Llyfrgell Owen

Adref Contents

Hawlfraint

Copyright

  • Y Deyrnas Unedig a rhan fwyaf Ewrop (UE): gallwch gopïo unrhywbeth os bu farw pob person cysylltiedig â'r gwaith dros 70 mlynedd yn l (ystyr cysylltiedig yw'r awdur, cyfieithydd, golygydd ayyb).
  • Yr Unol Daleithiau: gallwch gopo'n gyfreithlon unrhywbeth a gyhoeddwyd cyn 1923 (bydd hyn yn parhau am nifer o flynyddoedd - maen nhw wedi newid eu cyfreithiau).
  • Wrth gwrs mae pob gwlad yn gallu deddfu cyfreithiau hawlfraint eu hunain (tu fewn i gyfyngiadau rhwymau cytundebol) ac nid yw'n bosibl inni ymchwilio deddfwriaeth pob gwlad sy'n gysylltiedig â'r Rhyngrwyd. Fodd bynnag, os ydym yn cadw at reolau'r UE, dylen ni fod yn gweithredu'n gyfreithlon ym mhobman bron.
  • For the UK and most of Europe (EU), you can copy anything where all of the people involved in the creation of the work died more than 70 years ago (being involved means the author, translator, editor etc).
  • For America: you can legally copy anything that was published before 1923 (this will remain the case for many years - they have changed their laws).
  • Every country is of course free to legislate its own copyright law (within the limits of its treaty obligations), and we can't possibly research the legislation for every country connected to the Net. However, if we stick to the EU rules, we should probably be in the clear virtually everywhere.

Hysbysiad i Ddeiliaid Hawlfraint ac Eraill

Rydym yn gwneud ein gorau glas i sicrhau nad yw unrhyw destun sydd wedi'i gyhoeddi ar y wefan hon yn tramgwyddo ar hawlfraint unigolyn.

Os ydych yn meddwl NI ddylai un o'n testunau ni fod yn eiddo i'r cyhoedd, rhowch wybod inni os gwelwch yn dda: byddem yn dileu'r ddogfen tra bod ymchwiliad yn cymryd lle.

Notice to right-holders and others

We do our best to ensure that no text published on this site infringes anyone's copyright.

If you have reason to believe that any of our texts is NOT in the public domain, please inform us: we will immediately remove the document pending investigation.

Diweddarwyd diwethaf:
Last modified: