
district   
distryw   
distrywio   
distylliad   
distyllu   
diswyddo   
diswyddwyd   (diswyddo)
disylwedd   
disymwth   
disymwyth   
dit   
ditectif   
dithau   (tithau)
dithe   
ditment   
ditto   
ditw   (titw)
diveney   
divine   
diving   
diwadd   
diwael   
diwaelod   
diwahan   
diwair   
diwaith   
diwallu   
diwan   
diwcdd   
diwedd   
diweddaaf   
diweddaf   (diweddu)
diweddar   
diweddara   (diweddaru)
diweddarach   
diweddaraf   
diweddariad   
diweddaru   
diweddau   (diwedd)
diweddglo   
diweddiad   
diweddir   (diweddu)
diweddodd   (diweddu)
diweddu   
diwedthaf   
diwedwst   
diwedydd   
diweirdeb   
diweirfoes   
diweithdra   
diweledigaeth   
diwerth   
diwetha   
diwethaf   
diwethafiaeth   
diwethafol   
diwinydd   
diwinyddiaeth   
diwinyddion   (diwinydd)
diwinyddol   
diwinyddon   
diwladwriaeth   
diwmod   
diwn   (tiwn)
diwnio   
diwnod   
diwnrod   
diwobrwy   
diwreichion   
diwreiddiedig   
diwreiddio   
diwrnach   
diwrnod   
diwrnodau   (diwrnod)
diwrthdro   
diwtor   (tiwtor)
diwtoriaid   (tiwtor)
diwtorialau   (tiwtorial)
diwyd   
diwydiannaeth   
diwydiannau   (diwydiant)
diwydiannol   
diwydiannu   
diwydiannwr   
diwydiant   
diwydianwr   
diwydianwyr   (diwydiannwr)
diwydrwydd   
diwyg   
diwygiad   
diwygiadau   (diwygiad)
diwygiadol   
diwygida   
diwygiedig   
diwygio   
diwygiodd   (diwygio)
diwygir   (diwygio)
diwygiwr   
diwygiwyd   (diwygio)
diwygwyr   (diwygiwr)
diwylliadol   
diwylliannau   (diwylliant)
diwylliannol   
diwylliant   
diwylliedig   
diwyllinat   
diwyllio   
diwyro   
dixon   
diy   
diyarbakir   
diymadferth   
diymadferthoedd   
diymadferthwch   
diymdrech   
diymdroi   
diymgeledd   
diymhongar   
diymwad   
diysgog   
diystyr   
diystyrllyd   
diystyru   
diystyrwyd   (diystyru)
dj   
djdavies   
djorkaeff   
djroberts   
djs   
djwilliams   
dlawd   (tlawd)
dllm   
dlodaidd   (tlodaidd)
dlodi   (tlodi)
dlodion   
dlos   
dlotach   (tlotach)
dlotyn   
dlws   (tlws)
dlysaf   (tlysaf)
dlysau   (tlws)
dm   
dmitri   
dmjones   
dml   
dn   
dna   
dni   
dnid   
do   
dobino   
dobrovsky   
dobson   
doby   
doc   
docherty   
dociau   (tocyn)
docie   
docio   
dock   
docs   
doctor   
doctora   
doctoriaid   (doctor)
doctors   (doctor)
docwyr   
docyn   (tocyn)
docynnau   (tocyn)
dod   
dodais   (dodi)
dodau   
dodd   
doddi   (toddi)
doddiant   (toddiant)
doddion   
doddodd   (toddi)
doddyddion   
dodge   
dodger   
dodi   
dodid   (dodi)
dodir   (dodi)
dodjio   
dododd   (dodi)
dodrefn   
dodrefnodd   (dodrefnu)
dodrefnu   
dodrefnyn   
dodwch   (dodi)
dodwy   
dodwyd   (dodi)
doe   
doeau   (to)
doed   (dod)
doedd   (bod)
doeddan   
doeddech   (bod)
doedden   (bod)
doeddet   (bod)
doeddwn   (bod)
doeddyn   
doede   
doedyd   
doenitz   
doent   (dod)
doeon   (to)
does   (bod)
doeth   
doetha   
doethach   (doeth)
doethineb   
doethinebau   
doethinebu   
doethion   
doethuriaeth   
dof   
dofi   
dofodieithoedd   
dog   
dogau   
dogdfen   
dogfen   
dogfennau   
dogfennol   
dogfennwyd   
dogma   
dogmau   
dogn   
dognau   (dogn)
dogni   
dognrannu   
dogs   (dog)
doherty   
dohonan   
doi   (dod)
dois   
dokic   
dol   
