Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

haenen

haenen

Gwnaeth y Priodor ei orau glas i guddio'i ofn tan haenen o ymresymu llee%nog ynglŷn â natur pechod a'r modd y dewisodd Duw ddatguddio'i hun i'r ddynoliaeth.

Ni cheir haenen gan yn y podsol brown.

Dodwch haenen sebon o dan dap dŵr sy'n diferu.

Sylwch ei fod yn bosib pasio'r nodwydd trwy'r haenen sebon o un ochr i'r llall heb dorri'r haenen.

Yna, mae'n rhoi haenen o bridd i wahanu ei fab a'r plentyn nesaf a gaiff ei gladdu yn yr un bedd.

I wneud ei thaith yn waeth y bore hwnnw, roedd haenen drwchus o rew wedi troi strydoedd y dref yn feysydd sglefrio peryglus.

Trochwch waelod y gwelltyn yn yr hylif sebon, chwythwch swigen a'i rhyddhau uwchben haenen sebon ar y dorch.

Amhosibl yw anwybyddu, i enwi ond ychydig, y sychder a'r rhyfeloedd yn Eritrea, Ethiopia, Swdan a Somalia; trychinebau Bopal, yr Exon Valdes a'r Braer, dylanwad damweiniau Chernobyl a Three Mile Island, y twll yn yr haenen Osôn, coedwigoedd diflanedig Brasil a Bafaria, llifogydd Bangladesh ac felly ymlaen.

Rhowch nodwydd sych, neu'ch bys sych ar y haenen sebon ac mae'n debyg fe'i gwelwch yn torri.

Cawsom fwy o eira yn ystod y nos ac yr oedd haenen go dda ohono dros bobman erbyn y bore a brigau'r coed yn edrych yn flinedig dan bwysau'r gwymon gwyn.

Oherwydd hyn mae'r haenen yn teneuo, ac yn y pen draw, yn chwalu.