Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hannah

hannah

Hannah â'i dillad ffwrdd- â-hi, Hannah nad oedd ddim yn awyddus i fynd i'r moddion o gwbl.

Wrth orwedd yn ei ymyl ar y gwely, a'r llenni ar agor i adael golau dydd i mewn, teimlai Hannah'n eiddigeddus o'i iechyd.

Hannah ddim yn deall!

Holl ddigwyddiadau'r noson cynt; breuddwyd llygad Duw, ei chynnwrf gyda'i thad, ymdrech y gof i ymgrogi a nawr eto llais bach Robin a llythyr Hannah.

Neithiwr daeth i mewn i'm hystafell yn dwyn fy swper ar hambwrdd, ac meddai, gyda rhyw ffug sancteiddrwydd, "Ydi dy frest ti'n fwy rhydd, Hannah?

Cynyddai'r cynnwrf a'r siom ynddi a chododd yn sydyn a gwisgo'i gwn werdd gynnes, anrheg pen blwydd ei thad iddi, a mynd allan i'r berllan gan gerdded yn gyffrous rhwng y coed, 'nôl a mlaen ar hyd ac o gwmpas y llyn pysgod am hanner awr gyfan gan fwmian iddi ei hun: 'Hannah ddim yn deall .

Jones a ni i ganol y Diwygiad Methodistaidd yn ei Cyfrinach Hannah, sef dyddiadur un o 'forynion' Hywel Harris yn Nhrefeca.

Ei wraig, Hannah, oedd y Matron a ganwyd hi yn Hanover yn yr Almaen.

Yna'r darlun cymysg a gawsai o Janet Hannah yn yr ardd ac wyneb Robin yn syllu'n ddiniwed ac yn ymbil am ei sylw.

Hannah'n caru a chynghori o bell; O mor hawdd!

Doedd Hannah ddim yn deall.

Hannah syml, Hannah glir!

Yr unig addurn a wisgai Hannah oedd clustdlysau hirion glasbiws ar ffurf triongl.

Wrth orweddian yn y bath ni allai lai na dyfalu beth a wisgai Hannah ac Elsbeth.

Clywais Mam yn dweud lawer gwaith fel y byddai Hannah Jones, a oedd yn byw drws nesa', yn gweiddi arni: 'Jane, well i chi fynd i nol yr hogyn bach 'na.

Cynllun Roberts oedd i Helen Rowlands a'r genhades newydd, Hannah Roberts, fynd yno pan dorrai'r Ysgol Iaith yn Darjeeling.

Doedd hi ddim mor siŵr o Hannah.

Yna gwelodd Janet yn dod tu ôl iddo a gafael yn ei law a i geryddu: 'Robert, paid blino Miss Beti fel hyn!' Yn sydyn daeth iddi ddarlun rhithiol o bellter ei phlentyndod ei hunan, ac am rai eiliadau gwelodd wyneb Janet yn newid a throi'n wyneb Hannah unwaith eto.

Cyhoeddodd Eurwyn fod Ifor a Hannah wedi cyrraedd.

Llythyr Hannah!

Daethai ef a'i modryb Alme i flasu unwaith eto swyn eu cynefin, cael cwmni Howel y brawd ieuengaf a'u tendio gan Hannah a merched eraill y Teulu.

Cawsai llythyr Hannah ei effaith, ond roedd yn siom hefyd.

Pwniai llifeiriant gwyllt o gofion am helyntion y noson cynt ei hymennydd, a nawr wele lythyr Hannah Dim gwahoddiad i Fryste!

OHERWYDD digwyddiadau cyffrous y noson gofiadwy heno - ei breuddwyd ryfedd, ei phrofiadau unwaith eto o agosrwydd ei thad ac ymdrech Owen Jones druan i fynd at ei Arglwydd - am i'r pethau hyn ei chynhyrfu, bu llythyr Hannah'n ddigalondid ychwanegol.

Hannah o bawb yn ei glodfori!

Hannah o bawb yn methu gweld ei chyfyngder; dyn tyrfa .

Ni allai Hannah rannu'i frwdfrydedd ynglŷn â'r ddelwedd newydd.

Ac yn ail, os na fedrai Elsie newid y rhestr i gynnwys Hannah, gwraig Huw, a Rubi capel ni i ymuno â ni ar bob twrn, yna, 'doedd hi, bellach, ddim yn awyddus i barhau yn aelod o gangen y League of Friends A'i bod yn edifarhau am ei bod wedi ymuno am oes.