dolafon   
dolau   (dol)
dolbenmaen   
dolby   
dolc   
dolciau   
dolciog   
doldihewydd   
dolefai   (dolefain)
dolefain   
dolefus   
dolen   
dolennau   (dolen)
dolenni   (dolen)
dolennu   
doler   
doleri   (doler)
dolerite   
dolgarrog   
dolgellau   
doli   
doliau   (doli)
dolig   
dollau   
dollborth   
dolomit   
dolphin   
dolserau   
dolur   
doluriais   
doluriau   (dolur)
dolurus   
dolwar   
dolwyddelan   
dolydd   (dol)
dom   
domains   
doman   
domansky   
domatos   (tomato)
domen   (tomen)
domennydd   (tomen)
domestig   
dominguez   
dominic   
dominions   
dominos   
dominyddol   
dominyddu   
domitian   
dommen   
domnig   
domos   (tomos)
domosiaid   
don   (ton)
donal   
donald   
donatus   
donau   (ton)
donc   
done   
donegal   
donetsk   
donfedd   (tonfedd)
doniau   (dawn)
donic   (tonic)
donie   
donig   
doniol   
doniolach   (doniol)
doniolaf   (doniol)
doniolwch   
donizetti   
donkey   
donna   
donnau   (ton)
donne   
donnodd   
donostia   
donovan   
donsbach   
donsilectomiau   
dont   
donteg   
donyrefail   (tonyrefail)
door   
dop   (top)
doponymaidd   
dor   (tor)
dora   
dorado   
dorai   
dorau   (dor)
dorcalon   
dorcalonnus   (torcalonnus)
dorch   (torch)
dorchi   (torchi)
dore   
doredig   (toredig)
doreithiog   (toreithiog)
doreth   (toreth)
dorf   (torf)
dorfol   (torfol)
dorgest   
dorheulo   (torheulo)
dori   (tori)
doriad   (toriad)
doriadau   (toriad)
doriaid   
doriaidd   
dorian   
doriannau   
dorinel   
doris   
dorlan   (torlan)
dorothea   
dorothy   
dorr   
dorrai   (torri)
dorres   (torri)
dorreth   
dorri   (torri)
dorriad   
dorrir   (torri)
dorro   (torri)
dorrodd   (torri)
dorrwr   (torrwr)
dorrwyd   (torri)
dors   (dor)
dorset   
dorth   (torth)
dorts   
dorwyr   (torrwr)
dos   
dosau   
dosbarh   
dosbarhtu   
dosbarth   
dosbarthai   (dosbarthu)
dosbarthau   (dosbarth)
dosbarthiad   
dosbarthiadau   (dosbarthiad)
dosbarthir   (dosbarthu)
dosbarthiu   
dosbarthu   
dosbarthwyd   (dosbarthu)
dosbarthwyr   
dosberthid   (dosbarthu)
dosberthir   (dosbarthu)
doshio   
dositej   
dosraniad   
dosrannu   
dosrennir   (dosrannu)
dost   (tost)
dostoevsky   
dostoieffsci   
dostoiefsci   
dostur   
dosturi   (tosturi)
dosturio   (tosturio)
dosturiol   (tosturiol)
dosturiwn   (tosturio)
dotalitariadd   
dotiai   (dotio)
dotiais   (dotio)
dotio   
dotiodd   (dotio)
dott   
dottie   
dou   
doufu   
doug   
doughnuts   
douglas   
dour   
dournanez   
dover   
doves   
dowch   (dod)
dowcian   
dowdle   
dowell   
dowlad   
dowlais   
down   (dod)
downey   
downing   (down)
downs   (down)
doyle   
doythineb   
dpolyn   
dprin   
dr   
dra   (tra)
drabw+ds   
drac   (trac)
drachefn   
drachtio   
drachwant   (trachwant)
draciau   (trac)
dractaraidd   
dractor   (tractor)
dractorau   (tractor)
dracula   
draddodai   (traddodi)
draddodi   (traddodi)
draddodiad   (traddodiad)
draddodiadau   (traddodiad)
draddodiadol   (traddodiadol)
draddododd   (traddodi)
draddodwyd   (traddodi)
dradoddiadol   
dradyrchefir   
draean   (traean)
draed   (troed)
draen   
draenen   
draeniad   
draenio   
draenir   (draenio)
draenog   
draenogiaid   
draeth   (traeth)
