Llyfrgell Owen

Llyfrgell Home Page

English page

Testunau Hanesyddol

Gellir ond copļo testunau yn ōl y gyfraith hawlfraint.
Er symylrwydd ac er mwyn iddynt fod yn ddiogel at y dyfodol, dylai dogfennau fod mewn testun plaen. Os ydych chi'n uchelgeisiol iawn, efallai yr hoffech hefyd greu fersiwn farciedig yn un o'r strwythurau xml safonol. Fydd fformat dogfennau prosesydd geiriau ddim yn ddarllenadwy cyn hir felly dyw e ddim yn syniad da i lyfrgell..


WWW Llyfrgell Owen Testunau

Ffuglen

Ffeithiol

  • Athroniaeth
  • Hamdden
    • Chwaraeon
    • Teithio
    • Ffasiwn

.....

Testunau Cyfoes

Fel rheol, ni chaniateir atgynhyrchu unrhyw beth a gyhoeddwyd llai na 70 mlynedd yn ōl heb ganiatād. Mae’n debyg y bydd darnau byr yn cydymffurfio ā chyfraith hawlfraint "defnydd teg" (gallai synnwyr y fawd olygu fod "defnydd teg" yn llai na 1% o’r gwaith llawn).

Os oes gennych ganiatād gan ddeilydd yr hawlfraint, neu os chi yw deilydd hawlfraint ar destun, fe fyddwn yn falch o greu dolen ar eich cyfer.

Diweddarwyd diwethaf: