Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ham

ham

Mae Derby wedi pellhau o'r frwydr ar y gwaelod ar ôl curo Caerlyr 2 - 0 ac enillodd Newcastle, hefyd, 2 - 1 yn erbyn West Ham.

Roedd ynddo ddwy dorth o fara, ham i'w ferwi ac amrywiaeth helaeth o duniau a phecynnau bwyd o bob math.

Ac wedi cyfaddef bod agendor rhwng delfryd ac ymddygiad yn fy arferion bwyta, megis mewn llawer o bethau eraill, rhaid imi ganmol y bacwn a'r wy a gawsom i frecwast bob bore cyn cychwyn ar y daith, a'r bara toddion bras nad yw dietegwyr heddiw yn ei gymeradwyo, y brechdanau ham, a'r caws, a'r tomatos a'r afalau a baciwyd beunydd ar ein cyfer.

Yn rownd yr wyth ola fis nesa bydd Lerpwl oddi cartre yn Southampton neu Tranmere, Arsenal gartre yn erbyn Bolton neu Blackburn, West Ham yn wynebu Tottenham a Chaerlyr yn erbyn Wycombe neu Wimbledon.

Lle digon diffaith oedd Nant y Gors a'r sôn oedd mai crafu bywoliaeth a wnâi Ham, ond ni welais i erioed neb hapusach.

Yma teithiodd via swydd Amwythig a Gwent i Fryste a Sir Ham a Chaerfaddon, &c.

Dyw'r ham ddim yn edrych yn hapus iawn ''chwaith, atebodd Nellie.

Pa ham y collwch chwi eich eneidiau yn yr o'ch tragwyddol?

Disgwylir i drosglwyddiad amddiffynnwr Lloegr, Rio Ferdinand o West Ham i Leeds gael ei gadarnhau yn ystod y dyddiau nesaf.

Pa ham y byddwch feirw (o blant dynion?).

Yn yr Uwch Gynghrair enillodd Chelsea 2 - 0 yn West Ham.

Mae Chelsea wedi cytuno i dalu 11 miliwn i West Ham am y chwaraewr canol-cae rhyngwladol.

Swp pys Mam efo golwythau o ham cartra ynddo fo, a tharten afal I ddilyn.

Mae Harry Redknapp yn honni iddo gael ei ddiswyddo gan West Ham.

Disgwylir i Rio Ferdinand gwblhau ei drosglwyddiad o West Ham i Leeds o fewn y 24 awr nesa.