draethau   (traeth)
draethawd   (traethawd)
draethell   (traethell)
draethodau   (traethawd)
draethodol   
draethu   (traethu)
drafeilio   
draffarth   
drafferth   (trafferth)
drafferthion   (trafferth)
drafferthu   (trafferthu)
drafferthus   (trafferthus)
drafffig   
draffig   (traffig)
drafflith   
draffodd   
draffordd   (traffordd)
drafft   
drafftiog   
drafftiwyd   
drafftlyd   
draffts   
drafnidiaeth   (trafnidiaeth)
drafnidio   
drafod   (trafod)
drafodaeth   (trafodaeth)
drafodaethau   (trafodaeth)
drafodai   (trafod)
drafodid   (trafod)
drafodion   (trafod)
drafodir   (trafod)
drafododd   (trafod)
drafodwyd   (trafod)
drago   
dragomir   
dragon   
dragwyddol   (tragwyddol)
dragwyddoldeb   (tragwyddoldeb)
dragywydd   
draha   
drahaus   (trahaus)
drahauster   
drai   (trai)
draidd   (treiddio)
draig   
drain   (draenen)
drais   (trais)
draisyn   
draith   
dralin   
drallod   (trallod)
drallodus   
drama   
dramaffest   
dramatig   
dramau   
drame   
dramgwydd   (tramgwydd)
dramgwyddo   (tramgwyddo)
dramgwyddus   
dramiau   
dramodwr   
dramodwyr   (dramodwr)
dramodydd   
dramor   (tramor)
dramorwyr   
dramp   
drampio   
dramwy   
dramwyo   (tramwyo)
dranc   (tranc)
drannoeth   
drans   
draphlith   
drapia   (trapio)
drapits   
dras   (tras)
drasiedi   (trasiedi)
drasig   
draul   (traul)
draw   
drawais   (taro)
drawiad   (trawiad)
drawiadol   (trawiadol)
drawodd   (taro)
drawr   
draws   (traws)
drawsdoriad   (trawsdoriad)
drawsfynydd   (trawsfynydd)
drawsgyfeirio   
drawsnewid   (trawsnewid)
drawsosod   
drawst   (trawst)
drawsyrru   
drawyd   (taro)
dre   (tre)
dream   
dreamers   
dreams   
dreblu   (treblu)
drecastell   (trecastell)
drecelyn   
drech   (trech)
drechaf   (trechaf)
drechodd   (trechu)
drechu   (trechu)
dredegar   (tredegar)
dredge   
dref   (tref)
drefach   
drefaldwyn   (trefaldwyn)
drefeca   
drefedigaeth   (trefedigaeth)
drefeiddyn   
drefen   
drefesgob   
drefflemin   
drefi   (tref)
dreflan   
drefn   (trefn)
drefnai   (trefnu)
drefnais   (trefnu)
drefndir   
drefnedig   
drefniadaeth   (trefniadaeth)
drefniadau   
drefniade   
drefniadol   (trefniadol)
drefniannau   (trefniant)
drefniant   (trefniant)
drefnid   (trefnu)
drefnir   (trefnu)
drefnodd   (trefnu)
drefnu   (trefnu)
drefnur   
drefnus   (trefnus)
drefnusrwydd   
drefnwn   (trefnu)
drefnwyd   (trefnu)
drefnwyr   (trefnwr)
drefnydd   (trefnydd)
drefnyddion   (trefnydd)
drefol   (trefol)
drefor   (trefor)
drefriw   
dreftadaeth   (treftadaeth)
drefydd   (tref)
drefynwy   
dregaron   (tregaron)
dregarth   (tregarth)
dreheli   
dreia   (treio)
dreial   (treial)
dreialon   (treial)
dreialu   (treialu)
dreialwyd   
dreiddgar   (treiddgar)
dreiddgarwch   
dreiddia   (treiddio)
dreiddiadwy   
dreiddio   (treiddio)
dreif   
dreifar   
dreifio   
dreifwyr   
dreigiau   (draig)
dreigl   (treigl)
dreigliadau   (treigliad)
dreiglo   (treiglo)
dreio   (treio)
dreiodd   (treio)
dreir   
dreisgar   (treisgar)
dreisio   (treisio)
dreisiol   (treisiol)
dreisiwr   (treisiwr)
dreisiwyd   (treisio)
drelars   
drelew   (trelew)
drem   (trem)
dremadog   
dremddu   
dremio   (tremio)
dren   
drenau   (tren)
