Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen

Index of Words in PhraseBank

y

y   
y+ch   
y+d   
y+n   
yachts   
yafai   
yafais   
yag   
yahweh   
yales   
yallon   
yamaguchi   
yang   
yangshuo   
yankees   
yard   
yassar   
yasser   
yassir   
yates   
ybaid   
ybn   
ybyw   
ych   
ycha   
ychen   (ych)
ychnwanegol   
ychwa   
ychwagegu   
ychwaith   
ychwaneg   
ychwanega   (ychwanegu)
ychwanegai   (ychwanegu)
ychwaneger   (ychwanegu)
ychwanegiad   
ychwanegiadau   (ychwanegiad)
ychwanegir   (ychwanegu)
ychwanegodd   (ychwanegu)
ychwanegol   
ychwanegu   
ychwanegwch   (ychwanegu)
ychwanegwyd   (ychwanegu)
ychwangeol   
ychwiath   
ychwnaegol   
ychwnegwyd   
ychydig   
ychydyg   
ycyd   
yd   
yda   
ydach   (bod)
ydan   (bod)
ydarian   
ydau   (yd)
ydd   
ydde   
yddfai   
yddfau   (gwddf)
yddiaeth   
ydech   
yden   
ydfrain   
ydi   (bod)
ydio   
ydir   
ydisgyn   
ydiwrnod   
ydlan   
ydoed   
ydoedd   (bod)
ydw   (bod)
ydwi   
ydwyd   
ydwyf   (bod)
ydwyt   (bod)
ydy   (bod)
ydych   (bod)
ydyeh   
ydym   (bod)
ydyn   (bod)
ydynt   (bod)
ydyr   
ydys   (bod)
ydyw   
ye   
year   
years   
yeats   
yemen   
yeovil   
yerevan   
yerkes   
yes   (y)
yesterday   
yeux   
yf   
yfai   (yfed)
yfasai   (yfed)
yfed   
yfel   
yfflon   
yfid   (yfed)
yfnu   
yfodd   (yfed)
yfory   
yfwch   (yfed)
yfwr   
yfwyr   (yfwr)
yggdrasil   
yggol   
ygmhorthydd   
ygolheigaidd   
ygolheigion   
ygsol   
ygwaith   
yh   
yi   
yitzhak   
yiyang   
yiynag   
yl   
yli   
ylsers   
ylwch   
ym   
yma   
ymadael   
ymadaw   
ymadawai   (ymadael)
ymadawed   (ymadael)
ymadawedig   
ymadawiad   
ymadawodd   (ymadael)
ymadawyd   (ymadael)
ymaddasu   
ymadnewyddu   
ymadrodd   
ymadroddi   
ymadroddion   (ymadrodd)
ymadroddus   
ymae   
ymaelodaeth   
ymaelodi   
ymaelododd   (ymaelodi)
ymafael   
ymaflai   (ymaflyd)
ymaflodd   (ymaflyd)
ymaflyd   
ymageru   
ymagor   
ymagwedd   
ymagweddau   
ymagweddu   
ymaith   
ymalen   
yman   
ymarfer   
ymarferai   (ymarfer)
ymarferiad   
ymarferiadau   (ymarfer)
ymarferion   
ymarferol   
ymarferoldeb   
ymarfogi   
ymarhous   
ymaros   
ymarweddiad   
ymarweddu   
ymatal   
ymatalgar   
ymataliodd   
ymataliol   
ymateb   
ymatebai   (ymateb)
ymatebion   (ymateb)
ymatebodd   (ymateb)
ymatebol   
ymatebwyd   (ymateb)
ymatebwyr   
ymateg   
ymateliais   
ymawyddai   
ymbalfalodd   (ymbalfalu)
ymbalfalu   
ymbalfelais   (ymbalfalu)
ymbaratoi   
ymbarchuso   
ymbarel   
ymbellhau   
ymbelydredd   
ymbelydrol   
ymberffeithio   
ymbesgi   
ymbil   
ymbilgar   
ymbiliai   (ymbilio)
ymbiliais   (ymbilio)
ymbilio   
ymbiliodd   (ymbilio)
ymbiliwn   (ymbilio)
ymbincio   
ymbleseru   
ymboeni   
