Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen

Index of Words in PhraseBank

h

ha   
hab   (ab)
habacuc   
habadau   (abad)
habdomen   (abdomen)
haber   (aber)
haberthu   (aberthu)
habsburgaidd   
hacademwyr   
hacen   (acen)
hach   
hachau   (achau)
hachos   (achos)
hachosi   (achosi)
hachosion   (achos)
hachub   (achub)
hachubiaeth   (achubiaeth)
hachubir   (achub)
hachubwr   (achubwr)
hachwyn   (achwyn)
hacio   
hacni   
hacrwch   
hactorion   
had   
hada   (hadu)
hadad   
hadain   (adain)
hadar   (aderyn)
hadau   (hedyn)
haddasiad   (addasiad)
haddasu   (addasu)
haddef   (addef)
haddewid   (addewid)
haddewidion   (addewid)
haddington   
haddoldai   (addoldy)
haddoli   (addoli)
haddoliad   (addoliad)
haddolwyd   (addoli)
haddurniadau   
haddurno   (addurno)
haddysg   (addysg)
haddysgiaeth   
haddysgu   (addysgu)
haddysgwyd   (addysgu)
haddysgwyr   (addysgwr)
hade   
hadeiladau   (adeilad)
hadeiladu   (adeiladu)
hadeiladwyd   (adeiladu)
hadelladu   
haden   (aden)
hadenydd   (adain)
hadfeddiannu   (adfeddiannu)
hadfer   (adfer)
hadferiad   (adferiad)
hadfyd   (adfyd)
hadfyfyrio   
hadgynhyrchu   
hadlewyrchu   (adlewyrchu)
hadlewyrchwyd   (adlewyrchu)
hadlif   
hadloniant   (adloniant)
hadnabod   (adnabod)
hadnabu   (adnabod)
hadnabyddiaeth   (adnabyddiaeth)
hadnewyddir   (adnewyddu)
hadnewyddu   (adnewyddu)
hadnodau   (adnod)
hadnoddau   (adnodd)
hadolgyu   
hadolygiad   (adolygiad)
hadolygu   (adolygu)
hadran   (adran)
hadrian   
hadrodd   (adrodd)
hadroddiad   (adroddiad)
hadroddiadau   (adroddiad)
hadroddodd   (adrodd)
hadu   
hadwaenai   (adnabod)
hadwaith   (adwaith)
hadwyr   
hadyd   
hadyn   
haeam   
haearn   
haearnaidd   
haedda   (haeddu)
haeddai   (haeddu)
haeddfedrwydd   (aeddfedrwydd)
haeddiannau   (haeddiant)
haeddiannol   
haeddiant   
haeddo   (haeddu)
haeddu   
haeddur   
hael   
haelaf   (hael)
haelfrydedd   
haelfrydig   
haelfrydigrwydd   
haeliau   (ael)
haelioni   
haelionus   
haelod   (aelod)
haelodaeth   (aelodaeth)
haelodau   (aelod)
haelwyd   (aelwyd)
haelwydydd   (aelwyd)
haen   
haenau   
haenen   
haenennau   (haenen)
haenog   
haera   (haeru)
haerai   (haeru)
haereses   
haeriad   
haeriadau   (haeriad)
haerid   (haeru)
haerllug   
haerllugrwydd   
haerodd   (haeru)
haeru   
haerwy   (aerwy)
haerwyd   (haeru)
haerwyon   (aerwy)
haf   
hafaidd   
hafal   
hafaliadau   
hafan   
hafanau   (hafan)
hafau   (haf)
hafddydd   
hafdir   
haferion   
haffinedd   
hafflau   
hafiaith   (afiaith)
hafiechyd   (afiechyd)
hafina   
hafing   
haflig   
haflonyddu   (aflonyddu)
haflwyddiant   (aflwyddiant)
hafn   
hafnau   (hafn)
hafoc   
hafod   
hafodai   
hafodymaidd   
hafog   
hafonydd   (afon)
hafotai   (hafoty)
hafoty   
hafren   
hag   
hagi   
hagor   (agor)
hagr   
hagru   
hagrwch   
hagwedd   (agwedd)
hagweddau   (agwedd)
hai   
haid   
haidd   
haig   
haiku   
hail   (ail)
hailadrodd   (ailadrodd)
hailddarlledwyd   
hailddosbarthu   (ailddosbarthu)
haile   
hailethol   
hailfeddiannu   (ailfeddiannu)
hailgartrefu   
hailgyhoeddi   
hailsefydlu   (ailsefydlu)
hailwampio   (ailwampio)
hailweithio   
hailysgrifennu   (ailysgrifennu)
hain   
haines   
haint   
hair   
hairs   (hair)
hajar   
hajdan   
hakan   
hal   
hala   
halal   
halan   (hala)
halawon   (alaw)
halbwm   (albwm)
halbym   
hald   
haldane   
hale   (ale)
haleliwia   
halelw   
halelwia   
halen   
hales   (hala)
half   
halfisher   
halibalw   
halio   
haliwyd   (halio)
halkyn   
hall   
hallegro   
halley   
hallforio   (allforio)
halliday   
hallor   (allor)
hallorau   (allor)
hallowing   
hallt   
halltaf   
halltrwydd   
halltudio   (alltudio)
hallworth   
halmstad   
halo   (hala)
halogedig   
halogi   
halogiad   
halsey   
halt   
halting   (halt)
halton   
halwn   (hala)
halwynau   
ham   
hamaethwyr   (amaethwr)
haman   