drenewydd   
dreng   
drengaf   (dreng)
drennydd   
drens   
dreorci   
dresden   
dresel   
dreser   
dresi   (tres)
dressel   
dressing   
dret   
dreth   (treth)
drethdalwyr   
drethwr   (trethwr)
dreulais   
dreuliai   (treulio)
dreuliais   (treulio)
dreuliasant   (treulio)
dreuliau   (traul)
dreuliedig   (treuliedig)
dreulies   (treulio)
dreulio   (treulio)
dreuliodd   (treulio)
dreulior   
dreulir   (treulio)
drewdod   
drewi   
drewllyd   
drewsawr   
dreyn   
drezen   
dri   (tri)
dribiwnlys   (tribiwnlys)
dric   (tric)
drichan   
driciau   (tric)
dridegau   (trideg)
dridiau   (tridiau)
dridie   
drifft   
drigai   (trigo)
drigain   (trigain)
drigen   
drigfan   (trigfan)
drigle   (trigle)
drigo   (trigo)
drigolion   
dril   
drilio   
drilliw   
drillwyn   
drimins   (trimins)
drin   (trin)
drindod   (trindod)
drindodwr   
dringai   (dringo)
dringasom   (dringo)
dringo   
dringodd   (dringo)
dringwn   (dringo)
dringwr   
dringwyr   (dringwr)
drinia   (trin)
driniaeth   (triniaeth)
driniaethau   (triniaeth)
drink   
drinwyr   (triniwr)
drio   (trio)
driodd   
drioedd   (trioedd)
driol   (triol)
drioleg   
driongl   (triongl)
drionglog   
drip   (trip)
driphlith   
driphlyg   (triphlyg)
driphwynt   
dripiau   (trip)
drisais   
drist   (trist)
dristwch   (tristwch)
drit   
drithroed   
drive   
driver   
drivers   (driver)
driving   
driw   (triw)
dro   (tro)
droad   (troad)
droadau   (troad)
droai   
drobwll   (trobwll)
drobwynt   (trobwynt)
drobwyntiau   (trobwynt)
drochfa   
drochi   (trochi)
drochion   (trochion)
drodd   (troi)
drodfeddi   
droed   (troed)
droedfedd   (troedfedd)
droedfeddi   (troedfedd)
droedia   (troedio)
droedigaeth   
droedio   (troedio)
droediwr   
droedle   (troedle)
droednodiadau   
droednoeth   (troednoeth)
droedwyr   
droellog   (troellog)
droellwr   (troellwr)
droent   (troi)
droeon   (tro)
droes   (troi)
droesai   (troi)
drof   (troi)
drofa   (trofa)
drofannol   (trofannol)
drofaus   
droi   (troi)
droin   
droiodd   
droir   (troi)
droisai   
drol   (trol)
droliau   (trol)
drom   
drons   
dror   
drorau   
droriau   (dror)
dros   
drosben   
drosedd   (trosedd)
droseddau   (trosedd)
droseddol   (troseddol)
droseddu   (troseddu)
droseddwyr   (troseddwr)
drosera   
drosgiaidd   
drosglwyddiad   (trosglwyddiad)
drosglwyddir   (trosglwyddo)
drosglwyddo   (trosglwyddo)
drosglwyddodd   (trosglwyddo)
drosglwyddyddion   
drosgol   
drosgwlyddo   
drosgynnol   
drosi   (trosi)
drosiad   (trosiad)
drosiadau   (trosiad)
drosiadol   (trosiadol)
drosleisio   (trosleisio)
drosoch   
drosodd   
drosof   
drosol   (trosol)
drosom   
droson   (trosi)
drosot   
drosta   
drostat   
drosti   
drosto   
droston   
drostyn   
drostynt   
droswyd   (trosi)
drothwy   (trothwy)
drothwyr   
drotian   (trotian)
drotio   (trotian)
drovers   
drown   (troi)
drows   
drowsus   (trowsus)
drowsusau   (trowsus)
drowt   
drowyd   (troi)
drtaddodiad   
druain   (truan)
druan   
druce   
drucei   
drud   
drudan   
drudfawr   
drudwennod   
drudwy   
drueiniaid   
drueni   (trueni)
druenus   (truenus)
drugaredd   (trugaredd)
drugareddfa   
drugarhau   (trugarhau)
drugarog   (trugarog)