ymborth   
ymborthant   (ymborthi)
ymborthi   
ymbriodi   
ymbwyllo   
ymbwyllodd   (ymbwyllo)
ymca   
ymchwalu   
ymchwil   
ymchwiliad   
ymchwiliadau   (ymchwiliad)
ymchwilio   
ymchwiliol   
ymchwilion   (ymchwilio)
ymchwiliwr   
ymchwiliwyd   (ymchwilio)
ymchwilwyr   (ymchwiliwr)
ymchwilydd   
ymchwydd   
ymchwyddai   (ymchwyddo)
ymchwyddo   
ymchwyddodd   (ymchwyddo)
ymchwyddol   
ymdaflodd   
ymdaith   
ymdaro   
ymdawelodd   (ymdawelu)
ymdawelu   
ymddangos   
ymddangosai   (ymddangos)
ymddangosant   (ymddangos)
ymddangosi   (ymddangos)
ymddangosiad   
ymddangosiadau   (ymddangosiad)
ymddangosiadol   
ymddangosodd   (ymddangos)
ymddanosodd   
ymddatod   
ymddengys   (ymddangos)
ymddeol   
ymddeolais   (ymddeol)
ymddeoliad   
ymddeolodd   (ymddeol)
ymddial   
ymddiddan   
ymddiddanion   (ymddiddan)
ymddiddorai   
ymddiddorant   
ymddiddori   
ymddiddorodd   
ymddieithrio   
ymddieithriodd   (ymddieithrio)
ymddifyrru   
ymddigiodd   
ymddigrifo   
ymddiheruo   
ymddiheuraf   (ymddiheuro)
ymddiheuriad   
ymddiheuriadau   (ymddiheuriad)
ymddiheurio   
ymddiheurir   (ymddiheuro)
ymddiheuro   
ymddiheurodd   (ymddiheuro)
ymddiheurol   
ymddiheuron   (ymddiheuro)
ymddired   
ymddiried   
ymddiriedaeth   
ymddiriedai   (ymddiried)
ymddiriedoaleth   
ymddiriedol   
ymddiriedolaeth   
ymddiriedolaethau   (ymddiriedolaeth)
ymddiriedolwyr   
ymddiriedwyd   (ymddiried)
ymddiswyddiad   
ymddiswyddo   
ymddiswyddodd   (ymddiswyddo)
ymddiwyllio   
ymddrech   
ymddwyn   
ymddygai   (ymddwyn)
ymddygaid   
ymddygant   (ymddwyn)
ymddygiad   
ymddygiadau   (ymddygiad)
ymddygiadol   
ymddyrchafu   
ymdebyga   (ymdebygu)
ymdebygai   (ymdebygu)
ymdebygu   
ymdeimlad   
ymdeimlo   
ymdeimlodd   (ymdeimlo)
ymdeithgan   
ymdeithio   
ymdeithiodd   (ymdeithio)
ymdoddai   (ymdoddi)
ymdoddi   
ymdoddodd   (ymdoddi)
ymdonnai   (ymdonni)
ymdonni   
ymdopi   
ymdopin   
ymdorchi   
ymdorri   
ymdrafferthu   
ymdrafod   
ymdrafodaeth   
ymdrawodd   
ymdrech   
ymdrecha   (ymdrechu)
ymdrechai   (ymdrechu)
ymdrechfa   
ymdrechgar   
ymdrechi   (ymdrechu)
ymdrechion   (ymdrech)
ymdrechir   (ymdrechu)
ymdrechodd   (ymdrechu)
ymdrechu   
ymdrechun   
ymdrechwn   (ymdrechu)
ymdrechwyd   (ymdrechu)
ymdreiddiad   
ymdreiddio   
ymdrin   
ymdrinia   (ymdrin)
ymdriniaeth   
ymdriniodd   (ymdrin)
ymdrinir   
ymdroai   
ymdroais   
ymdrocha   (ymdrochi)
ymdrochi   
ymdroellai   
ymdroelli   
ymdroi   
ymdrybaeddu   
ymdwymo   
ymdynghedu   
ymdyrrai   
ymegnio   
ymegyr   
ymeithrio   
ymeld   
ymelwa   
ymelwyr   
ymen   
ymennydd   
ymenydd   
ymenyddiol   
ymenyddol   
ymenyn   
ymerawdawr   
ymerawdwr   
ymerawdwyr   (ymerawdwr)
ymerodraeth   
ymerodraethau   (ymerodraeth)
