Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

heulwen

heulwen

Yn yr ardaloedd mynyddig ceir glawiad uchel, tymheredd isel ac ychydig o heulwen o'i gymharu a'r ardaloedd yn yr iseldir.

HEULWEN: ....fuo rhaid iddo fe gerdded pum milltir.....

HEULWEN: (Aros wrth weld LIWSI) Beth oedd hynne?

HEULWEN: O, ie.

HEULWEN: .....erbyn iddo fe ffonio'r AA a cherdded y bum milltir yn ôl, roedd rhywun wedi dwgyd ei olwynion blaen e.

HEULWEN: Dwgyd olwynion blaen pobol, meddylia, be' tase dy dad yn bensiwnydd?

Roedd llawer o anifeiliaid bychan rhyfedd, hanner llygoden fawr a chwningen yn torheulo yn yr heulwen a ddangoson nhw ddim ofn pan ddaeth pobl yn agos atynt.

HEULWEN: Hynny ydi, fe ddylsen nhw gael eu cloi'i lan.

Ar bnawn o heulwen tanbaid ym mis Mai eniUodd Cymru, bron yn anhygoel, o bedair gôl i un.

HEULWEN: A meddylie am yr hen Frs Morgan.

HEULWEN: Oeddet ti'n dweud rywbeth.

Yma mae henaint heulwen yn chwarae mig â llwydni nudden Mai ac yn ymuno â hi i Hingo pennau'r mynyddoedd crychlyd sydd yn creu math o gaer i Stanley .

HEULWEN: A finne, Dad.

WALI: (yn canu) Mae'n nghalon i'n eiddo i Heulwen erioed.

I Heulwen(Wali) erioed!

HEULWEN: Na, fydd e isie gwybod....

(WALI yn llamu o'i gadair freichiau i wynebu HEULWEN gyda'i wyneb yn llawn serch.

Mi wn na phery bodlonrwydd heddiw mwy nag y pery'r heulwen.

Hedfanais o faes awyr Heathrow ar ddiwrnod oer diflas yn Ionawr, a hanner dydd yn ddiweddarach, glaniais yn heulwen danbaid maes awyr Cape Town.

HEULWEN: Wel, tyrd yn syth i lawr.

HEULWEN: Gadael ei fan e yn sefyll ar hanner dwsin o frics.

Ac y mae'r ysgrifenwyr yn dra ymwybodol o'r tywydd, - yr heulwen, y glaw, y gwynt, y storm, y cymylau a'r daran.

Rhaid imi groniclo profiad dieithr a ddaeth i'm rhan wedi inni gamu eto i'r goleuni a'r heulwen.

Mae elfennau eraill o'r hinsawdd, megis tymheredd a heulwen, sy'n berthnasol i amaethyddiaeth, hefyd yn amrywio o ardal i ardal.

I Heulwen(Wali) erioed.

Cawsom ychydig o gyfle felly i fwynhau golygfeydd hardd, o dan heulwen cynnes Bohemia.

WALI: (Yn canu) 'O Heulwen f'anwylyd fy mhopeth'.

HEULWEN: (Heb saib yn ei gwaith) Sh!

HEULWEN: Lle 'ti'n mynd?

HEULWEN: Hwre!

HEULWEN: Mi ddylsen nhw basio cyfreth gwlad 'da dipyn o ddannedd iddi hi i stopio'r fandalieth 'ma unweth ac am byth.

HEULWEN: Dau gan medr ar ei chefn ...

Mawrygwn Di am rythmau'r tywydd, am heulwen a glaw, tes a rhew, gwlith ac eira, y gwynt nerthol a'r awel dyner.

HEULWEN: (Yn canu) 'Mae'n dda gen i'th weled yn awr.'

HEULWEN a WALI: (Gyda'i gilydd) I Heulwen(Wali) erioed.

Un prynhawn yn yr haf, pan oedd y peiriannau'n segur, daeth gwyr y felin at ei gilydd y tu allan i fynedfa'r gwaith a chael hoe a sgwrs yn yr heulwen.

HEULWEN: 'Rw'i wedi bod ar 'y nhraed drwy'r dydd.

HEULWEN: Y ffrind - anweledig honno?

HEULWEN: (Yn amheus) 'Ti ddim wedi cael y ffrind 'ne'n ôl, wyt ti?

HEULWEN: 'Ti'n gwybod fel mae hynny'n gwylltio dy dad.

HEULWEN: (Galw) Gari!

Er gwaethaf stormydd, ar daith bywyd fe ddaw pelydrau o heulwen a chariad o hyd i'n goleuo a'n cysuro.

Tarian Gwilym Humphreys i'r oedran iau, Tarian Evie a Heulwen Jones i'r oedran canol, a Tharian Twynog Davies i'r oedran hŷn, a chalondid calon yw gweld rhywle rhwng trigain a phedwarugain o'r aelodau yn cyfranogi yn y cystadlaethau hyn, y naill flwyddyn ar ôl y llall.

HEULWEN: Dwed dy newydd wrtho fe.

Diolch hefyd i Heulwen Medi am fynd o amgylch Plas Hen, a diolch i bawb a gyfranodd at yr achos.

Roedd y myfyrwyr yn uchel eu clod i olygfeydd Cymru ac wedi eu gwefreiddio gan brydferthwch Cwm Llynfi oedd ar ei orau yn heulwen yr haf.

HEULWEN: (Yn galw o'r gegin) Liwsi, 'ti'n dod i helpu, 'te wyt ti ddim?

HEULWEN: Ras gyfnewid a nofio ar ei chefn.

(Llif cwynion HEULWEN yn tawelu i fwmian cwynfanllyd wrth i LIWSI ei gadael a symud at WALI sy'n cysgu o flaen y teledu.

HEULWEN: Ma' dy dad wedi cael diwrnod ofnadwy.