Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ymunodd

ymunodd

Ymunodd Ffrainc ar ochr Prydain.

Ymunodd wedyn fel Mêt â llong fawr unwaith eto yn Glasgow a oedd yn llwytho am Sydney, Awstralia.

Ymunodd â llong hwyliau a hwylio am Pisagua yn Peru a chael tywydd mawr o gwmpas yr Horn.

Ymunodd plant yr ysgol a'r dorf oedd wedi ymgasglu ar draeth Cemaes i gofio a chymryd rhan yng ngwasanaeth D-Day.

Ymunodd a Bwrdd Datblygu Cymru chwech mlynedd yn ôl fel Gweithredwr Datblygu Hyn.

Yna daeth y yr ofalaeth dan weinidogaeth y Parchedig Arthur Jones, pan ymunodd hi a Pentre Llanrhaeadr, y Wern, a'r Glyn.

Yn rhagarweiniad i'w gynllun ymunodd a dosbarth nos, er ei bod yn hwyr yn y tymor.

Ymunodd darlledwr BBC Radio Wales a'r cyflwynwr teledu, Roy Noble â'r gyflwynwraig reolaidd, Pam Rhodes.

Yn fuan ar ôl hynny ymunodd Edward Jones â'r eglwys fechan ym Montuchel.

Gadawodd y garej ac ymunodd â'r gwasanaeth ambiwlans.

Yn y cyfnod hwn y duedd oedd i'r prifeirdd ddod o gefndir academaidd y colegau; cymharol ddiaddysg oedd Hedd Wyn, ac yn erbyn ei ewyllys yr ymunodd â'r Fyddin.

Roedd Pridd a Gwaed, drama radio gyntaf Siôn Eirian ers sawl blwyddyn, yn gynhyrchiad radio llawn diddordeb yn canolbwyntio ar griw o Gymry a ymunodd â'r Frigâd Ryngwladol i frwydro yn erbyn ffasgaeth yn ystod Rhyfel Cartref Sbaen.

Ymunodd Vaughan Roderick, Golygydd Materion Cymreig BBC Cymru a Mark Hutchings â'r cyfranwyr rheolaidd Peter Johnson, Siân Pari Huws a Mark Tulip ar Good Morning Wales, a symudodd Gail Foley o slot ben bore i'r sioe Good Evening Wales fin nos, gan ymuno â Patrick Hannan.

Ymunodd ag un o longau Porthmadog fel Mêt gyda chwech o griw.

O'r adeg yr ymunodd hi â'r cwmni fel clerc roedd Robin wedi ei rhybuddio droeon rhag ymwneud yn rhy emosiynol ag achos cyfreithiol.

Ar ddiwedd y gwasanaeth ail ymunodd y gynulleidfa i fwynhau paned o de a chyfle i gymdeithasu yn yr Ysgoldy.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, er enghraifft, bu nifer y gwragedd priod a ymunodd a'r gweithlu yn llawer uwch na'r disgwyl, tra bu'r cynnydd mewn cynhyrchaeth llafur, ar y llaw arall, yn is o gryn dipyn.

Toc, ail ymunodd ei fyddin ag ef a phrysuro ar hyd yr heol i Aberhonddu.

Yn y rhaglenni radio, ymunodd y beirniad ar hanesydd Hywel Teifi Edwards âr bardd Alan Llwyd, i drafod gwahanol bynciau dadleuol yn hanes yr Eisteddfod.

Mae chwaraewr canol-cae Ffrainc, Emmanuel Petit, ymunodd â Barcelona o Arsenal yr haf diwetha, wedi dweud ei fod eisiau gadael y Nou Camp.

Er mai dim ond wyth mlwydd oed oedd ef, ymunodd Dean â Brigâd Ambiwlans Sant Ioan ac yn ei flwyddyn gyntaf rhoes gant chwe deg pum awr o'i amser ei hun i'w helpu.

Fe'i olynwyd gan David Murray a ymunodd â BBC Cymru o Deutsche Grammophon.

Pan oedd yn ifanc bu'n astudio'r gyfraith yn Llundain; ymunodd â llys y brenin a bu'n ei helpu i ymladd yn erbyn gwrthryfelwyr yn yr Alban.

Ymunodd Ffrainc yn y rhyfel ar ochr Rwsia.

Fei olynwyd gan David Murray a ymunodd â BBC Cymru o Deutsche Grammophon.

Ymunodd â Milita Sir Gaernarfon ar ddechrau'r ganrif ddiwethaf a dyma ddechrau cyfnod o deithio fel un o filwyr byddin Dug Wellington yn ystod rhyfeloedd Napoleon.

Roedd Pridd a Gwaed, drama radio gyntaf Siôn Eirian ers sawl blwyddyn, yn gynhyrchiad radio llawn diddordeb yn canolbwyntio ar griw o Gymry a ymunodd âr Frigâd Ryngwladol i frwydro yn erbyn ffasgaeth yn ystod Rhyfel Cartref Sbaen.

Ymunodd Steve Evans â BBC Radio Wales hefyd, gan gyfuno ei rôl o gyflwyno'r rhaglen materion cyfoes Sunday Edition gyda'i brîff diwydiannol ar gyfer Newyddion y BBC yn Llundain.

Yr oedd yr hen Ymwahanwyr - pobl Robert Browne a Henry Barrow, y bobl yr ymunodd John Penry â hwy - wedi codi cloddiau pur uchel i'w gwahanu eu hunain oddi wrth bawb arall.

Yn ogystal â meibion a merched ffermydd, ymunodd nifer o weision hefyd, rhai ohonynt yn aelodau gwirioneddol werthfawr.

Yn y fan honno ymunodd gwraig y Capten â'r llong gyda thair o enethod - un yn bump oed, un arall yn dair a'r ieuengaf yn flwydd.

Er enghraifft, credai fod cyfiawnhad tros gynnal pregethu gyda chymorth arian cyhoeddus a phan ddaeth Deddf y Taenu i rym ymunodd pobl Llanfaches gyda brwdfrydedd yn y gweithgarwch.

Ymunodd darlledwr BBC Radio Wales ar cyflwynwr teledu, Roy Noble âr gyflwynwraig reolaidd, Pam Rhodes.

Roedd y grūp Beca, a sefydlodd paul gyda'i frawd Peter, yn gyfrwng i roi llawer o'i syniadau ar waith, a thros y blynyddoedd ymunodd llawer o artistiaid â'r grūp.

Yn y rhaglenni radio, ymunodd y beirniad a'r hanesydd Hywel Teifi Edwards â'r bardd Alan Llwyd, i drafod gwahanol bynciau dadleuol yn hanes yr Eisteddfod.

Pan dorrodd yr Ail Ryfel Byd allan ymunodd a'r Llu Awyr fel "Wireless Operator".

Agorodd rhagor o ddrysau gerllaw ac ymunodd teuluoedd eraill gyda nhw i gerdded yn rhibidrês ddistaw tua phrysurdeb y coridor mawr.