ymerodres   
ymerodrol   
ymerodron   
ymesgusodais   (ymesgusodi)
ymesgusodi   
ymesgusododd   (ymesgusodi)
ymesgusodu   
ymesmwythau   
ymestyn   
ymestynant   
ymestyniad   
ymestynnai   (ymestyn)
ymestynnodd   (ymestyn)
ymestynnol   
ymetyb   (ymateb)
ymfalchiai   
ymfalchio   
ymfalchlodd   
ymferwi   
ymfflamychol   
ymffrost   
ymffrostgar   
ymffrostiai   (ymffrostio)
ymffrostio   
ymffurffiodd   
ymffurfiasant   (ymffurfio)
ymffurfio   
ymffurfiodd   (ymffurfio)
ymffyrnigodd   
ymfileinio   
ymfodloni   
ymfuda   (ymfudo)
ymfudent   (ymfudo)
ymfudiad   
ymfudiaeth   
ymfudo   
ymfudodd   (ymfudo)
ymfudwr   
ymfudwyr   (ymfudwr)
ymfwriodd   
ymfyddino   
ymgadw   
ymgais   
ymgaledu   
ymgartrefai   (ymgartrefu)
ymgartrefodd   (ymgartrefu)
ymgartrefu   
ymgaru   
ymgasglai   (ymgasglu)
ymgasglodd   (ymgasglu)
ymgasglu   
ymgecru   
ymgeidydd   
ymgeisio   
ymgeision   (ymgeisio)
ymgeiswyr   (ymgeisydd)
ymgeisydd   
ymgeisyddion   
ymgeledd   
ymgeleddai   (ymgeleddu)
ymgeleddu   
ymghlwm   
ymgiprys   
ymgladddu   
ymgladdu   
ymglymiad   
ymglymodd   
ymglywai   (ymglywed)
ymglywed   
ymgnawdoli   
ymgnawdoliad   
ymgnawdolodd   (ymgnawdoli)
ymgnawdolwyd   (ymgnawdoli)
ymgodai   
ymgodymu   
ymgofrestrodd   
ymgollai   (ymgolli)
ymgolli   
ymgolliant   
ymgollodd   (ymgolli)
ymgom   
ymgomio   
ymgordeddu   
ymgorfforai   (ymgorffori)
ymgorffori   
ymgorfforiad   
ymgorfforid   (ymgorffori)
ymgorfforir   (ymgorffori)
ymgorfforwyd   (ymgorffori)
ymgrebachodd   
ymgreinio   
ymgripian   
ymgroes   
ymgroesi   
ymgrogi   
ymgrych   
ymgrymodd   
ymgrynhoi   
ymguddio   
ymgydnabyddu   
ymgyfarfod   
ymgyfarfu   
ymgyfarwyddo   
ymgyfeilachu   
ymgyfeillachu   
ymgyfoethogi   
ymgyfoethogodd   (ymgyfoethogi)
ymgyfreithiad   
ymgyfuno   
ymgymera   (ymgymryd)
ymgymerent   (ymgymryd)
ymgymerir   (ymgymryd)
ymgymerodd   (ymgymryd)
ymgymerwyr   
ymgymeryd   
ymgymodi   
ymgymryd   
ymgymysgu   
ymgynefino   
ymgynghori   
ymgynghoriad   
ymgynghoriadau   (ymgynghoriad)
ymgynghorodd   (ymgynghori)
ymgynghorol   
ymgynghorwyd   (ymgynghori)
ymgynghorwyr   (ymgynghorydd)
ymgynghorydd   
ymgynhorwch   
ymgynnal   
ymgynnig   
ymgynnull   
ymgynull   
ymgynullasai   (ymgynnull)
ymgyrch   
ymgyrchoedd   (ymgyrch)
ymgyrchol   
ymgyrchu   
ymgyrchwr   
ymgyrchwyr   (ymgyrchwr)
ymgyrchydd   
ymgyrhcu   
ymgyrraedd   
ymgysegriad   
ymgysegru   
ymgystlwng   
ymgysuro   
ymgysylltodd   (ymgysylltu)
ymgysylltu   
ymhabell   
ymhalogi   
ymheidio   
ymhel   
ymhelaethaf   (ymhelaethu)
ymhelaethiad   
ymhelaethu   
ymhell   
ymhellach   
ymhellaf   
ymhen   
ymherawdr   
ymherawdwr   
ymherodr   
ymhle   
ymhleth   
ymhlith   
