Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

ysgariad

ysgariad

Daeth godineb, ysgariad, erthylu a chwalu priodasau a theuluoedd yn rhan o brofiad miloedd.

Gellir dadlau fod yma achos o ganiata/ u ysgariad arwahan i odineb.

Yr oedd ysgariad yn anorfod hyd yn oed wedyn.

Mae Aduniad yn stori am wraig a ddychwelodd i'w hen gynefin yn dilyn ysgariad.

Cefais fy arbed rhag cael ysgariad gorysgytwal oddi wrth fy nghefndir gan mai i Goleg Prifysgol Cymru ym Mangor yr euthum i ddilyn cwrs gwyddonol am y flwyddyn gyntaf.

Eglurais nad oedd yr un ohonynt wedi ceisio cael ysgariad ar ôl iddynt wahanu ac y byddwn weithiau yn meddwl, neu'n hoffi meddwl, mai ailddechrau hefo'i gilydd fyddai diwedd y stori.

Dan eu trefn hwy mae ysgariad yn bosibl am resymau heblaw godineb.

Nodweddion, cymhelliad a sefyllfa bersonol oedolion sy'n llwyddo (hy y cysylltiad rhwng llwyddiant a'r newidiadau mawr ym mywydau unigolion, fel cael plentyn, dychwelyd i Gymru, ymddeol, ysgariad).

Hyn hefyd a greodd y rhwyg yn enaid y Cymro cyfoes, yr ysgariad rhwng y bersonoliaeth sy'n ymhyfrydu yn ei rhyddid, yn gwatwar hen safonau moesol a chonfensiynau cymdeithasol y gorffennol, ac eto'n byw mewn byd wedi ei reoli gan ddeddfau diwrthdro lle mae'n hawdd credu gyda'r astrolegwyr fod ein tynged yn dibynnu ar gylchdro'r sêr a chyfosodiad eu cysawdau ac nid ar ras Duw - Duw sydd bellach wedi ei garcharu yng nghelloedd cyfrin ein profiad preifat personol.