drugaroga   
druggist   
drugstore   
drum   (trum)
drutach   
drutaf   
druth   (truth)
drw   
drwbadwriaid   (trwbadwr)
drwbl   
drwblus   
drwbwl   
drwch   (trwch)
drwchus   (trwchus)
drwddo   
drwg   
drwgdeimlad   
drwgdybiaeth   
drwgdybiai   
drwgdybus   
drwgenwog   
drwgweithredwr   
drwgweithredwyr   (drwgweithredwr)
drwm   
drwmgwsg   (trwmgwsg)
drwodd   
drwof   
drwp   
drws   
drwsgl   (trwsgl)
drwshio   
drwsiadus   (trwsiadus)
drwsient   (trwsio)
drwsio   (trwsio)
drwst   
drwsus   
drwy   
drwyadl   (trwyadl)
drwydded   (trwydded)
drwyddedau   (trwydded)
drwyddedi   (trwyddedu)
drwyddedu   (trwyddedu)
drwyddi   
drwyddo   
drwyddot   
drwyddyn   
drwyddynt   
drwyi   
drwyn   (trwyn)
drwynau   (trwyn)
drwyndwn   
drwyr   
drwythadwy   
drwythir   (trwytho)
drwytho   (trwytho)
drwyu   
dry   (troi)
drybeilig   
drybestod   (trybestod)
drybini   (trybini)
dryblith   (tryblith)
drybowndian   
drybowndio   
dryc   (tryc)
drych   
drycha   
drychau   (drych)
drychfilod   
drychfilyn   (trychfilyn)
drychineb   (trychineb)
drychinebau   (trychineb)
drychinebus   (trychinebus)
drychiolaeth   
drychiolaethau   (drychiolaeth)
drychwch   
drycin   
drycinoedd   (drycin)
drycinog   
drydan   (trydan)
drydannol   
drydanol   (trydanol)
drydanwyr   (trydanwr)
drydedd   (trydedd)
dryden   
drydydd   (trydydd)
drygam   
drygaredd   
drygarn   
drygau   (drwg)
drygioni   
drygionus   
drygs   
dryhurst   
dryleu   (tryleu)
drylifo   
dryll   
drylliad   
drylliau   (dryll)
drylliedig   
dryllio   
drylliou   
drylliwyd   (dryllio)
dryloyw   (tryloyw)
drylwyr   (trylwyr)
drylwyredd   (trylwyredd)
drymach   (trymach)
drymaf   (trymaf)
drymaidd   (trymaidd)
drymed   (trymed)
drymedd   (trymedd)
drymer   
drymgwsg   
drymhau   (trymhau)
drymiau   (drwm)
drymiwr   
drymwaith   
drymwyr   (drymiwr)
drysa   (drysu)
drysau   (drws)
drysaur   
dryse   
dryslwyn   
dryslyd   
drysni   
drysodd   (drysu)
drysor   
drysorau   (trysor)
drysorfa   (trysorfa)
drysori   (trysori)
drysorlys   (trysorlys)
drysorydd   (trysorydd)
dryst   
drystan   
drystfawr   (trystfawr)
drystiog   
drysu   
dryswch   
dryta   
drythyllwch   (trythyllwch)
dryw   
drywaniad   
drywanu   
dryweryn   
drywsus   (trywsus)
drywydd   (trywydd)
drywyddau   
ds   
dsgwyl   
dso   
dss   
dt   
dtw   
du   
duach   (du)
duai   (duo)
dub   
dubai   
dublin   
ducat   
duchan   (tuchan)
duck   
duckworth   
dud   (tud)
dudalen   (tudalen)
dudalennau   (tudalen)
dudew   
dudis   
dudley   
dudoch   
dudwch   
duedd   (tuedd)
dueddai   (tueddu)
dueddau   
dueddfryd   (tueddfryd)
dueddiad   (tueddiad)
dueddiadau   (tuedd)
dueddol   (tueddol)
dueddu   (tueddu)
duegredynen   
dug   
dugarry   
duggan   
duke   
dulais   
dulas   
dull   
dulles   
dulliau   
dulwich   
dulyn   
dum   
duma   
dump   
dumps   (dump)
dun   (tun)
dunblane   
dundee   
dunelli   (tunnell)
duniau   (tun)
dunkirk   
dunlop   
dunne   
dunnell   (tunnell)
dunnes   
dunplat   
dunraven   
duo   
duon   
duport   
dur   
durante   
durban   
durchafol   
dures   
durham   
durio   
durke   
duroc   
durrant   
durrboden   
durston   
durufle   
dustiau   
dusty   