ymhlyg   
ymhlygiadau   
ymhob   
ymhobman   
ymhoffi   
ymholgar   
ymholi   
ymholiad   
ymholiadau   (ymholiad)
ymhoniadau   
ymhonnaeth   
ymhonni   
ymhonwyr   
ymhossibl   
ymhyfrydai   (ymhyfrydu)
ymhyfrydant   (ymhyfrydu)
ymhyfrydu   
ymhyrddio   
yml   
ymla   
ymlacio   
ymlaciodd   (ymlacio)
ymlaciwch   (ymlacio)
ymladd   
ymladdai   (ymladd)
ymladdan   (ymladd)
ymladdasai   (ymladd)
ymladdasant   (ymladd)
ymladdd   
ymladdfa   
ymladdfeydd   (ymladdfa)
ymladdgar   
ymladdodd   (ymladd)
ymladdwr   
ymladdwyr   (ymladdwr)
ymlaen   
ymlaenyn   
ymlafnio   
ymlan   
ymlawenhau   
ymleddais   (ymladd)
ymleddaist   (ymladd)
ymlediad   
ymledodd   (ymledu)
ymledu   
ymlid   
ymlith   
ymlonyddodd   
ymlusgiad   
ymlusgiaid   (ymlusgiad)
ymlusgo   
ymlusgodd   (ymlusgo)
ymlwybrai   (ymlwybro)
ymlwybro   
ymlwybrodd   (ymlwybro)
ymlygru   
ymlynent   (ymlynu)
ymlyniad   
ymlynu   
ymlynwyr   
ymmaith   
ymmdiried   
ymmyl   
ymn   
ymneillduodd   
ymneilltuad   
ymneilltuaeth   
ymneilltuo   
ymneilltuodd   (ymneilltuo)
ymneilltuol   
ymneilltuwr   
ymneilltuwyr   (ymneilltuwr)
ymneud   
ymneulltuol   
ymnyddant   
ymnythu   
ymochel   
ymofidiodd   
ymofyn   
ymofyngar   
ymofynnai   (ymofyn)
ymofynnydd   
ymofynwyr   (ymofynnydd)
ymolch   
ymolchai   (ymolchi)
ymolchi   
ymolchodd   (ymolchi)
ymollwng   
ymollyngodd   (ymollwng)
ymorffwys   
ymorol   
ymosod   
ymosodai   (ymosod)
ymosodasant   (ymosod)
ymosodiad   
ymosodiadau   (ymosodiad)
ymosodiaeth   
ymosodir   (ymosod)
ymosododd   (ymosod)
ymosodol   
ymosodwr   
ymosodwyd   (ymosod)
ymosodwyr   (ymosodwr)
ymostwng   
ymostyngai   (ymostwng)
ymostyngodd   (ymostwng)
ympryd   
ymprydio   
ymrafael   
ymrafaelion   (ymrafael)
ymraniad   
ymraniadau   (ymraniad)
ymrannu   
ymrasio   
ymreolaeth   
ymreolus   
ymreolwyr   
ymrestrodd   (ymrestru)
ymrestru   
ymresymiad   
ymresymid   (ymresymu)
ymresymu   
ymrithia   (ymrithio)
ymrithiai   (ymrithio)
ymrithio   
ymroad   
ymrodd   
ymroddai   (ymroddi)
ymroddasant   (ymroddi)
ymroddedig   
ymroddgar   
ymroddi   
ymroddiad   
ymroddodd   (ymroddi)
ymroddwn   (ymroddi)
ymroes   (ymroi)
ymroi   
ymrolio   
ymron   
ymrwymedig   
ymrwymiad   
ymrwymiadau   (ymrwymiad)
ymrwymid   (ymrwymo)
ymrwymiedig   
ymrwymo   
ymrwyniad   
ymryddhaodd   
ymryddhau   
ymrymuso   
ymryson   
ymrysonfeydd   
ymsaethu   
ymsefydlasant   (ymsefydlu)
ymsefydliad   
ymsefydlodd   (ymsefydlu)
ymsefydlogi   
ymsefydlu   
ymsefydlun   
ymsefydlwyr   
ymseisnigeiddio   
ymseisnigo   
ymserchai   (ymserchu)
ymserchodd   (ymserchu)
ymserchu   
ymson   
ymsuddo   
ymsymud   
ymsythai   (ymsythu)
ymsythodd   (ymsythu)
ymsythu   
ymuna   (ymuno)