hambro   
hamburg   
hamburgers   
hambwrdd   
hambygi   
hambygio   
hamcan   (amcan)
hamcanion   (amcan)
hamdden   
hamddena   
hamddenol   
hamddifadrwydd   
hamddifadu   (amddifadu)
hamddiffyn   (amddiffyn)
hamddiffynfa   (amddiffynfa)
hamddiffynnai   (amddiffyn)
hamddiffynnwr   (amddiffynnwr)
hamddygiad   
hamdoi   
hamed   
hameln   
hamer   
hamfatter   
hamgau   
hamgyffred   (amgyffred)
hamgylch   (amgylch)
hamgylchedd   (amgylchedd)
hamgylchfyd   (amgylchfyd)
hamgylchiadau   (amgylchiad)
hamgylchu   (amgylchu)
hamgylchynu   (amgylchynu)
hamharodrwydd   (amharodrwydd)
hamherffeithrwydd   (amherffeithrwydd)
hamheuon   (amau)
hamilton   
haml   (aml)
hamlet   
hamlyga   (amlygu)
hamlygrwydd   (amlygrwydd)
hamlygu   (amlygu)
hammam   
hammer   
hammond   
hamoc   
hamod   (amod)
hampden   
hamper   
hampshire   
hampton   
hamrannau   (amrant)
hamryfal   (amryfal)
hamryfusedd   (amryfusedd)
hamrywiol   (amrywiol)
hamsar   
hamser   (amser)
hamserau   (amser)
hamserlenni   (amserlen)
hamster   
hamsteras   
hamynedd   (amynedd)
han   
hanadl   (anadl)
hanadlu   (anadlu)
hanafu   (anafu)
hanai   (hanu)
hanallu   (anallu)
hanas   
hanawsterau   (anhawster)
hances   
hancock   
hand   
handbag   
handel   
handi   
handicapped   
handicaps   
handiman   
handkerchief   
handl   
handled   
handlen   
handlenni   (handlen)
handlo   
handls   
hands   
handwyo   (andwyo)
hanelu   (anelu)
haner   (hanu)
haneri   (hanner)
haneru   
hanes   
hanesiol   
hanesion   (hanes)
haneswyr   (hanesydd)
hanesydd   
hanesyddiaeth   
hanesyddol   
hanesyn   
hanfanteision   (anfantais)
hanfarwoldeb   (anfarwoldeb)
hanfarwoli   
hanffrwythlondeb   
hanfod   
hanfodau   
hanfodd   
hanfodion   
hanfodlonrwydd   (anfodlonrwydd)
hanfodol   
hanfon   (anfon)
hanfonodd   (anfon)
hanfonwyd   (anfon)
hang   
hangan   
hangen   (angen)
hangenrheidrwydd   (angenrheidrwydd)
hangerdd   (angerdd)
hanghenion   (angen)
hanghofia   (anghofio)
hanghofio   (anghofio)
hanghrediniaeth   (anghrediniaeth)
hangladd   (angladd)
hangori   (angori)
hangorion   (angor)
haniaeth   
haniaethau   (haniaeth)
haniaethol   
haniaethu   
hanian   (anian)
hanibyniaeth   
hanifeiliaid   (anifail)
hanimeiddio   (animeiddio)
hanley   
hanmer   
hann   
hannah   
hannan   
hannar   
hannedd   (annedd)
hanner   
hannerch   (annerch)
hannes   
hannheyrngarwch   (annheyrngarwch)
hannibyniaeth   (annibyniaeth)
hanniddigrwydd   (anniddigrwydd)
hanniweirdeb   (anniweirdeb)
hannog   (annog)
hannos   (anno)
hannu   
hannwyl   (annwyl)
hanogaeth   (anogaeth)
hanonestrwydd   (anonestrwydd)
hanover   
hanrheithio   (anrheithio)
hanrhydedd   (anrhydedd)
hanrhydeddu   (anrhydeddu)
hans   
hansard   
hansawdd   (ansawdd)
hanse   
hansel   
hansi   
hansicrwydd   (ansicrwydd)
hanterliwtiwr   (anterliwtiwr)
hanterth   (anterth)
hanturiaethau   (anturiaeth)
hanu   
hanumant   
hanus   
hanwadalwch   (anwadalwch)
hanwesu   (anwesu)
hanwireddau   (anwiredd)
hanwybodaeth   (anwybodaeth)
hanwybyddu   (anwybyddu)
hanwyldeb   (anwyldeb)
hanwyliaid   (anwylyd)
hanwylo   (anwylo)
hap   
hapchwarae   
hapchwaraeon   (hapchwarae)
hapchwaraeyddiaeth   
hapel   
hapfasnachu   
hapfasnachwyr   
hapostol   (apostol)
happen   
happiness   
happy   
hapus   
hapusach   (hapus)
hapusaf   (hapus)
hapusrwyd   
hapusrwydd   
hapwyntiodd   (apwyntio)
haq   
hara   
harafu   (arafu)
haraith   (araith)
haran   
harbajan   
harbed   (arbed)
harbedwyd   (arbed)
harbenigedd   (arbenigedd)
harbenigrwydd   (arbenigrwydd)
harbrofion   (arbrawf)
harbwr   
harch   (arch)
harchesgob   (archesgob)
harchwaeth   (archwaeth)
harchwiliad   (archwiliad)
harchwilio   (archwilio)
harcombe   
hard   
hardal   (ardal)
hardaloedd   (ardal)
hardcore   
hardd   
hardda   (harddu)
harddach   (hardd)
harddaf   (harddu)
harddangos   (arddangos)
