Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

heffeithio

heffeithio

Edwina Currie yn gorfod ymddiswyddo wedi iddi ddweud fod y rhan fwyaf o wyau wedi eu heffeithio gan salmonella.

Ieuenctid ac oedolion ifainc sydd yn cael eu heffeithio fwyaf gan ddiweithdra cynyddol, prinder tai addas a rhesymol ac amgylchfyd greithiol a threuliedig.

'A dyna'r gofid,' meddai ei brawd, Tom, '- blaenau'r cymoedd, lle'r oedd y Gymraeg ar ei chryfa', gafodd eu heffeithio gan y meddiannu..

Gall dogn uchel o belydriad niweidio, a lladd, celleoedd, a chan fod canran sylweddol o'r radio-iodin yn ymgasglu yn y thyroid, celloedd y thyroid a gaiff eu heffeithio fwyaf gan y pelydrau.

Byd y celloedd hyn yn lluosogi'n gyflymach na chelloedd cyffredin ac felly cant eu heffeithio mwy nag y bydd celloedd normal.

Mae yna rywbeth arwyddocaol iawn yn y ffaith fod dynion yn fwy tebygol o gael eu heffeithio gan ffactorau o'r tu allan yn hytrach na chan broblemau personol.