ymunai   (ymuno)
ymunais   (ymuno)
ymunasai   (ymuno)
ymuni   (ymuno)
ymuniaethau   
ymuniaethodd   
ymuniaethu   
ymuno   
ymunodd   (ymuno)
ymunwch   (ymuno)
ymunwn   (ymuno)
ymwadiad   
ymwadu   
ymwagio   
ymwahanu   
ymwahanwyr   
ymwaradwyddo   
ymwared   
ymwarediad   
ymwasgaru   
ymwastatu   
ymwau   
ymwdiad   
ymwelai   (ymweld)
ymweld   
ymweled   
ymweliad   
ymweliadau   (ymweliad)
ymwelodd   (ymweld)
ymwelwch   (ymweld)
ymwelwn   (ymweld)
ymwelwr   
ymwelwyd   (ymweld)
ymwelwyr   (ymwelwr)
ymwelydd   
ymwelyddesau   
ymwenud   
ymweud   
ymwibiai   
ymwinglyd   
ymwisgo   
ymwleliad   
ymwneud   
ymwneyd   
ymwreiddio   
ymwroli   
ymwrolodd   (ymwroli)
ymwrthod   
ymwrthodiad   
ymwrthododd   (ymwrthod)
ymwrthodwyd   (ymwrthod)
ymwrthyd   
ymwthgar   
ymwthiai   (ymwthio)
ymwthio   
ymwthiodd   (ymwthio)
ymwthiol   
ymwybod   
ymwybodol   
ymwybyddai   
ymwybyddiaeth   
ymyl   
ymylau   (ymyl)
ymylol   
ymyloll   
ymylon   (ymyl)
ymylu   
ymylwe   
ymyriad   
ymyriadau   (ymyriad)
ymyriant   
ymyrraeth   
ymyrrodd   (ymyrryd)
ymyrrwyd   (ymyrryd)
ymyrryd   
ymysg   
ymysgaroedd   
ymysgwyd   
ymysgydwodd   (ymysgwyd)
ymysodol   
ymysodwr   
ymystwyrian   
ymysyg   
yn   
yna   
ynad   
ynadon   (ynad)
ynan   
ynar   
ynatu   
yncael   
yncanu   
yncl   
yncyfuno   
ynd   
yndach   
yndal   
yndarlunio   
yndda   
ynddaw   
ynddi   
ynddii   
ynddo   
ynddoi   
ynddyn   
ynddynt   
ynde   
yndi   (bod)
yndrech   
yndw   
yndydi   
yne   
yneang   
ynfyd   
ynfydion   (ynfytyn)
ynfydrwydd   
ynfytyn   
yng   
yngan   
ynganais   (yngan)
ynganent   (yngan)
ynganer   (yngan)
ynganiad   
ynganodd   (yngan)
ynganu   
yngh   
ynghadw   
ynghanol   
ynghau   
ynghladd   
ynghlo   
ynghlwm   
ynghrog   
ynghudd   
ynghwsg   
ynghyd   
ynghyfraith   
ynghylch   
ynghymraec   
ynghymru   
ynghyn   
ynghynn   
ynghynt   
yngl   
ynglffi   
yngln   
ynglun   
ynglwm   
yngly+n   
ynglyn   
yngobaith   
yngogr   
yngwely   
yngwerglodd   
yngynghori   
ynhgyd   
ynhollol   
yni   
ynig   
ynm   
ynman   
ynn   (onnen)
ynnau   (gwn)
ynndi   
ynnechrau   
ynni   
ynnodd   
ynnwyr   
ynny   
yno   
ynoch   
ynoed   
ynof   
ynom   
ynot   
ynoyw   
ynrhan   
ynryw   
ynsugno   
ynt   (gynt)
ynta   
yntai   
yntau   
yntaun   
ynte   
yntefe   
ynteu   
yntydach   
yntydi   
yntynnu   
ynuniaethu   
ynunion   
yny   
ynyr   
ynys   
ynysangharad   
ynysboeth   
ynysig   
ynyslas   
ynysoedd   (ynys)
ynysu   
ynyswen   
ynyswyr   
ynysydd   
ynysyddion   (ynysydd)
yoland   
yom   
yoma   
yorath   
york   
yorkiaid   
yorkies   
yorkshire   
youenn   
youhana   
yould   
youri   
yours   
yourself   
yousouf   
youth   
yp   
ypres   