harddangosfa   (arddangosfa)
harddangosiadau   (arddangosiad)
hardded   (harddu)
harddegau   (arddegau)
harddel   (arddel)
harddodd   (harddu)
harddu   
harddull   (arddull)
harddulliau   (arddull)
hardduno   
harddwch   
hardie   
hardly   
hardy   
haredig   (aredig)
haregrove   
harestio   (arestio)
harf   (arf)
harfaethu   
harfau   (arf)
harfer   (arfer)
harferion   (arfer)
harfleur   
harfogi   (arfogi)
harford   
harfordir   (arfordir)
hargeisa   
hargloddiau   
harglwydd   (arglwydd)
harglwyddi   (arglwydd)
hargraffu   (argraffu)
hargraffwyd   (argraffu)
hargyhoeddi   (argyhoeddi)
hargyhoeddiad   (argyhoeddiad)
hargyhoeddiadau   (argyhoeddiad)
hargyhoeddir   (argyhoeddi)
hargymell   (argymell)
hargymhelliad   (argymhelliad)
hargymhellion   (argymhelliad)
harholiadau   (arholiad)
harhosiad   (arhosiad)
harian   (arian)
hariannu   (ariannu)
hariers   
harland   
harlech   
harlequin   
harlequins   
harlwyo   (arlwyo)
harmison   
harmoneiddio   
harmoni   
harmonica   
harmoniym   
harnais   
harneisio   
harnes   
harney   
harnlo   
harogl   (arogl)
haroglau   (aroglau)
harogli   (arogli)
harol   
harold   
harolwg   (arolwg)
harolygu   (arolygu)
haros   (aros)
harp   
harpenden   
harper   
harpers   
harri   
harriet   
harrietta   
harrington   
harris   
harrison   
harrods   
harry   
harsant   
harston   
harswyd   (arswyd)
harswydo   (arswydo)
harsyllfeydd   (arsyllfa)
hart   
harteithio   (arteithio)
harteros   
harthiodd   
harthiog   
harti   
hartisheik   
hartistiaid   
hartnett   
haru   
harum   
haruthredd   (aruthredd)
harvard   
harvey   
harvinder   
harwain   (arwain)
harweiniad   (arweiniad)
harweiniodd   (arwain)
harweiniwyd   (arwain)
harweinwyr   (arweinydd)
harweinydd   (arweinydd)
harweinyddion   (arweinydd)
harwr   (arwr)
harwriaeth   (arwriaeth)
harwyddion   (arwyddion)
harwyddo   (arwyddo)
harwyddocad   
harwyddwyd   (arwyddo)
harwyneb   (arwyneb)
harwynebedd   (arwynebedd)
harwyr   (arwr)
has   (as)
hasankeyf   
hasbri   (asbri)
hasedau   (ased)
haseinio   
hasesu   (asesu)
hasguard   
hasiantau   (asiant)
hasio   (asio)
haskey   
hasliau   
hassan   
hasselaink   
hasselbaink   
hast   
hastrusi   
hastudiaeth   (astudiaeth)
hastudiaethau   (astudiaeth)
hastudio   (astudio)
hat   
hatafaelu   (atafaelu)
hatal   (atal)
hateb   (ateb)
hatebion   (ateb)
hatebolrwydd   (atebolrwydd)
hategu   (ategu)
hatgasedd   (atgasedd)
hatgenhedlu   (atgenhedlu)
hatgof   (atgof)
hatgoffa   (atgoffa)
hatgofion   (atgof)
hatgyfnerthu   (atgyfnerthu)
hatgynhyrchir   (atgynhyrchu)
hatgynhyrchu   (atgynhyrchu)
hatgyweirio   (atgyweirio)
hathom   
hathrawes   (athrawes)
hathrawiaeth   (athrawiaeth)
hathrawon   (athro)
hathroniaeth   (athroniaeth)
hathronwyr   (athronydd)
hatmosffer   (atmosffer)
hatodiadau   (atodiad)
hats   
hatsus   
hatton   
hau   
haul   
haute   
havana   
havanna   
haven   
having   
hawch   (awch)
hawdd   
hawddamor   
hawddfyd   
hawddgar   
hawddgarwch   
hawdlau   (awdl)
hawdur   (awdur)
hawdurdod   (awdurdod)
hawduron   (awdur)
hawen   (awen)
hawgrym   (awgrym)
hawgrymiadau   (awgrym)
hawgrymu   (awgrymu)
hawker   
hawkins   
hawks   
hawl   
hawlfraint   
hawlfreintiau   (hawlfraint)
hawlia   (hawlio)
hawliadau   
hawliai   (hawlio)
hawliant   (hawlio)
hawliau   (hawl)
hawlid   (hawlio)
hawliem   (hawlio)
hawlient   (hawlio)
hawlier   (hawlio)
hawlio   
hawliodd   (hawlio)
hawliwyd   (hawlio)
hawlwyr   
hawlydd   
hawn   (mynd)
hawr   (awr)
haws   
hawsaf   
hawthorne   
hawtomeiddio   (awtomeiddio)
hawydd   (awydd)
hawyren   (awyren)
hawyrennau   (awyren)
hay   
haycock   
hayley   
hayward   
hazel   
hazell   
hazem   
hbo   
hc   
hcn   
hd   
he   
head   
headingley   
headlines   
headway   
health   
healy   
heaney   
hear   
heard   
heart   
hearts   (heart)
heartwarmers   
heath   
heathcote   
