Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen

English page

Cronfa Ymadroddion Cymraeg

Dylai casgliad Cymraeg gynnwys cymaint o'r iaith gyfoes phosib - darnau nofelau cyfoes, erthyglau papurau newydd, ysgrifau academaidd, areithiau gwleidyddol, pregethau; mewn gwirionedd, bron iawn unrhyw enghraifft o gyflwr presennol yr iaith. Mae casgliad o'r fath yn galluogi cynhyrchu geiriaduron, gramadegwyr a deunyddiau dysgu sydd wedi'u seilio ar ddata ieithyddol diweddar go iawn, yn hytrach na syniadau cywirdeb sydd o bosib yn oddrychol, hen neu'n anghywir. Gan fod y rhan fwyaf o ddadansoddi ieithyddol wedi'i seilio ar ymadroddion neu frawddegau, hoffwn awgrymu creu cronfa ddata o ymadroddion Cymraeg, Cronfa Ymadroddion neu Lyfrgell Ymadroddion neu beth bynnag. Dyma enghraifft fach iawn o ymadroddion wedi'u trefnu yn l yr wyddor a gafwyd o wahanol gwefannau:

Diweddarwyd diwethaf: