Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

docynnau

docynnau

Eisoes gwerthwyd 25,000 o docynnau.

Eisteddai Sadique wrth ei ddesg gyda phentyrrau o lyfrau o docynnau reslo o'i flaen.

Ond roedd yn rhaid ennill ugain o docynnau ar gyfer un ffrwyth, a doedd fawr o obaith i neb wneud hynny.

Mae'n well gen i drio am docynnau pêl-droed.

Mae yna alw mawr am docynnau i weld pencampwriaeth rasys beiciau modur fydd yn cael ei gynnal am y tro cyntaf y Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

Gan fod ganddi docynnau awyren, a chan ein bod ninnau'n gadael ar y dydd Iau, gwnaethpwyd trefniadau i ni gasglu Siwsan a'r plant o'u cartref yn gynnar yn y bore a'u hebrwng yn ôl i Gymru.

Roedd oddeutu 4,500 o docynnau wedi eu gwerthu a gan fy mod innau ychydig yn hwyr yn cyrraedd y pafiliwn, roedd yn rhaid bodloni ar sefyll yn y darn estynedig ohono lle'r oedd yn amhosib gweld dim oedd yn digwydd ar y llwyfan.