heather   
heathrow   
heb   
hebdda   
hebddi   
hebddo   
hebddof   
hebddom   
hebddyn   
hebddynt   
heber   
hebio   
heblaw   
hebog   
hebogiaid   
hebraeg   
hebreaid   
hebredies   
hebreig   
hebron   
hebrwng   
hebryngai   (hebrwng)
hebryngais   (hebrwng)
hebryngodd   (hebrwng)
hebryngwyd   (hebrwng)
hechel   (echel)
heclo   
heclodd   
heclwyr   
heconomi   (economi)
hecsagon   
hecsagonal   
hecsagonau   (hecsagon)
hecsan   
hector   
hed   
hedai   
hedd   
heddgeidwad   
heddi   
heddiw   
heddiwn   
heddle   
heddlu   
heddluoedd   (heddlu)
heddu   
heddwas   
heddwch   
heddweision   (heddwas)
heddychiaeth   
heddychlon   
heddychol   
heddychu   
heddychwr   
heddychwyr   (heddychwr)
heddyw   
hedfan   
hedfanaf   (hedfan)
hedfanais   (hedfan)
hedfanent   (hedfan)
hedfannai   
hedfanodd   (hedfan)
hedfanwch   (hedfan)
hedmygedd   (edmygedd)
hedmygodd   (edmygu)
hedmygu   (edmygu)
hedrychiad   (edrychiad)
hedsgraff   
hedyn   
heed   (hau)
heefengylu   
heels   
heer   (hau)
hefelychu   (efelychu)
heffaith   (effaith)
heffeithiau   (effaith)
heffeithio   (effeithio)
heffrod   
heffyd   
hefin   
hefina   
hefo   
hefs   
hefyd   
hefyn   
hegar   
hegemonaidd   
hegemoni   
hegin   (eginyn)
hegius   
heglog   
heglu   
hegluro   (egluro)
heglwys   (eglwys)
heglwysi   (eglwys)
hegni   (egni)
hegwyddorion   (egwyddor)
hehangder   (ehangder)
hehongliad   
hei   (hau)
heibio   
heibior   
heicwyr   
heiddan   
heiddigedd   (eiddigedd)
heiddio   
heiddo   (eiddo)
heidelberg   
heidia   (heidio)
heidiai   (heidio)
heidiau   (haid)
heidio   
heidiodd   (heidio)
heidioleg   
heidleberg   
heidro   
heihio   
heiligeren   
heilyddion   (eilydd)
heilyn   
heine   
heinemann   
heini   
heinioes   (einioes)
heintiad   
heintiau   (haint)
heintid   (heintio)
heintiedig   
heintio   
heintiwyd   (heintio)
heintus   
heip   
heipio   
heipocondriag   
heirdd   
heirddgler   
heisenberg   
heisiau   (eisiau)
heisie   
heistedd   (eistedd)
heisteddfodau   (eisteddfod)
heisteddle   (eisteddle)
heitemau   (eitem)
hel   
hela   
helaeth   
helaetha   (helaethu)
helaethach   (helaeth)
helaethaf   (helaethu)
helaethodd   (helaethu)
helaethrwydd   
helaethu   
helaethwych   
helblo   
helbul   
helbulon   (helbul)
helbulus   
helcyd   
helder   
heldrin   
heleath   
heledd   
helen   
helena   
helens   
helethach   
helfa   
helfen   (elfen)
helfeydd   (helfa)
helflaidd   
helga   
helgwn   
heli   
heliai   (hela)
heliais   (hela)
heliawdd   
helifiant   (elifiant)
helion   (hela)
heliwm   
heliwr   
hell   
hellir   
hello   
helltir   
helm   
helmed   
helmedau   
helmet   
helmets   (helmet)
helo   (mynd)
help   
helpa   (helpu)
helpai   (helpu)
helpfawr   
helpio   
helpo   (helpu)
helpodd   (helpu)
helpu   
helpur   
helpwch   (helpu)
helpwr   
helsinki   
helsmon   
helvetica   
helw   (elw)
helwraig   
helwriaethus   
helwyr   (heliwr)
helyg   (helygen)
helygen   
helynt   
helyntion   (helynt)
hem   
hembaras   (embaras)
hemingway   
hemosiwn   (emosiwn)
hen   
henadur   
henaduriaeth   
henaduriaid   
henaid   (enaid)
henaint   
henamelo   
henau   
henberth   
henblas   
henceforth   
hencesi   
hend   
hendaid   
hendaye   
hendduw   
henderson   
hendre   
hendref   
hendregadredd   
hendrie   
hendy   
hendygwyn   
henebau   
henebion   
henedd   
heneiddio   
heneiddiodd   (heneiddio)
heneidiau   (enaid)
heneidiol   
heneiniad   (eneiniad)
henffasiwn   
henffordd   
henffridd   
henffych   (hanfod)
henfro   
henfyd   
henfynyw   
heng   
hengae   
hengefn   
hengist   
hengwm   
hengwrt   
heniaith   
henillion   (ennill)
henillodd   (ennill)
henllan   
henllys   
henman   
henmania   
henner   
hennessey   
hennessy   
hennill   (ennill)
heno   
henoed   
henri   
henrickse   
henrik   
henryd   
henryn   
henson   
