Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hennill

hennill

Sylw Carole Rosen, Is Lywydd Arlwy Deuluol HBO (Home Box Office), oedd, "Dyma'r wythfed Primetime Emmy i'w hennill gan y bartneriaeth hon rhwng Cymru ac UDA o fewn saith mlynedd - gorchest ryfeddol.

Mae'n rhaid i Mark Hughes hennill eu gêm yn erbyn Iwcrain.

Collon ni gêm i Gaerdydd y dylsen ni fod wedi ei hennill, a cholli i Gasnewydd - gêm arall dylsen ni fod wedi ennill.

Llanelli gollodd y gêm, nid bod Northampton wedi ei hennill hi.

Dyna paham y mae'r Gymraeg yn y sefyllfa eironig o fod ar ei hennill mewn un cyfeiriad, ac ar ei cholled mewn cyfeiriad erall.

Nid y Llywodraeth a roddodd S4C i ni — Cymdeithas yr Iaith a phobl Cymru a frwydrodd i'w hennill.

Gwelwn y byddai i'r rhai hynny gael eu hennill gan fechgyn parchus a chefnog, y rhai a gawsai addysg dda ym more eu hoes.

A oes rhywrai'n cofio amdano ar ddechrau'i yrfa fel ysgolfeistr yn pallu newid sieciau'i gyflog am nad oedd yn teimlo'i fod wedi'i hennill yn llawn?

Gwantan iawn oedd record Llanelli yn y gême yn erbyn Caerdydd--wedi'r cwbwl, dim ond un gêm ro'n ni wedi'i hennill mewn pedair blynedd ar ddeg, ac roedd hwn yn gyfle rhy dda i'w golli, er mwyn dechre unioni'r cydbwysedd.

Wn i ddim amdano chi ond yr ydw i wedi cael llond bol ar bwndit ar ôl pwndit yn siarad am gemau cyfartal gyda't un afiaith a phe bydden nhw yn gemau wedi eu hennill.

Byom ar ein hennill o'u cael yn ein mysg ac yn ein heglwysi, a bydd ardal Llanilar yn siwr o elwa am yr un rhesymau.

Ym Mawrth, awgrymasai nad oedd diben i'r Blaid, gan fod brwydrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg eisoes wedi eu hennill.

does ond gobeithio bydd pwyntiau yn cael eu hennill yn go sydyn.

Dilynodd Teg Cassie i Tenerife a'i hennill yn ôl.

Roedd y gêm cystal a bod wedi'i hennill yn ystod sesiwn y prynhawn.

Ond gallwn fod yn siwr fod rhywbeth wedi digwydd, bod sgarmes wedi cymryd lle a bod buddugoliaeth annisgwyl wedi ei hennill.