ypset   
ypsetio   
yr   
yrchiadau   
yrchu   
yrdroad   
yrfa   (gyrfa)
yrfaoedd   (gyrfa)
yrfaol   (gyrfaol)
yrfar   
yrhaglenni   
yrhawg   
yrna   
yrnchwil   
yrnddangos   
yrnhdacthu   
yrnlaen   
yrodd   
yrr   
yrrai   (gyrru)
yrrir   (gyrru)
yrrodd   (gyrru)
yrru   (gyrru)
yrrwr   (gyrrwr)
yrrwyd   (gyrru)
yrthials   
yrw+an   
yrwyd   
yrwyr   (gyrrwr)
ys   (y)
ysai   (ysu)
ysbaddaden   
ysbaddu   
ysbaen   
ysbaid   
ysbail   
ysbardun   
ysbardunai   (ysbarduno)
ysbardunau   (ysbardun)
ysbarduno   
ysbardunog   
ysbeidiau   (ysbaid)
ysbeidiol   
ysbeilio   
ysbeiliwr   
ysbeilwyr   (ysbeiliwr)
ysbienddrych   
ysbigod   
ysbio   
ysbiwr   
ysbiwyr   (ysbiwr)
ysblander   
ysblennydd   
ysbryd   
ysbrydegaeth   
ysbrydegiaeth   
ysbrydegwyr   
ysbrydiaeth   
ysbrydion   (ysbryd)
ysbrydoedd   (ysbryd)
ysbrydol   
ysbrydolai   (ysbrydoli)
ysbrydoledd   
ysbrydoledig   
ysbrydoli   
ysbrydoliaeth   
ysbrydolid   (ysbrydoli)
ysbrydoliedig   
ysbrydolodd   (ysbrydoli)
ysbrydolrwydd   
ysbrydolwyd   (ysbrydoli)
ysbwng   
ysbwriel   
ysbyddaid   
ysbytai   (ysbyty)
ysbyty   
ysbytyau   
yscriuennwys   
ysfa   
ysgaf   
ysgafalwch   
ysgafarnogod   
ysgafell   
ysgafn   
ysgafnach   (ysgafn)
ysgafnaf   (ysgafnu)
ysgafnder   
ysgafndroed   
ysgafnhaodd   (ysgafnhau)
ysgafnhau   
ysgafnu   
ysgall   (ysgallen)
ysgallen   
ysgariad   
ysgariadau   (ysgariad)
ysgarlad   
ysgarmes   
ysgarmesoedd   (ysgarmes)
ysgarthol   
ysgaru   
ysgarwyd   (ysgaru)
ysgaw   (ysgawen)
ysgawen   
ysgeler   
ysgerbwd   
ysgerthir   
ysgewyll   
ysgithr   
ysglodion   
ysglyfaeth   
ysglyfaethus   
ysglyfaethwyd   
ysgnfennu   
ysgogai   (ysgogi)
ysgogi   
ysgogiad   
ysgogiadau   (ysgogiad)
ysgogir   (ysgogi)
ysgogith   (ysgogi)
ysgogodd   (ysgogi)
ysgogol   
ysgogwyd   (ysgogi)
ysgol   
ysgoldy   
ysgolfeistr   
ysgolfeistri   (ysgolfeistr)
ysgolgarwch   
ysgolhaig   
ysgolheictod   
ysgolheigaidd   
ysgolheigiaeth   
ysgolheigion   (ysgolhaig)
ysgolion   
ysgolon   
ysgoloriaeth   
ysgoloriaethau   (ysgoloriaeth)
ysgotaidd   
ysgrech   
ysgrechian   
ysgrechodd   
ysgrepan   
ysgrif   
ysgrifau   (ysgrif)
ysgrifbin   
ysgrifen   
ysgrifenai   
ysgrifenasai   (ysgrifennu)
ysgrifenasid   (ysgrifennu)
ysgrifenedig   
ysgrifeniadau   (ysgrifen)
ysgrifenir   
ysgrifenna   (ysgrifennu)
ysgrifennaf   (ysgrifennu)
ysgrifennai   (ysgrifennu)
ysgrifennais   (ysgrifennu)
ysgrifennant   (ysgrifennu)
ysgrifennedig   
ysgrifennent   (ysgrifennu)
ysgrifennid   (ysgrifennu)
ysgrifennir   (ysgrifennu)
ysgrifennodd   (ysgrifennu)
ysgrifennu   
ysgrifennur   
ysgrifennwch   (ysgrifennu)
ysgrifennwn   (ysgrifennu)
ysgrifennwr   
ysgrifennwyd   (ysgrifennu)
ysgrifennydd   