henuriaid   
henw   (enw)
henwad   (enwad)
henwau   (enw)
henwcynnes   
henwebu   (enwebu)
henwi   (enwi)
henwlad   
henwodd   (enwi)
henwood   
henwr   
heol   
heolydd   (heol)
hepatitis   
hepgor   
hepgorir   (hepgor)
hephaestus   
hepian   
hepil   (epil)
hepiodd   
hepworth   
her   
heraldic   
herb   
herbal   
herber   
herbyn   (erbyn)
herc   
hercian   
hercio   
herciodd   
hercules   
herder   
herderaidd   
herderiaeth   
here   
hereford   
heresi   
heresiau   
hereth   
heretic   
hereticaidd   
hereticiaid   (heretic)
herfeiddiol   
hergest   
hergwd   
hergydion   (hergwd)
heriai   (herio)
herian   
herient   (herio)
herio   
heriodd   (herio)
heriol   
herion   (herio)
heriwn   (herio)
heriwyd   (herio)
herlald   
herlid   (erlid)
herlyn   (erlyn)
herman   
hermon   
hermots   
hernandez   
hernani   
herne   
hernes   (ernes)
hero   
herod   
herodianiaid   
herodrol   
herpetic   
herr   
herri   
herringbone   
herriot   
hers   (her)
herschelle   
hertford   
hertfordshire   
herthygl   (erthygl)
hervey   
herw   
herwa   
herwgipio   
herwr   
herwydd   
herwyr   
herydr   (aradr)
herydu   (erydu)
hesb   
hesbion   
hesbonio   (esbonio)
hesg   
hesgbryf   
hesgeuluso   (esgeuluso)
hesgeulustod   (esgeulustod)
hesgid   (esgid)
hesgidiau   (esgid)
hesgobaethau   (esgobaeth)
hesgusodi   (esgusodi)
hesgyll   (asgell)
hesgymuno   (esgymuno)
hesgyn   (esgyn)
hesiampl   (esiampl)
hess   
hestyn   (estyn)
hestynnwyd   (estyn)
het   
hetar   
heth   
hethol   (ethol)
hetholaeth   (etholaeth)
hetholaethau   (etholaeth)
hetiau   (het)
hetie   
hetifedd   (etifedd)
hetifeddiaeth   (etifeddiaeth)
hetifeddion   (etifedd)
hetifeddu   (etifeddu)
heuad   
heulog   
heulwal   
heulwen   
heuogrwydd   (euogrwydd)
heuwal   
heuwch   (hau)
heuwr   
hewian   
hewinedd   (ewin)
hewitt   
hewl   
hewlett   
hewyllys   (ewyllys)
hewyrth   (ewyrth)
hewythr   (ewythr)
heycock   
heyrn   
heyrs   
heysel   
hezbollah   
hezekiah   
hg   
hgwells   
hhrowley   
hi   
hiachawdwriaeth   (iachawdwriaeth)
hiad   
hiaith   (iaith)
hians   
hiath   
hiawn   
hiawnderau   (iawnderau)
hiciau   
hick   
hickox   
hicks   
hid   
hidia   (hidio)
hidiai   (hidio)
hidio   
hidiomau   (idiom)
hidiwch   (hidio)
hidl   
hidlai   (hidlo)
hidlant   (hidlo)
hidlen   
hidlo   
hidlydd   
hiechyd   (iechyd)
hieithoedd   (iaith)
hierarchaidd   
hierarchi   
hierarchiaeth   
hieuenctid   (ieuenctid)
hieuo   
high   
highfield   
highland   
higliwr   
higsons   
hiker   
hil   
hilari   
hilary   
hilberson   
hilda   
hiliaeth   
hiliau   (hil)
hiliogaeth   
hiliogi   
hiliol   
hiliwr   
hill   
hillhead   
hills   (hill)
hilma   
hilton   
hilydd   
hilyer   
him   
himalayas   
himmler   
himself   
hin   
hincwm   (incwm)
hindda   
hindenberg   
hindenburg   
hindi   
hindley   
hinds   
hindu   
hindw   
hindwaeth   
hindwiaid   
hing   (ing)
hingis   
hingo   
hiniog   
hinsawdd   
hintegreiddio   (integreiddio)
hip   
hipi   
hipis   (hipi)
hipkins   
hipocrates   
hipopotamws   
hir   
hirach   
hirael   
hiraeth   
hiraethai   (hiraethu)
hiraethlon   
hiraethog   
hiraethu   
hiraethus   
hiraethwn   (hiraethu)
hiraf   
hirbell   
hirbellter   
hirben   
hirddisgwyledig   
hirddu   
hirddydd   
hirdrefaig   
hirfaen   
hirfain   
hirfaith   
hirfelyn   
hirflew   
hirgoes   
hirgron   
hirgrwn   
hirgul   
hirhoedlog   
hirion   
hirlwm   
hirnos   
hiro   (iro)
hiroshima   
hirsgwar   
hirwaun   
hirwynt   
hirwyntog   
his   (is)
hisht   
hisian   
hisiodd   (hisian)
hispanig   
historia   
historians   
historica   
historical   
historigiaeth   
historiwyr   
history   
hit   
hitachi   
hitch   
hitchcock   
hitha   
hithau   
hithe   
hitia   
hitio   
hitiodd   
hitiwch   
hitleriaeth   
hits   (hit)
hiv   
hiwmanist   
hiwmanistaidd   
hiwmor   
