Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hofrennydd

hofrennydd

Rhaid oedd cael gafael ar hofrennydd.

Yn y bore, mae'n debyg y symudid y ddwy garafan hefyd ac wedyn ni fyddai dim ar ôl i ddangos i hofrennydd fynd ar goll wrth chwilio am y dringwyr.

Er rhyddhad iddo gwelodd ddau ben yn dod i'r golwg yn y trochion dŵr o gwmpas gweddillion yr hofrennydd.

Byddaf yn llogi hofrennydd i ollwng tocyn record i lawr y simdde yr wythnos nesaf.

Nid oedd golwg o'r hofrennydd.

Ond nid oedd yr hofrennydd wedi diflannu am byth.

Yn Hafod y Coed yr oedd yr hofrennydd.

`Mae'n rhaid i ni eu helpu nhw nawr,' meddai Gunnar, gan edrych i weld a oedd criw'r hofrennydd yn fyw ar ôl taro'r môr.

Edrychai'r Gors Las yn welw iawn yn ei llewyrch, yn welw ac yn beryglus - yn ddigon peryglus i unrhyw un gredu iddi lyncu hofrennydd mawr i'w chrombil i ddiflannu am byth yn ei llysnafedd gwyrdd ac yn ei mwd melyn.

Ar y pryd roedd angladdau'r rhai gafodd eu lladd gan hofrennydd Israel ddydd Iau'n cael eu cynnal.

Yr oedd hi'n hawdd i hofrennydd fynd ar goll yn y niwl ar y gors, ac yr oedd hynny'n bwysig.

Bu cudyll o hofrennydd uwch ein pennau drwy'r prynhawn a'i chysgod swnllyd, symudol, yn dychryn wyn y ffridd i bob cyfeiriad cyn glanio i lyncu criw o actorion a throi porfa'r ddôl yn gryndod o nerfau.

Cafodd y pennaeth militia Palesteinaidd Hussein Abayat a dwy hen fenyw eu lladd pan daniodd hofrennydd at gar.

Roedd canlyniad yr ymdrech mor amlwg - symud bwyd o gefn hofrennydd i'r blaen a'i basio trwy gadwyn ddynol i storfa'r gwersyll.

`Edrychwch,' meddai gwraig Gunnar, `mae'r hofrennydd yn dod.' Safodd y teulu i gyd ar y dec gan gymeradwyo.

Dyna pa bryd y gelwid ar hofrennydd.

o diar.' Er dirfawr fraw i'r bobl yn y cwch stopiodd peiriant yr hofrennydd yn sydyn.

Ond y noson honno, â'r plismyn wedi anobeithio cael hyd i'r hofrennydd coll, y dringwyr wedi rhoi'r gorau i chwilio amdano a phawb wedi dychwelyd i'w cartref yn ddigalon, yr oedd rhywrai yn chwerthin yn braf am eu pennau.

Yn awr, yn ogystal a'u dyletswyddau paramedig mae'r ddau yn hedfan ar hofrennydd Heddlu Gogledd Cymru yn rheolaidd.

Fe gymrodd hi ryw dridiau ar ôl glanio yn Ankara i groesi Twrci a symud o un ganolfan filwrol i'r llall cyn y gallwn gael hofrennydd i'r mynyddoedd.

chawsom ddod i'r tir mawr mewn steil - hofrennydd - profiad arall eto ac yn newydd i rai ohonom.

Ac mi gafodd dyn 81 oed ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan am driniaeth ar ôl damwain rhwng car a thractor rhwng Rhuthun a'r Wyddgrug.

`Y tro hwn mae angen achub pump ohonon ni.' Pan gyrhaeddodd y cwch dringodd Gunnar, ei deulu a'r ddau ddyn o'r hofrennydd i mewn iddi'n ddiolchgar.

`Ond yw hyn yn gyffrous.' `Tybed sut deimlad yw bod mewn hofrennydd?'

"Dyma ganolfan y chwilio am yr hofrennydd i chi," meddai Rolant.