Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ddulyn

ddulyn

Ond gallaf weld Mary O'Riordan, nyrs o Ddulyn sy'n gweithio i Gronfa Achub y Plant, yn gwibio'n nerfus rhyngddynt.

'Does dim son o gwbl am symud y Devils i Ddulyn.

Cenedl fach iawn wledig oedd Cymru, yn meddu ar ychydig o gannoedd o filoedd o boblogaeth yn unig, heb brifddinas debyg i Gaeredin neu Rennes a feddai ar seneddau y pryd hynny, neu Ddulyn a gâi senedd am gyfnod yn y ganrif nesaf.

Trannoeth ymwelwyd â Derwen - cwmni mawr sydd bellach wedi ehangu i Ddulyn a Llundain - oherwydd anghenion sianel Gymraeg.

Unwaith bob blwyddyn, ar benwythnos y gêm ryngwladol, byddem yn mynd i Ddulyn, ac yn chwarae rygbi yn erbyn y myfyrwyr meddygol yno ar fore Sadwrn cyn mynd i weld y gêm yn y prynhawn.

Mae hyfforddwr y Devils, Troy Walkington, wedi dweud y byddai'n barod i symud gyda'r clwb i Ddulyn petae raid.

Ar y Post Cyntaf y bore yma bu'n son am y golled petae Caerdydd yn colli'r tîm, ac am y sibrydion y gallai'r Devils symud i Ddulyn.