hiwsio   
hjyn   
hm   
hmmmm   
hms   
hnos   
ho   
hobby   
hobhouse   
hobi   
hobiau   
hobis   
hobley   
hoblian   
hoblygiadau   
hobo   
hobson   
hoc   (oc)
hochor   (ochor)
hochr   (ochr)
hochrau   (ochr)
hoci   
hoddinott   
hoddle   
hoddnan   
hoddnant   
hoddni   
hodge   
hodgkins   
hoe   
hoed   (oed)
hoeden   
hoedfeuon   (oedfa)
hoedl   
hoedran   (oedran)
hoedrannau   (oedran)
hoel   
hoelan   
hoelen   
hoelient   (hoelio)
hoelio   
hoeliodd   (hoelio)
hoelion   (hoelen)
hoeliwn   (hoelio)
hoeliwyd   (hoelio)
hoen   
hoeri   (oeri)
hoes   (oes)
hofacker   
hofan   
hofelau   
hofeldai   
hoff   
hoffa   (hoffi)
hoffaf   (hoffi)
hoffai   (hoffi)
hoffasai   (hoffi)
hoffder   
hoffech   (hoffi)
hoffem   (hoffi)
hoffen   
hoffent   (hoffi)
hoffer   
hofferynnau   (offeryn)
hoffet   (hoffi)
hoffi   
hoffir   (hoffi)
hoffnant   
hoffo   (hoffi)
hoffrymodd   (offrymu)
hoffter   
hoffus   
hoffwch   (hoffi)
hoffwn   (hoffi)
hofio   
hofn   (ofn)
hofna   (ofni)
hofnau   (ofn)
hofni   (ofni)
hofran   
hofrennydd   
hofrenyddion   (hofrennydd)
hog   (og)
hogan   
hogen   
hoggard   
hogi   
hogia   
hogiau   (hogyn)
hogie   
hogir   (hogi)
hoglau   (oglau)
hoglwth   
hogwr   
hogyn   
hogynaidd   
hohere   
hoho   
hojo   
hol   
hola   (holi)
holai   (holi)
holais   (holi)
holand   
holasom   (holi)
holau   (ol)
hold   
holdings   
holdsworth   
holech   (holi)
holed   (holi)
holer   (holi)
holi   
holiadau   
holiadur   
holiaduron   (holiadur)
holiday   
holidays   
holides   
holion   
holir   (holi)
holistig   
holl   
hollalluog   
holland   
hollbresennol   
hollbresenoldeb   
hollbwysig   
hollbwysigrwydd   
hollddysgedig   
hollfyd   
hollgynhwysol   
holliach   
holliday   
hollins   
holliwch   
hollol   
hollt   
holltasai   (hollti)
holltau   (hollt)
hollti   
holltodd   (hollti)
hollwybodol   
holly   
hollywoodaidd   
holmes   
holnod   
holocaust   
holodd   (holi)
holol   
holrhain   (olrhain)
holst   
holwch   (holi)
holwn   (holi)
holwr   
holwyd   (holi)
holwyn   (olwyn)
holwyr   
holy   
holynodd   
holynwyr   (olynydd)
homar   
homebodies   
homebush   
homepage   
homer   
homes   
homestore   
homeward   
homework   
homfray   
homiliau   
homo   
homologous   
homoptera   
homward   
hon   
honcian   
honco   
honddu   
honedig   
honent   
hongiai   (hongian)
hongian   
honglad   
honglaid   
hongliad   
honh   
honi   
honiad   
honiadau   (honiad)
honna   
honnai   (honni)
honni   
honnid   (honni)
honnir   (honni)
honno   
honnodd   (honni)
honnu   
honnwyd   (honni)
hono   
honon   
honourable   
honours   
hons   
honwyd   
honynt   
hood   
hooson   
hoover   
hop   
hopcyn   
hope   
hopian   
hopkin   
hopkyn   
hoptimistiaeth   (optimistiaeth)
hopwood   
horan   
horas   
hordeiniadau   (ordeiniad)
hordeinio   (ordeinio)
horeb   
horgan   (organ)
horgraff   (orgraff)
horia   
horiau   (awr)
horlicks   
hormon   
hormonaidd   
hormonau   (hormon)
horn   
hornblower   
hornchurch   
horne   
horner   
horns   (horn)
hornsby   
horoscopes   
horosgob   
horriblis   
horrors   
horroscope   
horschwipio   
horse   
horsus   
hort   
horton   
horwth   
hosan   
hosanau   (hosan)
hosgo   (osgo)
hosgoi   (osgoi)
hoshikawa   
hosie   
hospital   
hostel   
hosteli   (hostel)
hot   
hotel   
hotspur   
hottentot   
houghton   
houlier   
hour   
hourahane   
houseman   
houses   
housewife   
how   
howarth   
howdy   
howe   
howel   
howell   
howld   
howldiau   (howld)
howley   
howscipar   
howsciper   
howsgipar   
howyn   
howys   
hoyw   
hoywon   
hr   
hridesh   
hrjones   
hrwilliams   
hryweryn   
hs   
hsbc   
ht   
htedwards   
html   
http   
htv   
huail   
hualau   
huana   
huanin   
huawdl   
hub   
hubble   
hubert   
huchafbwynt   (uchafbwynt)
huchelfannau   (uchelfan)
huchelgais   (uchelgais)
