Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

hyblygrwydd

hyblygrwydd

Roedd - - yn gweld fod modd gweithio i gyflawni gofynion hyblygrwydd y Sianel o fewn cynllun dwy flynedd.

Er enghraifft, byddai rhai pobl yn dewis cadair olwyn beiriant gan ei bod yn cynnig mwy o hyblygrwydd a rhyddid i symud na chael eich gwthio mewn cadair efo llaw.

Mae yna naws hamddenol ‘dybaidd' i'r trac - sy'n arbrofol ac yn dangos hyblygrwydd llais Lauren.

* negydu rhaglen strwythuredig ond caniata/ u elfen o hyblygrwydd.

Nid yw'r egwyddorion allweddol i'r Canllaw i golli pwysau'n llwyddiannus yn newid, ond maent yn rhoi cyfle i gryn dipyn o hyblygrwydd.

Awgrymodd - - y gellid cyhoeddi rhyw ganran o'r Anghenion ddwy flynedd ymlaen llaw ond cadw rhywfaint o hyblygrwydd.

Yn wir, gallai pwysigrwydd cynyddol Technoleg Gwybodaeth mewn gweinyddu a chynnal busnes beunyddiol ymhob sector ddod yn fygythiad difrifol o ran hyblygrwydd corff i weithredu'n ddwyieithog, gan mai yn Saesneg yn unig yn aml y mae'r deunyddiau ar gael.

Mae llaw dyn yn fwy cyntefig ei ffurf a'i hyblygrwydd na'r un aelod sy'n cyfateb iddi gan un creadur arall, a'r ffaith ei bod felly sy'n ei galluogi i'w haddasu ei hun at wahanol ofynion ac angenrheidiau dyn.

O fewn y swm hwnnw bydd rhyddid a hyblygrwydd gan y cynhyrchydd i gyflogi yn ôl ei ddewis ei hun.