dusw   (tusw)
duthio   (tuthio)
dutta   
duw   
duwch   (duo)
duwcs   
duwdod   
duwiau   (duw)
duwies   
duwinyddol   
duwiol   
duwioldeb   
dux   
dv   
dvla   
dvlc   
dvma   
dvt   
dw   
dw+   
dw+a   
dw+ad   
dw+f   
dw+r   
dwad   
dwaetha   
dwaregiaid   
dwayne   
dwb   
dwbl   
dwblwr   
dwbwl   
dwch   
dwed   
dweda   (dweud)
dwedais   (dweud)
dwedaist   (dweud)
dwedes   (dweud)
dwedi   (dweud)
dwedodd   (dweud)
dwedwch   (dweud)
dwedyd   
dwelling   
dwetha   
dwethaf   
dweud   
dwf   (twf)
dwfal   
dwfalu   
dwfn   
dwfr   
dwg   (dwyn)
dwgyd   
dwi   (bod)
dwin   
dwirnod   
dwl   
dwli   
dwll   (twll)
dwlu   
dwm   
dwmpath   (twmpath)
dwmpathau   (twmpath)
dwn   
dwndran   
dwndrio   
dwndwr   
dwned   
dwnel   
dwnn   
dwnnel   (twnnel)
dwp   (twp)
dwpeiddio   
dwr   (twr)
dwrad   
dwrcaidd   (twrcaidd)
dwrceg   
dwrci   (twrci)
dwrdio   
dwrdiodd   (dwrdio)
dwred   
dwrf   (twrf)
dwristaidd   (twristaidd)
dwristiaid   
dwrn   
dwrnameint   
dwrne   (twrne)
dwrnod   
dwrs   
dwrw   (twrw)
dwryfelin   
dwsin   
dwsinau   (dwsin)
dwst   
dwster   
dwsto   
dwt   (twt)
dwthwn   
dwtiach   (twt)
dwy   
dwyawr   
dwyblaid   
dwybunt   
dwydroed   
dwyf   
dwyflwydd   
dwyfol   
dwyfoli   
dwyfolid   (dwyfoli)
dwyfor   
dwyfron   
dwyfundodwyr   
dwygraig   
dwyieithog   
dwyieithrwydd   
dwylaw   (llaw)
dwyll   (twyll)
dwyllo   (twyllo)
dwyllodd   (twyllo)
dwyllodrus   (twyllodrus)
dwyllwr   (twyllwr)
dwylo   
dwym   (twym)
dwymad   
dwymir   (twymo)
dwymo   (twymo)
dwymyn   (twymyn)
dwyn   
dwyndir   
dwyni   (twyn)
dwynwen   
dwyrain   
dwyran   
dwyreiniol   
dwyreinwyr   
dwyryd   
dwys   
dwysach   (dwys)
dwysaf   
dwysaodd   (dwysau)
dwysau   
dwysbrudd   
dwysedd   
dwyseir   (dwysau)
dwyster   
dwyt   (bod)
dwyth   
dwytha   
dwythell   
dwywaith   
dwywreiciaeth   
dwyy   
dy   
dy+   
dy+ch   
dyaks   
dyall   
dyb   (tyb)
dybaidd   
dybenion   
dybia   (tybio)
dybiaeth   (tybiaeth)
dybiaethol   
dybiaf   (tybio)
dybiai   (tybio)
dybiais   (tybio)
dybiannol   (tybiannol)
dybiant   (tybio)
dybied   (tybied)
dybiedig   (tybiedig)
dybio   (tybio)
dybiwch   (tybio)
dybiwn   (tybio)
dybiwyd   (tybio)
dyblau   (dwbl)
dybliad   
dybliw   
dyblu   
dyblwyd   (dyblu)
dyblygu   
dybryd   
dybyliw   
dych   
dychan   
dychangerddi   
dychanol   
dychanu   
dychanydd   
dychenir   (dychanu)
dychmyga   (dychmygu)
dychmygaf   (dychmygu)
dychmygai   (dychmygu)
dychmygais   (dychmygu)
dychmygion   (dychymyg)
dychmygodd   (dychmygu)
dychmygol   
dychmygu   
dychmygus   
dychmygwch   (dychmygu)
dychmygwn   (dychmygu)
dychmygwyd   (dychmygu)
dychryn   
dychrynai   (dychrynu)
dychrynais   (dychrynu)
dychrynllyd   
dychrynodd   (dychrynu)
dychrynu   
dychrynwyd   (dychrynu)
dychwedyd   
dychwel   
dychwela   (dychwelyd)
dychwelaf   (dychwelyd)
dychwelai   (dychwelyd)
dychwelais   (dychwelyd)
dychwelant   (dychwelyd)
dychweledigion   
dychwelem   (dychwelyd)
dychweliad   
dychwelir   (dychwelyd)
dychwellodd   
dychwelodd   (dychwelyd)
dychwelsant   (dychwelyd)
dychwelwn   (dychwelyd)
dychwelwyd   (dychwelyd)
dychwelyd   
dychymgu   
dychymgwch   
dychymmygion   
dychymyg   
dychymygu   