huchenaid   
hud   
huddersfield   
huddug   
huddygl   
hudlath   
hudo   
hudol   
hudoledd   
hudolus   
hudrogen   
hudson   
huet   
hufen   
hufenfa   
hufengalch   
hufennog   
huffmann   
hugain   (ugain)
hugan   
hugeiniau   (ugeiniau)
hugen   
hughie   
hughiejarvis   
hugo   
hui   
hulio   
huliodd   (hulio)
hulk   
hull   
hulog   
huloga   
hulogydd   
hulpan   
hulse   
human   
humani   
humboldt   
hume   
humorous   
hump   
humphrey   
humphries   
hun   
hunain   (hunan)
hunam   
hunan   
hunanaberthol   
hunanapwyntiedig   
hunanbarch   
hunanbwysig   
hunanbwysigrwydd   
hunanddisgyblaeth   
hunandybus   
hunanesboniadol   
hunanfeddiant   
hunanfeirniadaeth   
hunanfodlonrwydd   
hunanfoliant   
hunanfynegiant   
hunangais   
hunangar   
hunangofiannol   
hunangofiant   
hunangyfianwder   
hunangyfiawn   
hunangyflogedig   
hunangynhaliol   
hunanholi   
hunanhyder   
hunaniaeth   
hunanladdiad   
hunanleiddiaid   
hunanlywodraeth   
hunanol   
hunanoldeb   
hunanwrthrychol   
hunanymchwil   
hunanymroddiad   
hunanymwybodol   
hunben   (unben)
hunch   
hundeb   (undeb)
hundebau   (undeb)
huned   
hunen   
hunfan   (unfan)
hungerford   
huniaethu   (uniaethu)
hunian   
hunig   (unig)
hunion   (union)
hunllef   
hunllefau   (hunllef)
hunllefus   
hunnan   
huno   
hunoliaeth   (unoliaeth)
hunt   
hunter   
huntingdon   
huntley   
huntsville   
hunwyd   (huno)
huodledd   
huotlach   
huotledd   
hupmphries   
hur   
hurd   
hurddas   (urddas)
hurddo   (urddo)
hurddwyd   (urddo)
huriai   (hurio)
hurio   
hurrell   
hurricane   
hurt   
hurtaf   (hurt)
hurtio   
hurts   (hurt)
huss   
hussain   
hussein   
hussiaid   
husssein   
husteria   
huston   
huta   
hutch   
hutchings   
hutgorn   (utgorn)
huw   
huwchraddio   (uwchraddio)
huwcyn   
huws   
huxley   
huysmans   
hvnny   
hvorostovsky   
hw   
hw+yr   
hwb   
hwc   
hwch   
hwdu   
hwfar   
hwfer   
hwfyd   
hwiangerdd   
hwiangerddi   (hwiangerdd)
hwlffordd   
hwliganiaid   
hwn   
hwnco   
hwngaraidd   
hwngari   
hwngarian   
hwnn   
hwnna   
hwnnw   
hwnnwn   
hwnt   
hwntw   
hwnw   
hwnyna   
hwp   
hwran   
hwrdd   
hwre   
hwren   
hwrl   
hwrli   
hwsmon   
hwsmonaeth   
hwteri   
hwtian   
hwtiodd   
hwy   
hwyaden   
hwyaf   
hwyaid   (hwyaden)
hwyau   (wy)
hwyhau   
hwyl   
hwylbren   
hwylbrennau   (hwylbren)
hwyliai   (hwylio)
hwyliasom   (hwylio)
hwyliau   (hwyl)
hwylie   
hwylio   
hwyliodd   (hwylio)
hwyliog   
hwylus   
hwylusach   (hwylus)
hwylusai   (hwyluso)
hwylused   (hwyluso)
hwyluso   
hwylustod   
hwylustodau   
hwyluswr   
hwyn   (wyn)
hwyneb   (wyneb)
hwynebai   (wynebu)
hwynebau   (wyneb)
hwynebu   (wynebu)
hwynepryd   (wynepryd)
hwynt   
hwyr   
hwyrach   
hwyrddyfodiaid   
hwyres   (wyres)
hwyresau   (wyres)
hwyrfrydig   
hwyrhau   
hwyrnos   
hwyrnosol   
hwysau   
hwyth   (wyth)
hwytha   
hwythau   
hwythnos   (wythnos)
hwytthau   
hy   
hy+n   
hyawdl   
hybarch   
hybir   (hybu)
hyblyg   
hyblygrwydd   
hybodd   (hybu)
hybu   
hybun   
hychod   (hwch)
hychwanegu   (ychwanegu)
hychydig   
hyd   
hydd   
hydddi   
hyddy   
hyddysg   
hyde   
hyder   
hyderai   (hyderu)
hyderu   
hyderus   
hyderwn   (hyderu)
hyderwr   
hydion   (hyd)
hydlath   
hydoddedd   
hydoedd   (hyd)
hydref   
hydrefau   (hydref)
hydrefol   
hydreiddio   
hydro   
hydrocarbonau   
hydroclorig   
hydrocsid   
hydrogen   
hydrograff   
hydrolegol   
hydrolegwyr   
hyf   
hyfai   (yfed)
hyfdra   
hyfed   (yfed)
hyfedr   
hyfedredd   
hyfedrwydd   
hyffordd   
hyfforddai   
hyfforddi   
hyfforddiant   
hyfforddid   (hyfforddi)
hyfforddiedig   
hyfforddir   (hyfforddi)
hyfforddwr   
hyfforddwraig   
hyfforddwyd   (hyfforddi)
hyfforddwyr   (hyfforddwr)
hyffordi   
hyffordwr   
hyfion   
hyfryd   
hyfrydle   
hyfrydwch   
hyfrytach   
hyfrytaf   
hyfyw   