ysgrifenwyd   
ysgrifenwyr   (ysgrifennwr)
ysgrifenydd   
ysgrifenyddes   
ysgrifenyddiaeth   
ysgrifenyddion   (ysgrifennydd)
ysgrifenyddol   
ysgrifio   
ysgrifwyr   
ysgrifydd   
ysgrythur   
ysgrythurau   (ysgrythur)
ysgrythurgar   
ysgrythurol   
ysgrythyr   
ysgrythyrol   
ysgub   
ysguba   (ysgubo)
ysgubai   (ysgubo)
ysgubaist   (ysgubo)
ysgubau   (ysgub)
ysgubawr   
ysgubiadau   
ysgubo   
ysgubodd   (ysgubo)
ysgubol   
ysgubor   
ysguboriau   (ysgubor)
ysguthan   
ysgwario   
ysgwieriaid   
ysgwn   
ysgwyd   
ysgwydd   
ysgwyddau   (ysgwydd)
ysgwydde   
ysgwyddo   
ysgwyddor   
ysgwydodd   
ysgydwais   (ysgwyd)
ysgydwodd   (ysgwyd)
ysgydwyd   
ysgyfaint   
ysgyfarnog   
ysgyfarnogod   (ysgyfarnog)
ysgymuno   
ysgymunwyd   (ysgymuno)
ysgyrion   
ysgyrnygodd   (ysgyrnygu)
ysgyrnygu   
ysgyrnygus   
ysgythrodd   (ysgythru)
ysgythrog   
ysgythru   
ysgytio   
ysgytiol   
ysgytwad   
ysgytwodd   
ysgytwol   
ysgywddau   
ysig   
ysigo   
ysmala   
ysmotyn   
ysmygai   (ysmygu)
ysmygu   
ysmygwr   
ysnodenni   
ysol   
yspas   
yspryd   
ysst   
yssydd   
ystabl   
ystablau   
ystad   
ystadau   (ystad)
ystadegaeth   
ystadegau   
ystadegol   
ystadegwyr   
ystaden   
ystafell   
ystafelloedd   (ystafell)
ystalyfera   
ystanc   
ystatudol   
ystlum   
ystlumod   (ystlum)
ystlys   
ystlysau   (ystlys)
ystlysu   
ystlyswyr   
ystod   
ystodau   (ystod)
ystol   
ystolion   (ystol)
ystor   
ystordy   
ystorfa   
ystoriau   
ystorio   
ystoriol   
ystorm   
ystorya   
ystoryaeu   
ystrad   
ystradgynlais   
ystradmeurig   
ystrwyth   
ystrydeb   
ystrydebau   (ystrydeb)
ystrydebol   
ystryw   
ystrywgar   
ystrywiau   (ystryw)
ystum   
ystumiau   (ystum)
ystumio   
ystumllyn   
ystunio   
ystwyll   
ystwyrian   
ystwyth   
ystwythach   (ystwyth)
ystwythder   
ystwytho   
ystyfnig   
ystyfnigrwydd   
ystyllen   
ystyllod   (astell)
ystyr   
ystyrdeb   
ystyria   (ystyried)
ystyriad   
ystyriaeth   
ystyriaethau   (ystyriaeth)
ystyriaf   (ystyried)
ystyriai   (ystyried)
ystyriais   (ystyried)
ystyriant   (ystyried)
ystyrid   (ystyried)
ystyried   
ystyriem   (ystyried)
ystyrient   (ystyried)
ystyrier   (ystyried)
ystyrio   (ystyried)
ystyriodd   (ystyried)
ystyriol   
ystyrir   (ystyried)
ystyriwch   (ystyried)
ystyriwn   (ystyried)
ystyriwyd   (ystyried)
ystyrlawn   
ystyrlon   
ystyron   (ystyr)
ystyru   
ysu   
yswain   
ysweiniaid   (yswain)
yswiriannau   (yswiriant)
yswiriant   
yswirio   
yswirwyr   
yswistir   
yswylio   
ysytyried   
ysywaeth   
ysywain   
yt   
yts   
ytsod   
yttriwm   
yu   
yugo   
yukka   
yulia   
yuppiaidd   
yuppies   
yuri   
yvain   
yvonig   
yvonne   
yw   
ywen   
ywiaith   
ywywaeth   
yyb