dycnwch   
dydach   (bod)
dydalenau   
dydan   
dydani   
dydd   
dyddewi   (tyddewi)
dyddgen   
dyddia   (dyddio)
dyddiad   
dyddiadau   (dyddiad)
dyddiadur   
dyddiaduron   (dyddiadur)
dyddiau   (dydd)
dyddie   
dyddiedig   
dyddio   
dyddiol   
dyddir   (dyddio)
dyddordeb   
dyddyn   (tyddyn)
dyddynnod   (tyddyn)
dyddynwyr   (tyddynnwr)
dydech   
dyden   
dydi   (bod)
dydio   
dydir   
dydw   (bod)
dydwi   
dydy   (bod)
dydych   (bod)
dydym   
dydyn   (bod)
dydyr   
dyer   
dyf   
dyfai   (tyfu)
dyfais   
dyfal   
dyfalai   (dyfalu)
dyfalbarhad   
dyfalodd   (dyfalu)
dyfalu   
dyfan   
dyfarniad   
dyfarniadau   (dyfarniad)
dyfarnodd   (dyfarnu)
dyfarnu   
dyfarnur   
dyfarnwr   
dyfarnwyd   (dyfarnu)
dyfarnwyr   (dyfarnwr)
dyfarwr   
dyfed   
dyfeisgar   
dyfeisgarwch   
dyfeisiadau   
dyfeisiau   (dyfais)
dyfeisio   
dyfeisiwr   
dyfeiswyr   (dyfeisiwr)
dyfernir   (dyfarnu)
dyff   
dyffeio   
dyffl   
dyffryn   
dyffryndir   
dyffrynnoedd   (dyffryn)
dyffrynoedd   
dyfi   (tyfu)
dyfiant   (tyfiant)
dyfir   (tyfu)
dyfn   
dyfnach   
dyfnaf   
dyfnaint   
dyfnallt   
dyfnan   
dyfnant   
dyfnder   
dyfnderoedd   (dyfnder)
dyfnfor   
dyfnhaodd   (dyfnhau)
dyfnhau   
dyfnhawyd   (dyfnhau)
dyfnion   
dyfnodol   
dyfnyddio   
dyfod   
dyfodd   (tyfu)
dyfodiad   
dyfodol   
dyfr   
dyfrdwy   
dyfrhau   
dyfrhewch   (dyfrhau)
dyfrig   
dyfrliw   
dyfrlliw   
dyfrllyd   
dyfrluniau   
dyfroedd   (dwr)
dyfu   (tyfu)
dyfun   
dyfwyd   (tyfu)
dyfydol   
dyfynadwy   
dyfyniad   
dyfyniadau   (dyfyniad)
dyfynna   
dyfynnaf   
dyfynnid   
dyfynnir   
dyfynnodd   
dyfynnu   
dyfynnwyd   
dygai   (dwyn)
dygasedd   
dygid   (dwyn)
dygir   (dwyn)
dygn   
dygnedfennol   
dygnu   
dygnwch   
dygodd   (dwyn)
dygwch   (dwyn)
dygwyd   (dwyn)
dygwydd   
dygwyl   
dygyfor   
dygymod   
dyhead   
dyheadau   (dyhead)
dyheai   (dyheu)
dyheu   
dyheuadau   
dyhuddiad   
dyhuddol   
dyke   
dyla   
dylaf   
dylai   
dylair   
dylanwad   
dylanwadau   (dylanwad)
dylanwadodd   (dylanwadu)
dylanwadol   
dylanwadu   
dylanwadwyd   (dylanwadu)
dylanwedir   (dylanwadu)
dylasai   
dylasem   
dylasent   
dylaswn   
dyle   
dylech   
dyled   
dyledion   (dyled)
dyledioon   
dyledogion   
dyledus   
dyledwyr   
dylem   
dylen   (dylai)
dylent   
dylesid   
dyletswydd   
dyletswyddau   (dyletswydd)
dyli   
dylid   
dylie   
dylif   
dylifai   (dylifo)
dylifiad   
dylifo   
dylifodd   (dylifo)
dylig   
dylla   (tyllu)
dyllau   (twll)
dylle   
dyllog   
dyllu   (tyllu)
dylluan   
dyllwr   (tyllwr)
dylsai   
dylsair   
dylse   
dylsem   
dylsen   
dylser   
dylset   
dylsid   
dylswn   
dyluniad   
dylunio   
dyluniwch   (dylunio)
dylunydd   
dylwadodd   
dylwn   
dylwyth   (tylwyth)
dylwythen   
dylwythol   (tylwythol)
dyma   
dymar   
dymau   
dymbels   
dymchwel   
dymchwelodd   
dymchwelwyd   
dymder   
dymer   (tymer)
dymestl   (tymestl)
dymheredd   (tymheredd)
dymheru   
dymhestloedd   (tymestl)
dymhorau   (tymor)
dymhorol   (tymhorol)
dymor   (tymor)
dymuna   (dymuno)
dymunaf   (dymuno)
dymunai   (dymuno)
dymunant   (dymuno)
dymunem   (dymuno)
dymunent   (dymuno)
dymuniad   
dymuniadau   (dymuniad)
dymunir   (dymuno)
dymuno   