hyfywedd   
hygar   
hygienic   
hyglyw   
hygoeledd   
hygoelus   
hygrededd   
hygyrch   
hygyrchedd   
hyhi   
hylabalw   
hyladd   
hylaw   
hylif   
hylifau   (hylif)
hylifedd   
hylifol   
hyll   
hyllach   (hyll)
hyllaf   
hyllgi   
hylltod   
hylmy   
hylo   
hylosg   
hylwydd   
hym   
hymadawiad   (ymadawiad)
hymadrodd   (ymadrodd)
hymagwedd   
hymarfer   (ymarfer)
hymarweddiad   (ymarweddiad)
hymateb   (ymateb)
hymborth   (ymborth)
hymchwil   (ymchwil)
hymchwiliadau   (ymchwiliad)
hymddangosiad   (ymddangosiad)
hymddiddan   (ymddiddan)
hymddiswyddiad   (ymddiswyddiad)
hymddygiad   (ymddygiad)
hymdeimlad   (ymdeimlad)
hymdeimlo   (ymdeimlo)
hymdrech   (ymdrech)
hymdrechion   (ymdrech)
hymdriniaeth   (ymdriniaeth)
hymennydd   (ymennydd)
hymenoptera   
hymenyn   (ymenyn)
hymerodraethau   (ymerodraeth)
hymestyn   (ymestyn)
hymffrost   (ymffrost)
hymgais   (ymgais)
hymgeiswyr   (ymgeisydd)
hymgeisydd   (ymgeisydd)
hymgeleddu   (ymgeleddu)
hymgom   (ymgom)
hymgorffori   (ymgorffori)
hymguddfa   
hymgymhwyso   
hymgyrch   (ymgyrch)
hymgyrchoedd   (ymgyrch)
hymgysegriad   (ymgysegriad)
hymholiadau   (ymholiad)
hymian   
hymladd   (ymladd)
hymlusgiaid   (ymlusgiad)
hymlyniad   (ymlyniad)
hymn   
hymoliadau   
hymosodiad   (ymosodiad)
hymrafael   (ymrafael)
hymresymu   (ymresymu)
hymroddiad   (ymroddiad)
hymrwymiad   (ymrwymiad)
hymrwymiadau   (ymrwymiad)
hymryson   (ymryson)
hymweliad   (ymweliad)
hymweliadau   (ymweliad)
hymwelwyr   (ymwelwr)
hymwneud   (ymwneud)
hymwybod   (ymwybod)
hymwybyddiaeth   (ymwybyddiaeth)
hymyl   (ymyl)
hymylon   (ymyl)
hymylu   (ymylu)
hymyrraeth   (ymyrraeth)
hyn   
hyna   
hynach   
hynaf   
hynafgwr   
hynafgwyr   (hynafgwr)
hynafiad   
hynafiaeth   
hynafiaethau   (hynafiaeth)
hynafiaethol   
hynafiaethwyr   (hynafiaethydd)
hynafiaethydd   
hynafiaid   (hynafiad)
hynafieithydd   
hynafol   
hynafolrwydd   
hynafwragedd   
hynain   
hynaws   
hynawsedd   
hynd   
hyned   
hynllef   
hynn   (onnen)
hynna   
hynne   
hynnk   
hynnny   
hynny   
hynnyn   
hynnyrl   
hynod   
hynodbeth   
hynodion   
hynodrwydd   
hynotaf   
hynoted   
hynrytlawn   
hynt   
hyntio   
hyny   
hynyna   
hynysoedd   (ynys)
hynysu   (ynysu)
hyper   
hypnoides   
hypnoteiddio   
hypochloreid   
hypodermig   
hypothermia   
hyrbi   
hyrddiai   (hyrddio)
hyrddio   
hyrddiodd   (hyrddio)
hyrddir   
hyrddiwyd   (hyrddio)
hyrddod   (hwrdd)
hyrmy   
hyrtrwydd   
hyrwyddai   (hyrwyddo)
hyrwyddo   
hyrwyddol   
hyrwyddor   
hyrwyddwr   
hyrwyddwyr   (hyrwyddwr)
hysbail   (ysbail)
hysbeilio   (ysbeilio)
hysbryd   (ysbryd)
hysbrydoli   (ysbrydoli)
hysbrydoliaeth   (ysbrydoliaeth)
hysbrydolodd   (ysbrydoli)
hysbys   
hysbysbu   
hysbyseb   
hysbysebid   (hysbysebu)
hysbysebion   (hysbyseb)
hysbysebodd   (hysbysebu)
hysbysebu   
hysbysebwr   
hysbysebwyd   (hysbysebu)
hysbysebwyr   (hysbysebwr)
hysbysfwrdd   
hysbysfyrddau   (hysbysfwrdd)
hysbysiad   
hysbysiadau   (hysbysiad)
hysbysir   (hysbysu)
hysbysodd   (hysbysu)
hysbysrwydd   
hysbysu   
hysbyswch   (hysbysu)
hysbyswyd   (hysbysu)
hysbytai   (ysbyty)
hysfa   (ysfa)
hysgariad   (ysgariad)
hysgaru   (ysgaru)
hysgogi   (ysgogi)
hysgogodd   (ysgogi)
hysgogwyd   (ysgogi)
hysgol   (ysgol)
hysgolion   (ysgol)
hysgrifennodd   (ysgrifennu)
hysgrifennu   (ysgrifennu)
hysgrifennydd   (ysgrifennydd)
hysgubo   (ysgubo)
hysgwyd   (ysgwyd)
hysgwydd   (ysgwydd)
hysgwyddau   (ysgwydd)
hysgyfaint   
hysio   
hysmudiad   
hystad   (ystad)
hystadau   (ystad)
hystadegau   
hystafell   (ystafell)
hystafelloedd   (ystafell)
hysten   
hysteraidd   
hysterectomi   
hystofi   
hystordai   (ystordy)
hystryw   (ystryw)
hystum   (ystum)
hystumiau   (ystum)
hystwythder   (ystwythder)
hystyr   (ystyr)
hystyrid   (ystyried)
hystyried   (ystyried)
hystyrir   (ystyried)
hytrach   
hytraws   
hywal   
hywel   
hywyn