dymunodd   (dymuno)
dymunol   
dymunwch   (dymuno)
dymunwn   (dymuno)
dymunwyd   (dymuno)
dyn   
dyna   
dynar   
dynas   
dyndod   
dyndra   (tyndra)
dyneddon   
dyneiddiaeth   
dyneiddio   
dyneiddiol   
dyneiddiwr   
dyneiddwyr   (dyneiddiwr)
dynein   
dyner   (tyner)
dyneraf   (tyneru)
dynerwch   (tynerwch)
dynes   
dynesai   (dynesu)
dynesodd   (dynesu)
dynesu   
dynewad   
dynewaid   
dynfa   (tynfa)
dynfad   (tynfad)
dyngarol   
dyngarwr   
dynged   (tynged)
dyngedfennol   (tyngedfennol)
dyngu   
dyngwyd   
dynhaon   
dynhau   (tynhau)
dyniaethau   
dyniaethol   
dynion   
dyniori   
dynladrad   
dynn   
dynnach   
dynnaf   (tynnaf)
dynnai   (tynnu)
dynnau   
dynnent   (tynnu)
dynnes   (tynnu)
dynnir   (tynnu)
dynnodd   (tynnu)
dynnu   (tynnu)
dynnun   
dynnur   
dynnwn   (tynnu)
dynnwr   (tynnwr)
dynnwyd   (tynnu)
dynoda   (dynodi)
dynodi   
dynodiad   
dynodir   (dynodi)
dynol   
dynoldeb   
dynoliaeth   
dynolrwydd   
dynolryw   
dynu   
dynwared   
dynwarediad   
dynwarediadau   (dynwarediad)
dyodiad   
dyraniad   
dyrannu   
dyrau   (twr)
dyrchafael   
dyrchafai   (dyrchafu)
dyrchafedig   
dyrchafer   (dyrchafu)
dyrchafiad   
dyrchafol   
dyrchafu   
dyrchafwn   (dyrchafu)
dyrchafwyd   (dyrchafu)
dyrchefwch   (dyrchafu)
dyrchu   
dyrennir   (dyrannu)
dyrfa   (tyrfa)
dyrfaoedd   (tyrfa)
dyrfedd   
dyrna   (dyrnu)
dyrnad   
dyrnaid   
dyrnau   (dwrn)
dyrnfol   
dyrni   
dyrniad   
dyrnod   
dyrnodau   
dyrnodiau   (dyrnod)
dyrnu   
dyrnwr   
dyrnwyd   (dyrnu)
dyro   
dyrr   
dyrru   (tyrru)
dyry   
dyrys   
dyryswch   
dysc   
dyscawdwyr   
dysfunctional   
dysg   
dysgai   (dysgu)
dysgais   (dysgu)
dysgawdd   
dysgawdwr   
dysgawdwyr   
dysgedig   
dysgedigion   
dysgedydd   
dysgeidiaeth   
dysgeidiaethau   (dysgeidiaeth)
dysgid   (dysgu)
dysgir   (dysgu)
dysgl   
dysgla   
dysglaid   
dysgodd   (dysgu)
dysgu   
dysgur   
dysgwch   (dysgu)
dysgwn   (dysgu)
dysgwr   
dysgwyd   (dysgu)
dysgwyliai   
dysgwyr   (dysgwr)
dysgyblaeth   
dyson   
dyst   (tyst)
dystar   
dysteb   (tysteb)
dystio   (tystio)
dystiolaeth   (tystiolaeth)
dystiolaethu   (tystiolaethu)
dystion   (tyst)
dystysgrif   (tystysgrif)
dystysgrifau   (tystysgrif)
dyw   (bod)
dywad   
dywaid   
dywallt   (tywallt)
dywalltiad   
dywalltwn   (tywallt)
dywarchen   (tywarchen)
dywaut   
dywed   
dyweda   (dywedyd)
dywedaf   (dywedyd)
dywedai   (dywedyd)
dywedais   (dywedyd)
dywedan   (dywedyd)
dywedasai   (dywedyd)
dywedasant   (dywedyd)
dyweddi   
dyweddio   
dyweddiodd   
dywededig   
dywedem   (dywedyd)
dyweder   (dywedyd)
dywediad   
dywediadau   (dywediad)
dywedid   (dywedyd)
dywedir   (dywedyd)
dywedodd   (dywedyd)
dywedsoch   
dywedud   
dywedwch   (dywedyd)
dywedwn   (dywedyd)
dywedwyd   (dywedyd)
dywedyd   
dyweli   
dywieithog   
dywod   (tywod)
dywodfaen   (tywodfaen)
dywydd   (tywydd)
dywyll   (tywyll)
dywyllach   (tywyll)
dywyllaf   (tywyllu)
dywyllu   (tywyllu)
dywyllwch   (tywyllwch)
dywyn   (tywyn)
dywyniad   
dywynnodd   (tywynnu)
dywynnu   (tywynnu)
dywyrch   (tywarchen)
dywys   
dywysog   (tywysog)
dywysogaeth   (tywysogaeth)
dywysoges   (tywysoges)
dywysogesau   (tywysoges)
dywysogion   (tywysog)
dz